AAU logo

Ny kampagne sætter fokus på informationssikkerhed

Snart lyder startskuddet til en awareness-kampagne, der skal hjælpe studerende, ansatte og gæster på AAU til at tænke og handle rigtigt, når det drejer sig om informationssikkerhed.

Lagt online: 03.03.2019

Kampagnen er en del af et af de indsatsområder, der er udsprunget af AAU’s masterplan med tilhørende 16 indsatser for sikkerhed, som Direktionen har vedtaget i januar 2019. Bag kampagnen står AAU’s informationssikkerhedsudvalg, Informationssikkerhedschef Gitte Melph fortæller:

- ”Verden omkring os udvikler sig, nye trusler kommer til. Vi skal sikre os, at organisationen bliver bedst mulig rustet til at imødegå aktuelle trusler og til stadighed skabe en bevidsthed, der gør, at vi begrænser sandsynligheden for at blive sårbare over for fremtidige trusler. Kampagnen skal indeholde fundamental viden og bidrage til refleksion omkring informationssikkerhed. Den skal ændre vores adfærd, påvirke vores viden og understøtte sikkerheden i den forstand, at den medvirker til at begrænse risikoen for sikkerhedshændelser begået af den menneskelige faktor. Vi planlægger, at den tager udgangspunkt i konkrete dagligdagsting, fx spørgsmål som ”Vidste du, at der hver dag på AAU bliver modtaget xxx antal virusmails?”, så det bliver kontekstnært og relevant for modtagernes hverdag. Vi ønsker få dem til at føle, at ”det må jeg gøre noget ved” - en implicit call to acition”, forklarer Gitte.

Kampagnen udarbejdes i samarbejde med AAU Kommunikation og kommer til at indeholde både fysiske og digitale elementer. Første del af kampagnen foldes ud frem mod sommeren 2019, og planen er at effektmåle på kampagnens virkning efterfølgende.