AAU logo

NYT WEBSITE TIL IT-SYSTEMER OG -SERVICES PÅ AAU

I slutningen af marts er en helt ny version af its.aau.dk gået i luften, hvor ansatte og stude-rende nu på langt mere brugervenlig vis kan finde alle nødvendige informationer om it-systemer, -services og -support.

Lagt online: 29.03.2019

Siden tilblivelsen af It Services (ITS) i 2013 har der pågået et enormt arbejde med at samle alle de systemer og services, den nye it-organisation nu i samlet flok blev udbyder af, på ét website. I takt med den teknologiske udvikling og de hele tiden flere behov, studerende og ansatte på AAU har for digital understøttelse, udvikles der hele tiden nye og smartere løsninger, som naturligvis også behøver præsentation på websitet. Den oprindelige struktur, kategorisering og navigation på det eksisterende website var simpelthen ”sandet til” og gjorde det svært for besøgende på hjemmesiden, at finde de nødvendige informationer.

STÆRKT WEBSITE VÆRDIFULDT FOR BRUGERNE

I 2018 lød derfor startskuddet til et projekt i ITS, der havde til formål at udvikle et helt nyt website til it-systemer, -services og -support med afsæt i brugerens behov. UX-konsulent Christine Sauer Christensen, der har drevet processen, fortæller:

- Første skridt i projektet var at klarlægge de udfordringer, det eksisterende site havde, så vi kunne sikre, at vi fik taget hånd om dem i det nye design. Det skete dels ved holistiske analyser, dels ved brugerinvolvering. Vi har lavet tests både med studerende og ansatte for at få indblik i, hvilke forventninger de har til et it-website på AAU og hvordan, det er logisk for dem at navigere sig rundt på det. Den viden, der kom frem af disse tests, har været meget værdifuld i processen, og vi er rigtig spændte på, om den feedback vi nu vil få fra brugerne, vil vise, at de får en bedre brugeroplevelse - det er i hvert fald det, vi har tilstræbt, fortæller Christine.

Det nye its.aau.dk har først og fremmest til formål at give en bedre brugeroplevelse. Det nye design skal give bedre overskuelighed, og med strukturen er det hensigten, at besøgende på sitet får kortere klik til den viden, de søger. Layout, struktur og navigation er på plads, men selve opdatering, vedligehold og kvalitetssikring af indhold er en løbende opgave, der er fokus på, for at understøtte den gode brugeroplevelse, som det nye its.aau.dk danner rammen for.