IT-partner: din kontakt til ITS

Nøglepersoner i universitets afdelinger har fået en IT-partner som dialog- og samarbejdspartner. På denne måde håber vi i ITS at sikre, at I – vores brugere – i praksis oplever, at vi lytter og agerer; for vi har brug for jeres feedback for at servicere jer og levere bedst muligt.

IT-partner rollen blev introduceret som et af syv indsatsområder for ITS i foråret. IT-partneren skal sikre en forventningsafstemning omkring, hvad ITS leverer, samt give synlighed af konkrete initiativer i ITS og hvad brugerne kan forvente, der kommer ud af disse.

Ansigt til ansigt

I løbet af efteråret besøgte IT-partnerne nøglepersoner rundt omkring på universitetet, og Dekan for Det Humanistiske Fakultet Henrik Halkier var en af dem, der modtog besøg. Han er positiv over for initiativet:

-Jeg værdsætter dialogen og har haft en god snak med Jakob (Jakob Cloos Bojesen, teamleder i ITS, red.). Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at partnerskabet rækker ud i alle grene af universitetet, så det også fungerer på fakultet- og institutniveau, hvor arbejdet foregår, og IT-behovene opstår.

Charles Møller, professor og direktør ved Center for Industriel Produktion, er enig:

-Jo flere dele af universitetet der kan få en IT-partner, jo bedre. Det handler tit om behov, som er svære at definere, men som er rare at tale med en person ansigt til ansigt om.

Styrket kommunikation

Også på den anden side af bordet er der tilfredshed med konceptet. Klaus Kilt, ansat i ITS, håber, at initiativet vil skabe større forståelse i ITS for organisationens behov for IT-understøttelse.

-Jeg tror, dette kan blive et godt supplement til den eksisterende dialog mellem ITS og organisationen. Med gensidig respekt for hinanden får vi løftet de problemstillinger op, som ligger henholdsvis i organisationen og ITS som serviceleverandør, siger Klaus Kilt.

Således etablerer IT-partner som metode altså en tydelig model for løbende kommunikation mellem ledelsen af enheder på AAU og ITS, og denne kommunikation, håber vi i ITS, bliver styrket yderligere i den kommende tid.

Alle artikler fra ITS