Kompetenceudvikling: AAU’s ledelse i gear til digital transformation

Lagt online: 24.11.2020

Under AAU’s strategi ”Viden for Verden” har digitaliseringsstrategiens Kompetencespor formuleret tre indsatser, som forventes gennemført inden 2022. En kommende indsats går på digitaliseringsledelse – det operationelle niveau i forhold til digital transformation, en anden kommende indsats fokuserer på forskerne og udviklingen af deres digitale kompetencer i hele forskningscyklussen og endelig er der den aktuelle og netop igangsatte indsats, der går på kompetenceudvikling af AAU’s ledelsesgruppe i forhold til digital transformation, som vi præsenterer nærmere her.

Indsatsen med kompetenceudvikling har som formål, at AAU’s ledelse skal være klædt på med viden om digital transformation og også selv skal kunne handle på denne viden. Indsatsen sigter dermed mod en kompetent understøttelse af de omkring 100 institutledere, viceinstitutledere, studieledere, dekanater, direktionsmedlemmer og medlemmer af den administrative ledergruppe på hele universitetet. Helene Møller Larsen, der er projektleder på indsatsen, fortæller:

- ”Målet med denne indsats er at kompetenceudvikle lederne på AAU, så de er endnu bedre rustede til at træffe beslutninger, men også handle og agere i praksis inden for det digitale område. Derfor har det været et vigtigt fokus for os i projektet, at vi arbejdede for at skabe høj relevans i forhold til ledernes hverdag og holde et momentum med drypvise aktiviteter hen over et lille års tid, frem for at ”fyre det hele af” på et todages seminar”, fortæller Helene.

Aktiviteter målrettet AAU’s ledere

Alle aktiviteter i indsatsen er skræddersyet til forløbet og tilpasset målgruppen af ledere på AAU. Indsatsen er kickstartet med en video, hvor AAU’s ledere får løftet sløret for nogle af de aktiviteter og aktører, som de vil møde i forløbet. I videoen kan man således se AAU’s TECH-dekan Henrik Pedersen, ledelseskonsulent Jane Søgård Hansen og digital trendanalytiker Christiane Vejlø introducere kompetenceudviklingsforløbet om ledelse af digital transformation for AAU's ledere.

 

Aktiviteterne i kompetenceudviklingsindsatsen fordeler sig i tre kategorier:

  • Podcasts
  • Webinarer
  • Forløb i lokale ledergrupper (online sparringssessions, dialogmøder mv.)

 

 

De tre podcasts er produceret af digital trendanalytiker og podcastvært Christiane Vejlø og beskrives således:

Hvad har COVID-19 lært os om hurtige forandringer?

’2020 er på mange måder et år, hvor meget blev vendt på hovedet. COVID-19 har grebet voldsomt ind i vores vaner og måder at gøre tingene på. Den massive nedlukning af store dele af Danmark førte i løbet af ganske kort tid til, at arbejdsgange helt skulle gentænkes. På universiteterne har det betydet, at COVID-19 har skabt en slags akut eksperimentarium udi digital transformation, og det er der allerede blevet forsket i. Konklusionen er, at vi kan meget mere, end vi tror, men hvordan bruger vi corona-krisen som løftestang i stedet for at se den som en forhindring? Og hvad betyder egentlig mest for undervisere og elever, når den digitale forandring går stærkt?’ Gæster er professor og leder af Center for I- ledelse Jeppe Agger og Sabine Madsen, som er forsker og underviser samme sted. Jeppe og Sabines forskningsprojekt er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, og derudover har ITS bidraget med dataindsamling vedr. det administrative personale.

Om at turde skifte spor

’En af de danske virksomheder, som virkelig har mærket forandringens vinde blæse og gennem de seneste par år har sadlet om, er Dansk Meteorologisk Institut. Et alvorligt wake up call tvang DMI til at lægge hele forretningsmodellen om og gå fra at tjene penge på vejrdata til at give dem gratis væk. Men hvorfor bliver det pludselig en god forretning? Og hvordan får man vendt en 150 år gammel organisation mod fremtiden?’ Gæst er direktør hos DMI; Marianne Thyrring.

Det skal du mestre som leder

’De lyder næsten som en og samme ting, men digitalisering og digital transformation er faktisk ganske væsensforskellige. At skabe vedvarende forandring og en innovativ kultur, som trækker på digitale værktøjer, handler ikke om bare at sætte strøm til hele butikken. Det handler om at tænke og planlægge på helt nye måder. At have et anderledes mindset. Men hvad er vigtigst som leder? Hvordan involverer du organisationen? Og hvad skal der til for at skabe vedvarende forandring?’ Gæst er Pernille Kræmmergaard - direktør i Digitaliseringsinstituttet, tidligere professor på AAU og forfatter til bogen ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for”.

I den næste kategori finder vi de to webinarer, hvor ledelseskonsulent Jane Søgaard Hansen fra LEAD er facilitator. I skrivende stund er det første af de to webinarer med god succes afholdt. Projektleder Helene Møller Larsen fortæller om dem:

- ”Der var rigtig god opbakning til webinaret, som havde små 80 engagerede deltagere. Jane Søgård Hansen fra LEAD styrede slagsets gang, og der var en god dialog mellem Pernille Kræmmergaard og Marianne Thyrring, der kom med mange interessante input og perspektiver på AAU’s digitale status og potentiale.

Deltagerne stillede mange gode spørgsmål og kom med positive tilbagemeldinger. Vi ser derfor meget frem til webinar 2, som afholdes d. 30. november”, fortæller Helene.

Kompetenceudviklingsforløbene i lokale ledergrupper starter på webinar 2 og har efterfølgende og løbende en række online sparringssessions, dialogmøder og workshops frem til sommeren 2021, hvor hele forløbet evalueres.

Alle aktiviteterne i indsatsen koordineres med, hvad der i øvrigt foregår af aktiviteter og arrangementer på AAU. Derudover hjælper en referencegruppe med at trykprøve, hvorvidt aktiviteterne i forløbet er gangbare. Helene fortæller:

- ”Referencegruppen består af syv ledere på forskellige niveauer og fra forskellige steder i organisationen, og vi har enormt meget gavn af deres gode overvejelser og refleksioner i forhold til trykprøvningen af, om forløbet ville give mening for dem og deres hverdag. De er eksperterne på den virkelighed, de bevæger sig rundt i på AAU, og så forsøger vi at klikke bedst muligt ind i det med kompetenceudviklingsforløbet i digital transformation. De første aktiviteter er blevet godt modtaget bredt af målgruppen, så vi glæder os til de mange kommende aktiviteter i forløbet og ikke mindst, hvordan outputtet af dem finder fodfæste på AAU med lederne som ambassadører”, slutter Helene.

Se mere om Digitaliseringsstrategiens kompetencespor under Viden for Verden på https://www.strategi.aau.dk/digitalisering/