Ny it- beslutnings- og styringsstruktur

Det Strategiske Digitaliseringsråd afløser It-Strategisk Råd med nyt kommissorium og nye medlemmer. Det skal blandt andet gøre det muligt for Aalborg Universitet at håndtere flere digitaliseringsprojekter.

Den 16. december 2016 vedtog direktionen en ny it-beslutnings- og styringsstruktur for Aalborg Universitet. Beslutningen betyder blandt andet, at It-Strategisk Råd ændres til Det Strategiske Digitaliseringsråd med nyt kommissorium og ny medlemssammensætning. Desuden vil de it-strategiske programmer, som før lå under It-Strategisk Råd, blive afsluttet i deres nuværende form, og der skal som følge heraf udpeges ansvarlige for de opgaver, som de it-strategiske programmer indtil nu har varetaget.

Der er flere grunde til, at it-beslutnings- og styringsstrukturen skal tilpasses; det strategiske fokus på it-området skal intensiveres, og strukturen skal tilpasses universitetets organisation, hvilket vil styrke en tværgående forankring af universitetets initiativer.

Sikring af fremdrift i digitaliseringsprojekter

Med Det Strategiske Digitaliseringsråd følger også en mere tydelig adskillelse af ansvar, der hører til it-området og ansvar, der hører til i forretningsområderne. Dette styrker muligheden for, at digitaliseringsprojekter gennemføres hurtigere og mere smidigt. Kravet om digitalisering og i sidste ende konkrete it-løsninger er drevet af forretningsmæssige mål; når en it-løsning efterspørges, er målet ikke it-løsningen i sig selv, men den organisatoriske effekt denne løsning forventes at have. Digitalisering skal derfor være drevet af målet om den organisatoriske udvikling, og it-løsninger bør betragtes som et af flere elementer, der indgår i løsningen.

De nye medlemmer og det første møde

Formanden for Det Strategiske Digitaliseringsråd er universitetsdirektør Antonino Castrone, der også var formand for It-Strategisk Råd. Derudover bliver sammensætningen af medlemmer som følger:

Henrik Halkier, dekan, Det Humanistiske Fakultet
Jakob Stoustrup, prodekan for uddannelse, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Søren Kristiansen, prodekan for forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Søren Damgaard, Innovationsdirektør
Morten Winterberg, Økonomidirektør
Flemming Koch, It-direktør

Formanden kan derudover udpege eventuelle midlertidige medlemmer. Rådet forventes at afholde første møde i april.

Læs kommissorium og forretningsorden for Det Strategiske Digitaliseringsråd.

Alle artikler fra ITS