Direktionen har vedtaget ny IT-beslutnings- og styringsstruktur

Den nye struktur skal blandt andet sikre øget fremdrift af digitaliseringsprojekter og styrke det strategiske fokus på IT-området.

Alle artikler fra ITS