AAU logo

INDBLIK I ET FØRENDE AAU PÅ AV/VK-OMRÅDET

D. 2. juli var ITS’ Per Mouritzen og Flemming Kragh værter for en række gæster, der ønskede indblik i, hvordan vi som Danmarks førende universitet på AV- og VK-området er lykkes med vores indsats.

Lagt online: 16.08.2018

En gruppe mennesker fra nær og fjern samles med en kop stående morgenkaffe på Kroghstræde 3, hvor snakken allerede lystigt går på tekniske videokonferencesystemer og undervisningssituationer med den nyeste teknologi, inden mødet overhovedet officielt er gået i gang. I blandt dem er to kendte ansigter fra ITS; Per og Flemming, som står for al driften af AV og VK på AAU.

Per og Flemming er værter for dagens møde, som er kommet i stand, fordi leverandøren AV-Dan har anbefalet potentielle kunder fra andre uddannelsesinstitutioner at høre nærmere om de gode oplevelser med teknologien hos AAU, som nu er førende universitet inden for AV og VK. Således er repræsentanter for bl.a. Erhvervsakademi Sjælland, Herningsholm IT, Erhvervsakademiet Midt Vest, VIA University og UC Nord draget til AAU for at blive klogere på, hvordan vi bruger AV/VK til bl.a. fjernundervisning, og hvilke valg vi har truffet i forhold til teknologi og indretning af lokaler mm.

AV/VK - FRA PROJEKT TIL DRIFT

Implementeringen af det nye AV/VK-udstyr startede op som et projekt, hvor Dekan Henrik Halkier var styregruppeformand. Han er i dagens anledning også på banen for at byde gæsterne velkommen og præsentere billedet af de udfordringer, vi kom fra - som er afsættet for projektet, og den succes som AV/VK udgør på AAU i dag:

”Projektet havde 3 mål, som også griber ind i arbejdet med AV og VK i dag. For det første var det vigtigt, at projektet sikrede ensartet, opgraderet udstyr, så teknikken kan snakke sammen på tværs af lokationer og uanset, hvilket organisatorisk tilhørsforhold på AAU, brugerne har. Dernæst var det et mål, at indretning, lyssætning, gulvbelægning og andre indretningsmæssige faktorer blev medtænkt, så de bedste rammer for god lyd blev skabt. Endelig er det som det tredje essentielt, at der er et fortløbende arbejde i gang med kompetenceudvikling af brugerne. Oplevelsen af videounderstøttet undervisning er ikke bedre end den oplevelse, en studerende i øvrigt ellers har af en live-forelæsning. Derfor er uddannelse af vores undervisere også obligatorisk”, forklarer Henrik Halkier.

EGEN AV/VK-MEDICIN

I forlængelse af velkomsten dykkes der ned i de mere tekniske detaljer, og for at forsamlingen for alvor kan få en demonstration af, hvad AV/VK kan, og hvor godt det virker, går Per i et andet lokale og holder derfra sin præsentation over AV/VK-anlægget. Gæsterne får dermed at prøve på egen krop og sind, hvordan man som studerende stadig kan føle sig inddraget og som en del af forsamlingen, der er tæt på forelæseren (i dette tilfælde oplægsholderen), lige som Per i hans lokale også har forsamlingen inden for sin nærhed, idet den store skærm på lokalets bagvæg viser life-feed af dem, han holder sit oplæg for.

I Pers præsentation fremgår detaljerede informationer og fakta i forhold til de tekniske og lokalemæssige valg, AAU har gjort sig ved implementeringen af AV/VK. Naturligvis har Per også gode eksempler med på de fordele, udstyret giver:

 - ”Vi har haft studerende i København, som blev undervist i sangteknik af en underviser, der sad i New York - her kunne anlægget håndtere en høj nok lydkvalitet til, at undervisningen havde den nødvendige kvalitet. Design og undervisning i brugen gør, at vi stort set ikke oplever problemer med betjeningen - vi møder i dag undervisere, der siger ”det behøver jeg ikke undervisning i, det giver sig selv!”, og det var bestemt ikke oplevelsen før. I dag er det, det samme design, der går igen, og kan du betjene AV/VK i ét undervisningslokale, kan du i alle!”. Endelig får vi positiv feedback også fra de studerende, som jo er dem, der skal have de største fordele ud af at kunne blive undervist af de allerdygtigste forelæsere, uafhængigt af hvilken AAU-lokation eller hvilket land, henholdsvis studerende og underviser befinder sig i”, fortæller Per. 

AAU har omkring 29 undervisningslokaler med helt nyt AV/VK-udstyr og 94 mødelokaler med helt nyt AV/VK-udstyr til mødebrug.

Vil du vide mere om AV/VK på AAU, kan du se Pers præsentation lige her.