Vær opmærksom på phishing // Be aware of phishing

English version below

Vær opmærksom på phishing

 

 

Du har sikkert hørt om de massive hackerangreb – såkaldt ransomware – henover St. Bededagsferien.

 

Denne type angreb har primært været udført som et såkaldt phishing-angreb. Et angreb, der typisk stammer fra en e-mail, du modtager, hvor du bliver bedt om at foretage en handling ved at klikke på et link.

 

Sådanne e-mails kan være særdeles godt kamuflerede. De kan ligne en mail fra PostNord med information om en pakke, der ligger klar afhentning, en mail fra dit pengeinstitut om at du skal reagere eller en faktura, som du mangler at betale.

 

Stil dig selv spørgsmål som:

 

  •        Har jeg bestilt en forsendelse?
  •        Plejer mit pengeinstitut at skrive mails direkte til mig? Det bruger formentligt e-boks til kunde-mails af generel karakter.
  •        Modtager jeg nogensinde AAU-fakturaer direkte, går de til en anden funktion/afdeling på AAU eller sendes de via EAN-fakturering uden om mig?

 

Er du det mindste i tvivl, så tryk aldrig på et link. Slet blot mailen.

 

ITS har i weekenden gjort nogle tiltag for at sikre, at den nuværende virus ikke kan smitte mellem klienter og servere på vores netværk via det kendte sikkerhedshul.

 

Det betyder konkret, at vi har lukket for adgang til vores filsystemer for meget gamle Windows pc’er (SMB1 protokollen). ITS forventer at være klar med andre tiltag, så det igen bliver muligt at åbne for protokollen, forventelig medio uge 20.

 

Andre sikkerhedshuller kan dukke op, så venligst fortsæt med at være yderst opmærksom.

 

Har du behov for yderligere assistance, så kontakt venligst ITS ServiceDesk på lokalnummer 2020.

 

Læs mere om informationssikkerhed på: http://www.informationssikkerhed.aau.dk/

 

 

 

 

------  English version  ------  English version  -------  English version  ------  English version  ------

 

 

Be aware of phishing

 

 

You've probably heard of the massive hacker attacks - so-called ransomware - over the past days.

 

This type of attack has been primarily done as a so-called phishing attack. An attack that typically comes from an email you receive, where you are prompted to take action by clicking a link.

 

Such emails can be very well camouflaged. They may look like a real mail about a shipment with information about a ready-picked package, a mail from your bank to respond or an outstanding invoice, where you should click to see the invoice etc.

 

Ask yourself questions like:

  •        Have I ordered a shipment?
  •        Does my bank ever write directly to me? They probably use e-boks for customer mails.
  •        Do I ever receive AAU invoices directly to me or do they go to another function / department or are they not sent via EAN invoicing and completely beyond me?

 

In the least doubt, never push any link. Just delete the mail.

 

ITS has taken action this weekend to ensure that the current virus cannot interfere with clients and servers on our network.

 

That means, we have closed access to our file systems for very old Windows PCs (SMB1 protocols). ITS expects to be ready with other actions, so it will again be possible to open the protocol, expected mid week 20.

 

Other security issues may appear, so please continue to be extremely aware.

 

If you need further assistance, please contact ITS ServiceDesk at extension 2020.

 

Read more about information security at: http://www.informationssikkerhed.aau.dk/english/

 

 

 

Alle artikler fra ITS