AAU logo
Nationale corona-data sikret med lynindsats

Nationale corona-data sikret med lynindsats

Med Mette Frederiksens nedlukning af Danmark d. 13. marts fik professor MSO Mads Albertsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab hurtigt den tanke, at erfaringerne fra hans laboratorie kunne komme Statens Serum Institut til gavn, hvis blot den sædvanlige DNA-forskning på bakterier veg pladsen for virusgenomer. Med lynindsats fra CLAAUDIA blev databehandling og -sikkerhed håndteret, og således var kimen til en national indsats lagt.

Lagt online: 19.06.2020

Tekst: Marianne Fuglsang Welling Farsinsen, IT Services. Foto: AAU

Med danskernes COVID19-data under luppen træder GDPR-lovgivningen i allerhøjeste grad i kraft - og i en grad, som forskningsgruppen med Mads Albertsen i spidsen ikke var vant til at arbejde under. Gruppen havde masser af ekspertise og rådede over de instrumenter, faciliteter og den computerkraft, der skulle til for at udføre analyserne, men der følger flere forpligtelser med, når man skifter fra bakterier til humane prøver. Mads Albertsen fortæller:

- Det er både komplekst og tidskrævende at sætte sig ind i, hvordan data håndteres, beregnes på og opbevares GDPR-mæssigt efter bogen i et projekt, der er samfunds- og verdensaktuelt, afgørende og ikke mindst under tidspres, men når man hjælper myndigheder, skal man selvfølgelig kunne håndtere det. Hurtig indsats var nødvendig, for jo hurtigere vi kunne komme i gang med at arbejde, desto hurtigere kunne andre faciliteter i sundhedssystemet aflastes, og jo hurtigere kunne forskningsresultaterne indgå i vores kendskab til COVID-19 og dermed bekæmpe pandemien mere effektivt, fortæller Mads Albertsen.

Heldigvis var hjælpen nær på AAU. Allerede mandag d. 15. marts involverede Mads CLAAUDIA-teamet, som han i forvejen havde kendskab til gennem samarbejde om håndteringen af forskningsgruppens bakteriedata, og med CLAAUDIA’s lynindsats var en løsning på datahåndteringen i COVID-19-indsatsen klar til Mads’ forskningsgruppe allerede d. 18. marts. Kåre Lehmann Nielsen, professor på Institut for Kemi og Biovidenskab samt styregruppeformand for CLAAUDIA, uddyber:

- Løsningen består af en isoleret virtuel maskine i CLAAUDIA’s AI-miljø (artificial intelligence, red.) med GDPR-compliant logning af aktivitet. Al GDPR-dokumentation er håndteret af Kontraktenheden i sparring med Mads og CLAAUDIA-teamet, og systemet blev installeret med den software, som var nødvendig for at udføre de bio-informatiske analyser. Qua det høje fokus på sikkerhed, blev ITS’ support- og sikkerhedsteam også en vigtig aktør i hurtigt at kunne etablere sikker forbindelse til Statens Serum Institut. Løsningen viser styrken ved CLAAUDIA’s tværdisciplinære opbygning og hvor hurtigt, de rigtige løsninger kan findes, og de rigtige supportfunktioner aktiveres, hvis der etableres en effektiv kommunikation mellem forskere og support, fortæller Kåre Lehmann Nielsen.

Netop den individualiserede kommunikation med forskere samt supportteamets evne til at handle og løse opgaver hurtigt er elementer i det værdisæt, som CLAAUDIA arbejder ud fra. Det er også en faktor, som Mads Albertsen belyser:

- Ingen af os har før kigget på den her virus eller arbejdet med denne type følsomme persondata før, og derfor er det bare ekstra fedt, at alle har haft ja-hatten på. Der har været en enighed om, at det her skulle vi få til at lykkes, og det kunne vi. Løsningen er i drift og har et flow, hvor SSI (Statens Serum Institut, red.) kan logge ind på vores server og se på data fra hele Danmark. Det skyldes bl.a. CLAAUDIA’s målrettede understøttelse, som ikke ville have fungeret, hvis der bare havde været tale om en generel hyldevare, siger Mads Albertsen.

Den nationale COVID-19-indsats kører hos Mads og kollegerne i laboratoriet på AAU året ud, hvorefter projektet overdrages til myndighederne. Det vigtige arbejde, Mads’ team har sat på pause for at hjælpe SSI, skal genoptages:

- Det vi arbejder med til hverdag, har på lang sigt større impact. Vi har løftet opgaven med COVID-19-indsatsen, fordi vi nok er en af de eneste grupper i Danmark, der kunne sætte det hele så hurtigt op, bl.a. takket være CLAAUDIA, så derfor giver vores indsats god mening, slutter Mads Albertsen.

CLAAUDIA faktaboks

Læs mere om CLAAUDIA på claaudia.aau.dk