AAU logo
Nyt datacenter på AAU – mere kapacitet, mere bæredygtighed

Nyt datacenter på AAU – mere kapacitet, mere bæredygtighed

Fra efteråret 2019 forventes AAU’s nye datacenter at stå klar med ny, tidssvarende teknologi, der vil understøtte AAU i opbevaring af data som grundlag for bl.a. fortsættelse og udbygning af forskning på højt internationalt plan. Det nye datacenter viser samtidig stor omtanke for miljøet, da det bygges efter nyeste energieffektive standarder.

Lagt online: 07.05.2019

Af Marianne Fuglsang Welling Farsinsen, IT Services (ITS)

I dag findes et af AAU’s datacentre på Selma Lagerløfs Vej 300 i Aalborg. Da det i mange år har været meningen, at datacenteret skulle fraflytte den bygning, er vedligehold derfor holdt på et minimum. Derfor er der heller ikke foretaget de langsigtede investeringer i kapacitetsforøgelse eller bæredygtigt energiforbrug, som et sådant center ellers har potentialet til.

Opbevaring af data på de mange servere (hosting) generer en masse varme, som bygningen skal kunne køle ned for at undgå risiko for, at serverne – og dermed data – skades. Et datacenter bruger derfor en masse strøm, og det er derfor en betragtelig post at tænke ind i både byggeri og budget, at strømforbruget er så minimalt som muligt. Med direktionens godkendelse til et nyt datacenter med forventet placering på Fredrik Bajers Vej 1 ser planlægningen nu anderledes grøn ud for fremtiden:

- Vi planlægger at renovere det eksisterende datacenter på Fredrik Bajers Vej 1, som er af ældre dato. Det skal bygges efter de nyeste standarder – både hvad angår teknologien i forhold hosting af data, men også helt konkret i forhold til, at det bliver et energimæssigt forsvarligt byggeri med solceller. Det bliver mindst dobbelt så energieffektivt som det datacenter, vi har i dag på Selma Lagerløfs Vej, fortæller infrastruktur-chef Per Bach fra It Services (ITS), som står bag projektet med oprettelsen af et nyt datacenter.

Store mængder data – tredoblet kapacitet

Særligt forskningsområdet på AAU har de seneste år vundet frem på den internationale bane – og med den fremgang er mængden af data kun steget. Det eksisterende datacenter er snart udnyttet til sit maksimum, hvorfor en flytning til et fornuftigere byggeri med mere kapacitet bliver en mærkbar gevinst.

- Forskerne presser massivt på for at få mere kapacitet i datacenteret, så det bliver en mærkbar fordel, at vi kan tilbyde mere, bl.a. hosting af servere, herunder til CLAAUDIA, som har et stort behov for forskningsservere. Det nye center bliver bygget, så det er i stand til at hoste det nyeste af det nye - det niveau muliggør fortsættelse og udbygning af forskning på højt internationalt plan. Endelig får vi med det nye center også muligheden for på sigt at udvide med en tredobling af kapaciteten, siger Hans Henrik Skovgaard spår om gevinsten ved det nye datacenter.

Det nye datacenter forventes i drift fra efteråret 2019, hvorefter det eksisterende datacenter på Selma Lagerløfs Vej 300 kan fraflyttes. Udover datacenteret, der flytter fra Selma Lagerløfs Vej 300 til Fredrik Bajers Vej 1, findes også et datacenter på Niels Jernes Vej 12.