Mahara Guides

Hvad er Mahara?

Mahara er en platform der giver dig muligheden for at have en elektronisk potefølje over dit arbejde. Du kan derudover integere sociale medier med Mahara og lave blogs som andre brugere kan følge med i. Du har også muligheder til at oprette grupper hvor du kan bruge Mahara som en samarbejdsplatform med eksempelvis en vejleder. Således at vejlederen har en portfolie over alle de fremsendte dokumenter gennem Mahara. Du har også mulighed for at oprette grupper hvor man kan samarbejde omkring ting.

Alle brugere på AAU, som har en AAU-emailadresse, kan automatisk tilgå Mahara. Dette kan gøres på www.mahara.aau.dk