Gitte Melph er ny CISO på AAU

Gitte Melph er ny CISO på AAU

Gitte Melph tiltræder 1. december som ny Informationssikkerhedschef (CISO) på AAU.

Gitte vil som CISO være ansvarlig for løbende, strategiske risikovurderinger samt reevaluering af prioritering af nødvendige forbedringstiltag inden for informations-, data- og IT-sikkerhed. Sammen med organisationens IT-arkitekter er det CISO’s ansvar at sikre, at informationssikkerhedsarkitekturen til enhver tid matcher de risici, der ses på markedet. Desuden skal CISO, i samarbejde med ISU, sikre, at politikker og processer imødekommer risikovurderingen samt identificere roller og ansvar for databeskyttelse bredt i organisationen. 

Et andet fokuspunkt for den nye CISO er afklaring af persondataforordningens betydning for AAU, og efterfølgende, i samarbejde med kollegaer, at få etableret den fornødne praksis. På det operationelle niveau sikrer CISO, igennem opfølgning, at beskrevne kontroller for AAUs sikkerhed følges. CISO på Aalborg Universitet refererer til IT direktør Flemming Koch i IT Services (ITS), samt til AAU’s Informationssikkerhedsudvalg (ISU) v/ formand overbibliotekar Niels-Henrik Gylstorff.

Gitte har en længere karriere inden for IT bag sig og bringer derfor omfattende viden og erfaring  med sig til AAU. Blandt andet har Gitte varetaget IT sikkerhedsopgaver og været sikkerhedschef hos Sonofon/Telenor.

Alle artikler fra ITS