Boost din digitale forskningsformidling med nyt AAU-netværk!

ReachAAUt (læs: Reach Out) er AAU's nye forskernetværk, som fokuserer på den digitale forskningsformidling på AAU.

Lagt online: 21.05.2021

Forskernetværket skal kunne bruges til at sparre, inspirere og lære af hinanden på tværs af AAU. Det overordnet tema er digital forskningsformidling og forskernetværket skal kunne bistå VIP'ere i, at finde og udnytte de eksisterende digitale redskaber samt platforme. Netværket henvender sig primært til VIP-ansatte på AAU, der enten allerede beskæftiger sig med formidling med digitale værktøjer i form af f.eks. video og/eller podcasts, eller som gerne vil prøver kræfter med de forskellige digitale redskaber. Øvrige ansatte kan også deltage i netværket i den udstrækning, at fokus på forskningsformidling bevares.

 

Første møde vil blive et frokostmøde, hvor netværket skal formes og vi kan få input fra VIP'erne omkring relevante emner/problemstillinger.

Du kan tilmelde dig frokostmødet ved at skrive en mail til dagmarkf@its.aau.dk.