AAU logo

Skype for Business: Digital Telefoni Øger Samarbejdsmuligheder

I efteråret 2019 er alle medarbejdere og fælles telefoniløsninger på AAU flyttet over på Skype for Business. Med projektet i mål har AAU sagt farvel til den sidste fysiske bordtelefon og goddag til ny og tidssvarende digital telefoni. Hos AAU Match mærker medarbejderne allerede til værdien af Skype for Business, blandt andet i form af øgede samarbejdsmuligheder

Lagt online: 17.01.2020

”Det giver så god mening med en digital telefoniløsning, hvor man har mange funktioner samlet ét sted. Man kan nemt se, om en kollega er tilgængelig eller optaget, chatte, ringe, dele dokumenter og holde møder over Skype for Business helt uafhængigt af, om man selv eller kolleger arbejder hjemmefra, er på kontoret eller et helt tredje sted på campus”, fortæller Morten Randbøll fra AAU Match.

Mulighederne i Skype for Business giver ikke kun gevinster i forhold til at lette samarbejdet mellem kollegerne i AAU Match. Det gør også samarbejdet mere effektivt og smidigt både inde i og ude af huset.

”Det er let at invitere andre ind, som sidder uden for AAU og fysisk andre steder i landet – og udlandet for den sags skyld. Vi kan nu stille et virtuelt møderum til rådighed med god lyd og godt billede, og det sparer helt sikkert nogle rejser til i hvert fald København”, siger Morten Randbøll.

Skype for Business er en del af Microsofts palette af samarbejdsværktøjer, som bl.a. omfatter SharePoint, Yammer og Teams. AAU-ansatte har også adgang til disse via Office 365, hvilket åbner op for mange nye anvendelsesmuligheder i forhold til videndeling og samarbejde. 

”Det er super fedt, at alle medarbejdere på AAU er kommet på Skype for Business, men for mig er det kun første skridt henimod at gøre AAU til en tidssvarende digital arbejdsplads. I Office 365 er der flere værktøjer til kommunikation, produktion og samarbejde, som efterhånden er ganske kraftfulde, men som vi ikke får nok ud af, fordi der ikke er taget stilling til, hvordan vi skal bruge dem. Nogle medarbejdere ved ikke, at de er der, og resten bruger dem vilkårligt til at løse lokale behov. Vi bør kigge på, hvordan vi kan kombinere disse – også med Skype for Business - og ensrette brugen, så vi får en endnu stærkere fælles digital platform på AAU. Jo mere AAU-fælles vi kan være, jo mere giver det mening at digitalisere”, slutter Morten. 

Hos ITS fortæller infrastrukturchef Per Bach Sørensen om de fremtidige planer for telefoniløsning på AAU:
”Vi læner os op ad Microsoft Office 365-platformen, og her kommer der hele tiden nye funktioner til, som vi efter bedste evne prøver at understøtte. Næste skridt for telefoniløsningen bliver at integrere den i Microsoft Teams, som på sigt kommer til at afløse Skype for Business”.