Guideline til udvikling af apps

Indledning

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte ved Aalborg Universitet. Det vil primært være studerende der skal bruge vejledningen, men vejledere og andre ansatte vil kunne bruge vejledningen til at rådgive studerende.

Denne vejledning vil give læseren overblik over hvilke muligheder studerende ved Aalborg Universitet har for at udvikle og distribuere apps til iOS og Android enheder. Vejledningen vil ligeledes indeholde beskrivelse af konkrete handlinger der er nødvendige eller mulige.

 • +

  Problemstilling og afgrænsning

  Som en del af undervisningen på studiet eller som en del af projekter, vil studerende fremstille apps til iOS eller Android. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at kunne distribuere disse apps til andre i begrænset omfang til test og fremvisning. Dette kan f.eks. være til vejledere eller det kan være til virksomheder eller organisationer som de studerende samarbejder med i forbindelse med projektet.

  Når en app distribueres i disse scenarier vil det naturligt være relevant i en begrænset tidsperiode og til en afgrænset og nærmere defineret gruppe af mennesker. 

  Bredere og tidsubegrænset distribution eller salg på Apple App Store og Google Play er ikke omfattet af denne vejledning.

  Aalborg Universitet tilbyder på nuværende tidspunkt ikke en generel mekanisme til hjælp til distribution af apps i regi af universitetet. Distributionen vil således ifølge denne vejledning foregå personlige og private konti. Der vil således formodentlig ikke kunne bruges Google og Apple konti oprettet med Aalborg Universitets email adresser, sluttende på .aau.dk.

 • +

  Distribution med kabel

  For både iOS og Android gælder det at det oftest er simplest at distribuere apps ved fysisk at forbinde en telefon eller enhed til udviklingscomputeren med et kabel. Efter at have godkendt tilslutningen på telefonen kan app'en køres direkte på telefonen fra udviklingsmiljøet, e.feks. "Run" eller "Debug" fra Xcode eller Android Studio.

  På Android skal telefonen dog først sættes i udviklertilstand. Se dev-options eller søg efter "android developer mode".

 • +

  Demo af app via web-side

  Hvis formålet udelukkende er at kunne vise funktionaliteten af den udviklede app kan der bruges en service såsom Appetize.io

  Her kan du uploade en simulator build (iOS eller Android) og få lavet en URL. Igennem denne URL kan alle herefter køre app'en i en simulator direkte på Appetize.io's web-site.

  Denne tjeneste er gratis at bruge indenfor visse begrænsninger.

  For at komme i gang behøves ingen oprettelse af konto eller lign. Gå blot til "upload" og følg vejledningen, herunder indtast en email adresse:

  Bemærk følgende begrænsninger uden betaling:

  • Kun 1 aktiv afvikling af app'en ad gangen.
  • Et maksimalt antal gratis afviklingsminutter per måned – pt. 100.
  • Læs mere her: https://appetize.io/pricing

  Der findes andre lignende services.

 • +

  Distribution af ios apps via apple testflight

  På iOS er den foretrukne metode at distribuere apps til test via Apples TestFlight. Generel information kan findes i Apple TestFlight beskrivelse. TestFlight er en slags app store hvor man kan publicere sine apps, men hvor kun inviterede personer kan downloade app'en. TestFlight er i sig selv en app som skal hentes fra Apple App Store til de iOS enheder der ønsker at hente de apps man vil afprøve.

  Apple Developer Program

  For at kunne distribuere via TestFlight skal du have et Apple ID og være tilmeldt Apple Developer Program. Det koster ca 800 kr om året. Der findes ingen gratis metode.

  Er man først tilmeldt Apple Developer Program kan man distribuere apps via TestFlight men man kan også sende apps til salg eller gratis download i App Store. Hvis man vil sælge apps (modsat kun gratis download) kræver det nogle flere trin i processen.

