AAU logo

IT-partnere styrker samarbejde mellem universitetets kerneområder og ITS

Udmøntning af digitaliseringsstrategien er godt på vej, og ITS ønsker nu at styrke samarbejdet med universitetets kerneområder yderligere. Flere institutter har efterspurgt en IT-partnerrolle i stil med øvrige partner-funktioner i Fælles Service. ITS ønsker at imødekomme ønsket om IT-partnere som en videreudvikling af de initiativer, der har været omkring digitaliseringspartnere.

Lagt online: 14.02.2020

IT-partner hjælper med jeres behov, udfordringer og muligheder

Med IT-partnerne ønsker ITS at danne relation til de enkelte institutter og områder i Fælles Service og dermed til institut-ledelserne og ledelserne i FS-afdelingerne.

IT-partnerne vil have fokus på at forstå de enkelte institutters behov og vil opsøge dialog om eksisterende muligheder og problematikker relateret til den daglige drift. De nye IT-partnerne er ledere fra ITS’ samlede ledergruppe.

Opstartsmøde med IT-partner

ITS vil gerne skyde de nye IT-partnerrelationer i gang ved at afholde et opstartsmøde mellem de enkelte institutters/afdelingers ledelse og den tilknyttede IT-partner. Denne vil derfor kontakte til det enkelte institut/afdeling for at aftale et møde snarest.

På det første møde vil IT-partneren præsentere IT-partnerrollen i detaljer og lave en individuel forventningsafstemning, som matcher instituttets/afdelingens behov.

Det er ITS’ intention, at vi med den nye IT-partnerrolle kan stille en sparringsfunktion til rådighed, som institutter og afdelinger kan trække på, når der opleves et behov for sparring omkring IT-services.

Introduktionen af IT-partnerrollen er ikke en erstatning for den daglige support. Samtidig fortsætter digitaliseringspartnerne i samarbejde med DSD naturligvis udmøntningen af de strategiske ambitioner for hele universitetet, som er fastlagt i digitaliseringsstrategien.

Vi ser frem til det videre samarbejde om, at ITS på passende vis og til kerneforretningens tilfredshed understøtter AAU’s digitalisering med IT-services.