It Services

ReachAAUt

Eksponering af vidensproduktion

Guides til forskellige platforme og værktøjer

Her kan du finde guides, praktiske råd og best practices omkring de værktøjer og platforme, som kan bruges til digital forskningsformidling. Hver platform/værktøj har flere retningslinjer, som bør følges, både i forhold til det tekniske, praktiske og kommunikative i det. Læs derfor nedenstående guidelines for at få størst succes med din forskningsformidling.

Kontakt

Er der yderligere spørgsmål til netværket, udlån af udstyr, eller mangler du hjælp til tilmelding?

Kontakt Dagmar Knudsen Fallesen, projektkonsulent på digitaliseringsstrategiens forskningsspor.

Mail: Dagmarkf@its.aau.dk

Telefon: 9940 7032

Mobil: 2622 9119