It Services

Om ReachAAUT

Boost din digitale forskningsformidling med nyt AAU-forskernetværk

ReachAAUt er AAUs nye forskernetværk, som fokuserer på din digitale forskningsformidling.

Forskernetværket skal bruges til at sparre, inspirere og lære af hinanden på tværs af AAU. Det overordnet tema er digital forskningsformidling og forskernetværket skal kunne bistå VIPere i, at finde og udnytte de eksisterende digitale redskaber samt platforme.

Der vil flere gange om året blive afholdt netværksmøder, som primært henvender sig primært til VIP-ansatte på AAU, der enten allerede beskæftiger sig med formidling med digitale værktøjer f.eks. video og/eller podcasts, eller som gerne vil prøve kræfter med de forskellige digitale redskaber. Øvrige ansatte kan også deltage i netværket i den udstrækning, at fokus på forskningsformidling bevares. 

Følg Teamet ”ReachAAUt – Forskernetværk”, hvor der løbende vil blive delt informationer, samt tilhørende Yammer-kanal under samme navn. På Teamet vil i også kunne se eller gense tidligere netværksmøder.

 • +

  Baggrund for ReachAAUt - Forskernetværket

  Forsknings- og kompetencesporet under digitaliseringsstrategien, samt AAU Business School er initiativtagere til netværksgruppen, og understøtter derfor denne strategisk og praktisk.  Dette er en indsats for forskning under Viden for Verden, handleplan 4.1, eksponering af videnproduktion.

  4.1
  ”AAU styrker sin indsats for digital understøttelse af eksponering af universitetets videnproduktion. Dette skal styrke synlighed og tilgængelighed af AAU’s forskning og ske i overensstemmelse med de enkelte fagområders vilkår og potentialer, herunder nye publiceringsmetoder – f.eks. open science”.

  ReachAAUt udspringer af et projekt forankret på det Samfundsfaglige fakultet under samme navn. Som en del af handleplanen 4.1 blev der i 2020 afsat midler til et projekt ”ReachAAUt”, hvis fokus var at forbedre forskerens forskningsformidling. Selvom der findes meget vigtig og værdifuld forskning, har forskere ofte svært ved at kommunikere deres forskning ud til et bredere publikum.

  Derfor, for at hjælpe universitetets ansatte VIPere i at blive klogere på deres målgruppe og hvordan de rammer dem bedst, er projektet kørt over til at være en fælles indsats, som kan udnyttes på tværs af universitetet.

 • +

  Formål

  Formålet med forskernetværket er, at styrke tilgængelighed og synlighed af AAU’s forskning ved at støtte forskere, forskningsgrupper og institutter i at: 

  • Udvikle digitale formidlingskompetencer for at opretholde og styrke AAUs muligheder for at stå stærkt i det nationale og internationale forskersamfund. 
  • Udnytte de potentialer, der findes i de eksisterende platforme til eksponering af videnproduktion. Dette kunne være platforme som YouTube, Linkedin, Twitter mv.
  • Øge gennemslagskraften gennem en større bevidsthed om, og strategisk udnyttelse af, eksisterende digitale værktøjer så som podcast, video mv.  

  Når der her tales om eksponering af videnproduktion og digital forskningsformidling er det uden skelnen til hvorfor der eksponeres og til hvem. Fokus er således på fordele, ulemper, muligheder og begrænsninger ved brug af de digitale forskningsformidlingsværktøjer og kanaler. Forskernetværket vil derfor også indkalde oplægsholdere mv., som kan præsentere det nyeste inden for valgte temaer.

  Netværket skal være et forum, hvor ny viden og idéer vil blive præsenteret for de interesserede, men hvor der samtidig er rum for sparring og test af nye digitale muligheder.

 • +

  Organisering for ReachAAUt - Forskernetværket

  For at få netværket forankret, opretteholde dets relevans samt sikre samarbejde på tværs af universitetet, har netværket også en dynamisk referencegruppe. Udover forsknings- og kompetencesporet under digitaliseringsstrategien samt Business School indgår der repræsentanter fra relevante administrative enheder. Dette er repræsentanter fra VBN, CDUL, AAU Kommunikation samt ITS. Ydermere består referencegruppen af VIP-repræsentanter for at sikre, at relevansen blandt forskerne opretholdes.

Kontakt

Er der yderligere spørgsmål til netværket, udlån af udstyr, eller mangler du hjælp til tilmelding?

Kontakt Dagmar Knudsen Fallesen, projektkonsulent på digitaliseringsstrategiens forskningsspor.

Mail: Dagmarkf@its.aau.dk

Telefon: 9940 7032

Mobil: 2622 9119