Fokus på informationssikkerhed

Fokus på informationssikkerhed

Den nye informationssikkerhedschef (CISO) på Aalborg Universitet har en mission: Informationssikkerhed skal være transparent, accepteret og efterlevet i hele organisationen.

I december blev Gitte Melph ny CISO på AAU. Som CISO er Gitte ansvarlig for løbende at vurdere risikobilledet og prioritere nødvendige forbedringstiltag inden for informations-, data- og IT-sikkerhed.

Gitte har en længere IT karriere bag sig og bringer derfor omfattende viden og erfaring med sig til AAU. Denne erfaring udmunder i en bred forståelse for IT og sikkerhed, men det var dog talgymnastik i revisionsbranchen, der var udgangspunktet for Gittes karriere:

-Jeg blev hurtigt kendt som firmaets IT-ekspert – men det siger vist mere om revision branchens IT-kendskab dengang, fortæller hun.

Sikkerhed berører os alle

IT-branchen lokkede med blandt andet programmering, planlægning, drift til implementering og kursusafholdelse og sidenhen blev det til en længerevarende karriere i Telebranchen.

- Efter involvering i kvalitesstyringsproces og år 2000 projekt pegede pilen mere og mere på informationssikkerhed. I Telenor var jeg først sikkerhedsansvarlig i IT-afdelingen, siden i sikkerhedsafdelingen og varetog de sidste år jobbet som sikkerhedschef for Telenor & Cybercity for et bredt sikkerhedsområde, der dækkede over informationssikkerhed, svindel (fraud) og politisamarbejde.

Senest har Gitte været selvstændig og leveret service-, software- og tidtagningsløsninger til kunder indenfor forenings-, organisations- og erhvervslivet. Nu glæder hun sig til fremover at holde styr på AAU’s informationssikkerhed.

- Jeg ser sikkerhed, som noget, der berører os alle – og som et område, der får større og større fokus i takt med den teknologiske udvikling og vores digitale hverdag. Sikkerhed vil altid være en afvejning i forhold til det risikobillede, vi står overfor. Sandsynligheden for, at vi bliver kompromitteret, sammenholdt med konsekvensen for AAU og for den pågældende ansatte vil afgøre de indsatser, der skal gøres. Strategi for sikkerheden, det løbende risikobillede og tiltag for at vi, i samlet flok, bevæger os i den rigtige retning, er den overordnede ramme for mit arbejde på AAU, og jeg glæder mig meget til for alvor at tage fat.

Læs mere om informationssikkerhed på AAU.

Alle artikler fra ITS