It Services

ReachAAUt

Eksponering af vidensproduktion

Denne side italesætter eksponering af videnproduktion og er rettet mod forskere på tværs af hele universitetet.

Eksponering af videnproduktion indebærer diverse digitale værktøjer og platforme, der kan bruges som en del af ens forskningsformidling, og inkluderer derfor ikke artikelskrivning. Der er meget vigtig og betydningsfuld forskning, som kan være svært at kommunikere ud på nye platforme eller til nye målgrupper. Derfor samler denne side de vigtigste know-hows og good practices omkring værktøjer og platforme, som er gavnlige for eksponering af videnproduktion.

Som et led i dette er der også etableret et netværk på universitetet - ReachAAUt - Forskernetværk - som har til formål at hjælpe forskere. Der afholdes flere årlige møder og det er et netværk til videndeling.
 

Guides til forskellige platforme og værktøjer

Her kan du finde guides, praktiske råd og best practices omkring de værktøjer og platforme, som kan bruges til digital forskningsformidling. Hver platform/værktøj har flere retningslinjer, som bør følges, både i forhold til det tekniske, praktiske og kommunikative i det. Læs derfor nedenstående guidelines for at få størst succes med din forskningsformidling.

Kontakt

Er der yderligere spørgsmål til netværket, udlån af udstyr, eller mangler du hjælp til tilmelding?

Kontakt Dagmar Knudsen Fallesen, projektkonsulent på digitaliseringsstrategiens forskningsspor.

Mail: Dagmarkf@its.aau.dk

Telefon: 9940 7032

Mobil: 2622 9119