Nye VK-anlæg og Skype for Business til AAU

Nye VK-anlæg og Skype for Business til AAU

Der er sat nye videokonference-anlæg op i både undervisnings- og mødelokaler på alle tre campi. Desuden står Videokonferenceprojektet også for udrulning af Skype for Business, som netop er fuldført på Institut for Planlægning, og nu skal ud på hele AAU.

Både studerende og ansatte har i de seneste måneder oplevet en opgradering af både undervisnings- og mødelokaler. Udover nyt hardware i form af Polycom er indretningen også standardiseret i de berørte lokaler, fx med montering af udstyr og placering af kameraer og mikrofoner. Projektet er ved at planlægge standardisering af de resterende seminarrum med videokonference, og samtidigt arbejder Campus Service på at sikre den nødvendige lysstyrke, lysregulering og støjdæmpning i lokalerne. Indtil videre er 10 undervisningslokaler og 23 mødelokaler opgraderet.

Kompetenceudvikling for undervisere

Sideløbende arbejder Rikke Ørngreen fra Forskningscenter for Video med en model for kompetenceudvikling, der sikrer en fælles ramme for brug af systemet. De første kurser udbydes til januar, hvor undervisere kan blive klædt på i forhold til, hvilke pædagogiske midler de kan bruge, hvordan de virker, og hvor de kan afprøve teknikken, så de føler sig trygge, når de møder op til undervisningen.

Desuden har projektet lavet aftaler med fakulteterne om, at de forskellige studieretninger ansætter studentermedhjælpere til at hjælpe med opstarten af undervisning med videokonference. Dette er allerede afprøvet og har fungeret, hvorfor det nu er besluttet at indføre på hele AAU i de næste to år.

Touch betjening

Næste skridt er touch betjening til alle videokonferenceanlæg og udstyr til tavlekrævende undervisning. Projektleder Sabine Jensen Jåtog fortæller:

-Vi har bestilt hardwaren til touch betjening og har fortsat vores samarbejde med Research Centre for Socio-Interactive Design, som er i gang med review af designet. Derefter vil de gennemgøre en usability test af designet på betjeningen, som vi forventer færdig til januar. Samtidig er en arbejdsgruppe, med deltagere fra tre institutter, i færd med at se på løsninger til tavlekrævende undervisning, og også her har vi bestilt udstyr hjem til test. Det vil blive sat op i to lokaler tæt på hinanden, så brugerne kan se, hvordan det virker i begge ender af undervisningen.

Skype for Business

I ethvert IT-projekt benyttes et såkaldt Proof of Concept, hvor IT-løsningen rulles ud i et afgrænset miljø, så eventuelle problemer fanges inden udrulning til hele organisationen. PoC for Skype for Business kørte med enkelte ITS'ere samt AUB og kulminerede med udrulningen på Institut for Planlægning i september. Det gav gode erfaringer og input til det videre arbejde: for eksempel at opstartsmøder er en stor fordel, og at informationsmaterialet skal foreligge på både dansk og engelsk.

Projektets styregruppe har nu godkendt udrulning til resten af AAU, og inden længe vil der blive lagt en plan herfor. Det forventes at Skype for Business er bredt udrullet på AAU inden for et halvt år.

Læs mere om Skype for Business

Læs mere om Videokonference på AAU

Alle artikler fra ITS