AAU App Panel

Sæt dit præg på fremtidens apps på aau

AAU App Panel er en facebookgruppe for studerende, der har lyst til at teste apps fra AAU før de lanceres. Panelet er for alle studerende på Aalborg Universitet på tværs af uddannelser og semestre.

Som del af panelet, forventer vi at du giver feedback på de forskellige apps og følger aktivt med på Facebook. Som udgangspunkt kan alle opgaverne løses hjemmefra, idet du blot skal teste app’ene i din hverdag.

Al deltagelse er frivilligt og derfor ulønnet.
 

Join os på facebook