  1. Opret Apple ID: appleid.apple.com – tryk på "Create Your Apple ID" i øverste højre hjørne. Følgende er vigtigt:
   • Brug en eksisterende email adresse. Brug IKKE din AAU email adresse. Du kan evt oprette en gratis GMail konto til formålet.
   • Det skal være en email adresse hvor du kan modtage emails på.
   • Brug dit rigtige navn, fødselsdato
   • Husk eller noter spørgsmål og dine svar på "security questions"
  2. Sørg for at dit Apple ID har 2FA (two-factor authentication) slået til.
   • Det kan KUN lade sig gøre at slå 2FA til ved at logge ind på iCloud en iOS eller macOS enhed. Der er ingen vej uden om dette.
   • Det er vigtigt at bruge et telefonnummer hvor du kan modtage SMS'er
   • Når først 2FA er slået til og der er tilføjet et "trusted phone number" og kan man logge ud fra den brugte iOS eller macOS enhed. Dette kan bruges hvis man har lånt en iOS eller macOS enhed udelukkende for at kunne slå 2FA til. Hvis der ikke er logget ind på nogen iOS eller macOS enheder vil der bruges SMS til 2FA.
   • Beskrivelser af hvordan 2FA håndteres kan bl.a. findes her: scriptingosx.com og her: developer.apple.com
  3. Tilmeld Apple Developer Program: developer.apple.com/programs – tryk på "Enroll" i øverste højre hjørne og log in med det Apple ID du lige har oprettet

  Sign up som "Individual"
  Det koster 99 USD om året, hvilket i Danmark bliver til ca 800 kr, at være tilmeldt, første betaling ved sign up.

  Apple tillader ikke at man opretter et fælles login som gruppe og tilmelder dette til Apple Developer Program. Apple laver basale tjeks for om der bruges et rigtigt navn og adresse, men kan naturligvis ikke tjekke om flere har password til det oprettede Apple ID. Det er muligt at tilføje flere "trusted phone number" således at man ved login kan benytte 2FA på flere telefoner.

  Upload til TestFlight

  TestFlight tutorial fra raywenderlich.com

 • +

  Distribution af Android apps via Google Play Beta

  Det er muligt at distribuere Android apps til test via Google Play Beta som er et særligt område af Google Play app butikken til dette formål. Man kan gøre apps til test tilgængelige for alle interesserede (åben beta, åben distribution) eller blot til navngivne modtagere (lukket alpha, lukket distribution).

  Google Play Developer

  For at bruge Google Play Beta skal man oprettes som udvikler hos Google. Det koster et éngangsgebyr på 25 USD, dvs modsat hos Apple er det IKKE et årligt gebyr.

  Er man først oprettet som udvikler hos Google Play kan man distribuere apps til test (åben og lukket) men man kan også sende apps til salg eller gratis download i Google Play Store.

  1. Opret et Google ID, f.eks. en GMail eller på en anden email adresse: accounts.google.com – tryk "Create Account" / "Opret konto"
   • Hvis du bruger en eksisterende email adresse i stedet for at oprette en GMail så skal det være en adresse hvor du kan modtage emails på.
   • Det er vigtigt at bruge et telefonnummer hvor du kan modtage SMS'er 
  2. Tilmeld dig som udvikler: play.google.com
  • Det koster 25 USD

  Upload til Google Play Beta

  Google Play tutorial fra raywenderlich.com

 • +

  Distribution af Android apps via alternative kilder

  Det er muligt at distribuere Android apps via email eller f.eks. links til cloud drev såsom Dropbox, OneDrive, Google Drive. Det kræver dog at brugeren ændrer i sikkerhedsindstillingerne for sin telefon, hvilket ikke alle kan, vil eller må, f.eks. pga. firmapolitikker.

  Der kan læses mere om alternative installationskilder på developer.android.com og der kan læses mere om hvordan der tillades disse alternative installationsmetoder på developer.android.com.

  Generelt kan denne metode ikke anbefales med mindre brugeren er helt klar over og forstår konsekvenserne og hvordan man lukker igen. Generel åbning med denne metode f.eks. til et cloud drev eller email klient gør brugeren meget mere sårbar over for phishing.

  Har brugeren åbnet for muligheden kan man derefter lave en apk fra udviklingsværktøjet og sende den til brugeren der så kan installere direkte på sin Android enhed.