It Services

Online ph.d. forsvar i Teams

Procedure til Online/Hybrid Ph.D. forsvar

Har du behov for at holde online ph.d.-forsvar kan du anvende MS Teams eller AAU Zoom.
Du kan se sammenligning af de to værktøjer her.

Oprettelse af et online ph.d.-forsvar:

  • Sekretæren ved instituttet sender en mødeinvitation til alle deltagerne mindst 2 dage før forsvaret, hvor der vil være mulighed for at lave et testopkald inden for normal arbejdstid og få hjælp ved evt. problemer.
  • Tilhørere til forsvaret sender en mail til sekretæren, som sender en invitation. Dette fremgår af annonceringen af forsvaret.
  • Sekretæren ved instituttet opretter et møde til formødet. 
  • Sekretæren ved instituttet opretter et møde til ph.d.-forsvaret og sender en invitation til samtlige deltager. Samme mødeindkaldelse kan anvendes til test.
  • Inden forsvaret starter oprettes et Breakout room (privat rum) i mødet. Breakout room (privat rummet) er beregnet til at placere bedømmelsesudvalg i ved votering.

Ting du skal være opmærksom på ved et Hybrid Ph.D. forsvar

Guide til AAU Zoom:

Vigtige indstillinger inden du opretter mødet
Opret et AAU ZOOM møde
Opret et breakout room i AAU ZOOM
Opstart et AAU ZOOM møde fra et videokonferenceanlæg
Skærmdeling
Indstillinger for video og mikrofon

Guide til MS Teams:

Opret et MS Teams møde i Outlook
Private rum (Breakout room) i MS Teams
Opstart et MS Teams møde fra et videokonferenceanlæg
Mødeindstillinger (med bl.a. låsning af deltageres mulighed for unmute lyd og tænd kamera)
Start skærmdeling