AAU logo
AAU Connect: ny app binder omverdenen og AAU sammen

AAU Connect: ny app binder omverdenen og AAU sammen

Følg din favoritforsker, find alle events, der handler om kunstig intelligens eller find ind til forskere og studerende, der søger virksomhedssamarbejder inden for dit felt. Den helt skræddersyede tilgang til viden, aktiviteter og muligheder for samarbejder på AAU kan nu lade sig gøre via én nem indgang: appen AAU Connect, der er udviklet af AAU Innovation og ITS og nu er tilgængelig for download i App Store eller Google Play.

Lagt online: 28.05.2020

Tekst: Marianne Fuglsang Welling Farsinsen, IT Services. Fotograf: Mathilde Leth Lokjær Hansen, IT Services

Det bliver nu endnu lettere at indgå samarbejder med AAU og følge med i nyeste forskning, events og nyheder, idet AAU med appen AAU Connect rækker ud til omverdenen og tilbyder en app, der zoomer helt ind på brugerens behov og interesseområder. Med appen ønsker AAU at styrke relationen til alumner og andre aktører, som ikke i forvejen eller længere er en aktiv del af AAU. Ofte opstår virksomhedssamarbejder, fordi tidligere studerende ved og husker, hvad AAU har at byde på, men det kan være svært som udenforstående at holde sig på beatet med, hvad nyeste forskning viser eller hvilke typer virksomheder, der netop kan spille en attraktiv og måske afgørende rolle i et samarbejde med AAU. Det skal den nye app AAU Connect lave om på. Institutleder Christian Nielsen fra Institut for Økonomi og Ledelse har været aktivt medlem af styregruppen for projektudviklingen af appen og fortæller:

- Det er et klart mål med appen, at den skal gøre det nemmere at overskue det informationsfeed, man har til rådighed. Man går jo ikke ind på en AAU-hjemmeside og begynder at lede efter, hvad medarbejderne forsker i. Men sidder man i et tog eller står i en kø og venter, så er det mere oplagt at bladre i et feed i en app, hvor vi kan præsentere lige præcis dét indhold, der interesserer den enkelte bruger.

Helt konkret giver appen allerede fra første klik en række muligheder for at customize brugerens profil, herunder fx at følge bestemte interesseområder på tværs af institutter og fakulteter, vise events præsenteret ud fra emne, følge en bestemt forsker eller forskningsgruppe samt finde eksterne samarbejdspartnere mv.

- Jeg har selv hentet appen og allerede 10 minutter efter, havde jeg styr på mine filtre. Selvom jeg vidste, hvad appen skulle være i stand til at samle og præsentere mig for, er jeg alligevel overrasket over, hvor meget relevant indhold, jeg bliver præsenteret for, som jeg ellers ikke ville have tænkt på at fremsøge på eget initiativ. I kalenderfunktionen kan jeg fx holde styr på events på tværs af hele AAU og virkelig se, hvor meget spændende, der også foregår på de andre institutter. Det overblik var slet ikke så let tilgængeligt for mig før, fortæller Christian Nielsen.

 

AAU rækker ud

Man kan nemt blive forpustet, hvis man forsøger at holde sig opdateret på forskning, efter- og videreuddannelse, samarbejder og aktiviteter på VBN, på forskningsgruppers egne websites, institutter og studiers platforme mv. Appen samler og forenkler den store masse af informationer, AAU allerede i forvejen leverer, og søger på den måde at række kun den relevante information på et sølvfad ud til den enkelte bruger i bestræbelsen på at styrke relationen og gøre AAU let tilgængelig. Innovationsdirektør Dorte Stigaard forklarer om strategien bag:

- For at styrke relationen til omverdenen skal vi møde folk på de kanaler, som de i forvejen er på. En app kender og bruger de fleste efterhånden – den er mobil og giver mulighed for, at vi kan pushe kun det indhold ud, som den aktuelle bruger har tilkendegivet interesse i. Vi er gået den modsatte vej af ”one size fits all” og er derved blevet mindre afsenderorienterede. Med appen stiller vi os over på modtagerens side og bliver mere tilgængelig, både når det handler om den viden og de resultater, AAU skaber, men også mere tilgængelig når det angår noget helt så konkret som at starte et samarbejde op. Der er ikke nogen forkert vej ind til samarbejder med AAU, men appen kan gøre det meget overskueligt og også være med til at nedbryde mentale barrierer; hvis man ikke er vant til at samarbejde med et universitet, kan det være sin sag at gå ind ad døren fysisk eller kontakte en specifik person. Med appen rækker vi ud til omverdenen i øjenhøjde, siger Dorte Stigaard.

AAU Connect har et klart sigte mod omverdenen og en styrkelse af relationer og samarbejder, men Dorte Stigaard øjner også et potentiale internt på AAU:

- Man ved jo ikke, hvad man ikke ved, og dét kan appen pludselig lave om på. Når det bliver så let at søge viden om uddannelser, igangværende forskning, events og samarbejdsmuligheder på tværs af hele AAU, så tror jeg, det også kan bidrage til at flette forskning og uddannelse mere sammen, så studerende og ansatte på AAU kan opleve en større sammenhængskraft, forklarer Dorte.

Appens liv og færden følges nøje af AAU Innovation og ITS, som allerede har flere features i støbeskeen til appens løbende opdateringer. Brugernes anvendelse af appen, feedback og løbende analyse vil være retningsgivende for den videre udvikling.

- Appen udspringer af en innovativ co-creation-proces, hvor ITS-medarbejdere kodede den første mockup sideløbende med, at vi afholdt workshops med VIP og TAP. Det gav os lynhurtigt mulighed for at teste og få brugerfeedback i forløbet, så brugernes stemme og den feedback vi får, nu hvor appen er udgivet, vil også være meget værdifuld i appens videre udvikling, slutter Dorte Stigaard.

Input eller spørgsmål til appen AAU Connect kan sendes til app-teamet hos ITS på app@its.aau.dk.

Hent AAU Connect til Apple i App Store og til Android i Google Play 

 

AAU Connect_5min from App Team on Vimeo.