It Services

Online eksamen i Teams

Guides til at afholde en online eksamen via MS Teams

Har du behov for at holde online eksamen kan du anvende MS Teams. Du kan også anvende AAU ZOOM
Du kan se sammenligning af de tre værktøjer her

Nedenfor finder du guides til online eksamen via MS Teams. Du kan vælge mellem to måder. Enten kan du gennemføre eksamen som møde eller du kan oprette et team med kanaler. Se beskrivelse af de to måder længere nede på siden.

HOLD EKSAMEN I MS TEAMS MØDER OPRETTET I OUTLOOK

Eksaminator eller studiets sekretær opretter to MS Teams møder i Outlook. Et møde til eksamen, som sendes til eksaminator, censor og den/de studerende og et møde til votering, som kun sendes til eksaminator og censor

  • Når eksamen starter mødes eksaminator, censor og den studerende i eksamensrummet.
  • Efter eksamen forlader eksaminator og censor eksamensrummet og logger på voteringsrummet.
  • Den studerende venter i eksamensrummet.
  • Efter votering vender eksaminator og censor tilbage til eksamensrummet, hvor karakteren gives.

Guides:


HOLD EKSAMEN I MS TEAMS MED KANALERhttps://www.cdul.aau.dk/guides/eksamen

Opret et team i MS Teams. Alle inviteres til teamet (eksaminator, censor og de studerende)

  1. Der oprettes private kanaler til de forskellige eksamener, hvor de studerende bliver tildelt en bestemt kanal
    eller
  2. Der oprettes kun én privat kanal og de studerende venter i kanalen ”Generel”. Her bliver de så efter tur inviteret ind i den private kanal af eksaminator

Private kanaler er lukkede kanaler, hvor kun eksaminator og censor har adgang til. Eksaminator kan invitere studerende ind i den private kanal og lukke dem ud igen.

Trin for trin guides:

Guides fra Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL)

Andre video guides:

Introduktionsvideo: eksamen via kanaler i MS Teams - inkl. studerende ind-ud af aksamen ved votering.