AAU logo

Digital understøttelse af undervisninggen på hele AAU

D.21. marts 2019 blev snoren klippet til Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL), som arbejder for at udvikle og vedligeholde de bedst mulige rammer for digital understøttelse af PBL på AAU. Siden startskuddet har CDUL igangsat en række projekter, workshops og rådgivning, som er blevet vel modtaget af undervisere på hele AAU. CDUL er et resultat af en central indsats under digitaliseringsstrategiens område for Uddannelse og PBL, og skal blandt andet støtte udviklingen af en praksis for digitalt understøttet PBL på AAU. Den samlede struktur for CDUL udbygges i efteråret, så undervisere på alle fakulteter fremover får tilknyttet en lokal, digital læringskonsulent, der kan støtte arbejdet med at inddrage digitale muligheder i uddannelsesaktiviteter på hele AAU til gavn for både undervisere og studerende.

Lagt online: 11.09.2019

CDUL består af en fællesenhed og lokale enheder knyttet til hvert fakultet. Fællesenheden har tre digitale læringskonsulenter samt en projektkoordinator, og fungerer som samlingspunkt for de lokale enheder. Fællesenheden står blandt andet for at støtte AAU’s arbejde med at udvikle fælles principper for digitalt understøttet PBL og udvikling af fælles best practices for konkrete undervisningsaktiviteter samt løsning af opgaver, der relaterer sig direkte til AAU’s digitaliserings-strategi. Fællesenheden har samtidig tæt kobling til universitetets forsknings- og fagmiljøer samt Fælles Service. Mads Schrøder Haagensen er digital læringskonsulent i CDUL-fællesenheden og fortæller om de kommende aktiviteter:

-Vi har flere workshops på vej til undervisere, hvor vi sammen med dem har til ærinde at finde frem til, hvad deres ønsker og udfordringer er og hvordan, vi bedst kan hjælpe dem med at nåderes læringsmål med en digital understøttelse. Derudover har vi nogle tematikker på vej til web-sitet, det kunne fx være ”Hvordan øger jeg mine studerendes motivation til undervisningen?” og gode råd til ”Hvordan understøtter jeg min PBL-undervisning digitalt?”. Det er essentielt, at vi har et tæt samarbejde med underviserne, så vi rammer plet i vores hjælp til at understøtte dem.Derfor ansættes også en digital læringskonsulent på hvert fakultet, helt tæt på uddannelsesmil-jøerne, fortæller Mads Schrøder Haagensen.

Stærkt samarbejde om teknik og anvendelse

De lokale, digitale læringskonsulenter er stærke på de didaktiske og pædagogiske kompetencer og har fokus på brugen af teknologien. CDUL har dermed en betydningsfuld samarbejdspartner i It Services (ITS), der er stærke på teknikken, den digitale infrastruktur og AAU’s systemland-skab. Mads Schrøder Haagensen fortæller:


-Et tæt samarbejde er en forudsætning for, at de digitale og didaktiske kompetencer på AAU udvikler sig i samme retning. Vi skal spille hinanden stærke. I øjeblikket arbejder vi sammen om dedigitale samarbejdsplatforme, herunder en videoplatform, som er afgørende for en række digitaltunderstøttede undervisningsaktiviteter, som fx flipped classroom. CDUL bidrager i det igangværende projekt med it-pædagogisk og -didaktisk ekspertise og sikrer, at de indledende analysergennemføres og udarbejder brugertests, hvor ITS bidrager med viden og sparring om den digitale infrastruktur samt efterfølgende implementering og drift, slutter Mads.

Platforme der er tilpasset AAU-praksis skal gøre det nemmere for undervisere at inddrage teknologier – og give både undervisere og studerende oplevelsen af, at den digitale understøttelse gør vejen til at opnå læringsmålene kortere.

Tom Hygom Gregersen fra CDUL fortæller om samarbejdet med ITS om videoplatform til AAU. 

Indtil alle fakulteter i løbet af efteråret har en digital læringskonsulent lokalt forankret, opfordrer CDUL til, at undervisere kontakter fællesenheden i CDUL for samarbejde og vejledning. Se kontaktoplysninger og læs mere om CDUL, digitalt understøttet læring, rådgivning og aktiviteter på www.cdul.aau.dk.