Status på videokonference på AAU

Status på videokonference på AAU

Touch betjening er indført i næsten alle undervisningslokaler med videokonference og snart følger mødelokalerne. De første kurser i brugen af videokonference for både undervisere og studentermedhjælpere er afholdt og flere er på vej.

I løbet af januar blev hardwaren til touchbetjeningen installeret i undervisningslokalerne, og der arbejdes nu på at udbedre enkelte fejl og uhensigtsmæssigheder i programmet. Desuden er arbejdet med at udforme hjælpetekster og design for mødelokaler påbegyndt. Installering af touch paneler i mødelokaler er udskudt, indtil undervisningslokalerne er helt færdige.

Lokalerne i Aalborg er ved at blive gennemgået i forhold til lysstyrke og akustik af et eksternt firma, og i løbet af april indhentes tilbud på at lave de nødvendige forbedringer i lokalerne.

Med de nye touch paneler bliver betjeningen af videokonference både hurtigere og nemmere, og alt fra kameravinkler til lyd og deling af præsentationer eller dokumenter kan styres med et enkelt tryk på betjeningspanelet.

Kurser for både undervisere og studentermedhjælpere

Rikke Ørngreen fra Forskningscenter for Video har udarbejdet en model for kompetenceudvikling, der sikrer en fælles ramme for brug af videokonferencesystemet. Der er afsluttet et obligatorisk kursusforløb i København og Esbjerg, og startet et par mere op i Aalborg. Her blev de første undervisere klædt på i forhold til, hvilke pædagogiske midler de kan bruge, hvordan de virker, og med mulighed for at afprøve teknikken, så de føler sig trygge, når de møder op til undervisningen.

Desuden har projektet lavet aftaler med fakulteterne om, at de forskellige studieretninger ansætter studentermedhjælpere til at hjælpe med opstarten af undervisning med videokonference. I januar blev anden runde oplæringskurser til studentermedhjælperne afholdt.

Skype for Business

Udrulning af Skype for Business (SfB) er et underprojekt under projektet Videokonference på AAU. Som vi kunne fortælle i sidste nyhedsbrev, forløb testen af SfB godt, og så snart løsningen er flyttet over på AAU’s servere, bliver SfB udrullet på hele AAU.

Læs mere om Skype for Business

Læs mere om Videokonference på AAU

Alle artikler fra ITS