Digital Eksamen – et skridt tættere på Det Digitale AAU

I oktober blev den digitale stedprøveløsning et generelt tilbud på AAU. En Multiple Choice løsning forventes klar i løbet af 2017, og dermed er Digital Eksamen næsten i mål med visionen: at hele eksamensprocessen digitaliseres, så der ikke på noget tidspunkt bruges papir.

Med Digital Eksamen får AAU en samlet løsning, hvor både planlægning, overførsel af data fra STADS, udarbejdelse og aflevering på computer, automatisk fremsendelse til bedømmere, karaktergivning og automatisk registrering i STADS er digitaliseret. Dette betyder ikke bare mindre besvær for de studerende, der nu eksempelvis kan undlade at printe, men også hurtigere overblik for studiesekretærerne samt en ens og genkendelig eksamensplatform for undervisere og censorer på de snart seks universiteter (AAU, KU, AU, CBS, RUC og snart også DTU), der bruger systemet.

Print er gammeldags

I sommeren 2015 kunne Digital Eksamen anvendes til de første prøver uden tilsyn, og til sommereksamen 2016 anvendtes Digital Eksamen både til prøver uden tilsyn, prøver uden aflevering samt udvalgte stedprøver med opsyn. Sara Kjærsgaard, der læser Kultur, Kommunikation og Globalisering på 7. semester, er begejstret:

-Jeg synes Digital Eksamen er en rigtig god idé; udførslen er simpel, og man kan ret nemt sætte sig ind i, hvordan det fungerer. Jeg kommer fra et gymnasium, hvor alt foregik på denne måde, så da man pludselig skulle til at printe alt og aflevere alt fysisk på universitetet, føltes det en smule gammeldags.

Børnesygdomme

Systemforvalter Mads Østerby fortæller, at en af udfordringerne i arbejdet med at udrulle Digital Eksamen har været arbejdsprocesserne, som – især for de store opgavers vedkommende – er talrige. Men her har erfa-møder med både VIP’ere og TAP’ere været en stor hjælp.

Susanne Hald, skolesekretær på Skolen for Kultur og Globale Studier, var en af dem, der gav feedback i projektfasen, og hun er enig i, at Digital Eksamen krævede tilvænning:

- Men det er mit indtryk, at mange studiesekretærer efterhånden vil blive glade for systemet, når det bliver kureret for de børnesygdomme, vi har oplevet, og man bliver vant til de nye arbejdsprocesser.

Det er også Susanne Halds opfattelse, at de studerende har taget godt imod Digital Eksamen:

- Der var lidt stress på ved vores første store stedprøve, men de studerende tog godt imod det og gav udtryk for, at det var nemt og rart at deltage i en digital stedprøve.

Hvad sker der nu?

Frem til foråret 2017 forankres nye og ændrede arbejdsprocesser som næste trin i implementeringen, herunder bliver ITS Support opkvalificeret til at kunne varetage fuld hotline support af systemet. Desuden forventes det, at en integreret Multiple Choice-løsning kan tilbydes i løbet af 2017. På sigt vil Digital Eksamen også understøtte delprøver, løbende evalueringer m.m.

På tværs af universiteterne er der endvidere planer om årlige konferencer og et fælles ønske om at øge fokus på de pædagogiske aspekter af digitale eksaminer gennem etablering af faglige netværk. Et tema der er højt prioriteret er at digitale eksaminer giver nye muligheder for at styrke sammenhængen mellem undervisning og eksamen.  

Læs mere om Digital Eksamen

Alle artikler fra ITS