AAU logo

Lars Sørensen tiltræder som digitaliseringschef hos ITS 1. maj

Lagt online: 01.04.2020

Pr. 1. maj 2020 starter Lars Sørensen i stillingen som digitaliseringschef på AAU.

Lars er uddannet cand.scient. i informatik fra AAU i 2005 og har efterfølgende gennemført en række uddannelser inden for digitalisering og innovation, samt projektledelse og ledelse. Endvidere er han i gang med en cand.it-uddannelse. Han har de seneste 14 år været hos Frederikshavns Kommune og varetaget en række nøgleopgaver og positioner inden for IT og digitalisering. Eksempelvis har han været projekt- og programleder inden for gennemførelsen af digitaliseringsstrategien, og senest kommer han fra et job som afdelingschef i IT-afdelingen.

Lars tiltræder på AAU hos ITS som afdelingschef for Strategi og Portefølje (”Plan”) og digitaliseringschef for AAU’s digitaliseringsstrategi og dermed sekretariatsbetjening af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD) med Dekan Henrik Pedersen som formand.