AAU logo

It Services

Administration af Mahara grupper

Virtuelle grupperum, gruppearbejde mm.

I Mahara kan I oprette virtuelle grupperum, hvor I kan dele filer, diskutere, designe fælles web-sider mv. De virtuelle rum i Mahara kan danne ramme om jeres gruppearbejde, men I kan også oprette private rum.

Mahara kan benyttes på tværs af institutionen og I kan på den måde samarbejde med andre på Aalborg Universitet. Der kan tildeles rettigheder til jeres vejleder, så der er mulighed for at følge med i hvordan det går og give feedback på jeres arbejde.

Derudover er det også muligt at lave sider, der kan besøges af eksterne samarbejdspartnere. På den måde kan disse holdes opdateret samt selv følge med i, hvor langt I er i projektet.

 

Gruppe oprettelse og medlemskab

 • +

  Hvad er en gruppe?

  Gruppefunktionen i Mahara kan bruges som mødested for din studiegruppe, dit semesterhold eller noget helt tredje.

  Mahara kan også bruges til at dele sin interesse for et specielt emne med andre, og måske bygge en gruppe op ved at lade andre bidrage til den. 

  En gruppe kan være:

  • Åben og eksempelvis danne ramme om debat for et semesterholds forelæsninger, Interessegrupper mm. 
    
  • Lukket, så kun et begrænset antal medlemmer har adgang. Studiegrupper kan oprette deres egne lukkede grupper, hvor de kan dele idéer og viden eller diskutere opgaven, eventuelt i samarbejde med vejleder eller en ekstern kontakt, der skal holdes opdateret med et projekt.

   

 • +

  Sådan accepterer du en anmodning om gruppemedlemsskab

  Find den gruppe der er kommet anmodning til under My Groups og tryk på knappen ”Membership request”.

   

  Såfremt du vil acceptere ansøgningen, skal du vælge ”Add”. Hvis ikke, skal du vælge knappen ”Decline request”.

 • +

  Sådan administrerer du gruppemedlemmer (kun tilgængelig for administratorer)

  I gruppen under fanen ”Members” kan du finde en oversigt over medlemmerne af gruppen.

  Tryk på knappen ”Remove from group” udfor det medlem du ønsker at fjerne.

  Du har som administrator mulighed for at ændre et medlems rettigheder ved at trykke på ”Change role” og vælge den ønskede rolle i drop-down menuen. Der kan vælges admin eller member.

  Såfremt du ikke er administrator vil du her kunne se, hvem du skal kontakte for at få tildelt en administrator status.

   

 • +

  Sådan anbefaler du en gruppe til andre

  Hvis du er medlem af en gruppe du gerne vil anbefale til andre, skal du sikre dig at gruppen er indstillet til at tillade anbefalinger. Når du er inde på gruppens oversigt skal vælge knappen ”Recommend to friends”.

  NB: Vær opmærksom på, at kun en administrator kan ændre indstillinger for en gruppe. Se evt. afsnit om redigering af gruppe

  Herefter kan du søge blandt dine venner og benytte pilene til at flytte dem over i en liste. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ”Submit”.

 • +

  Sådan anmoder du om at blive medlem af en gruppe

  Start med at gå under ”Groups" [1], vælg derefter ”Find groups” [2]. Skriv navnet på gruppen du gerne vil være medlem af og tryk på knappen ”Search”.

  Søg gruppen frem og vælg derefter ”Request to join this group”.

  Skriv en grund til at du ansøger og tryk på knappen ”Request”.

  Administratorerne af den gruppe du har anmodet om medlemskab i, får en besked om din ansøgning. Som standard får administratorerne også sendt en mail omkring din anmodning.

 • +

  Sådan bruger du en anbefaling

  Er du blevet anbefalet at melde dig ind i en gruppe, får du en mail herom samt en besked i din Mahara inbox. Alt efter hvad dine notifikations instillinger er sat til. 

  Tryk på inbox ikonet. 

   

  Udvid derefter beskeden og tryk på gruppenavnet og du får nu mulighed for at melde dig ind eller ansøge om optagelse.

   

 • +

  Sådan opretter du en gruppe

  Under "My Groups" klikkes der på "Create group".

  Du skal nu udfylde Group name.

  Når du vælger navn til gruppen skal du være opmærksom på at gruppenavnet skal være unikt, derfor kan det være en god ide at kalde den eksempelvis studieretning-semester-gruppenavn eller noget lignende. Udfyld herefter en beskrivelse af gruppen under "Group description".

  Efter "Group description" finder du "Settings" til din gruppe. Under Settings er der flere hovedpunkter med indstillinger. 

  Under "Membership" definere du gruppetype. Der findes tre gruppetyper i Mahara samt en ekstra funktion.

  En gruppes type bestemmer, hvordan gruppen får medlemmer. 

  • Open: En gruppe af denne type er åben for alle, der har lyst til at være en del af gruppen. For at blive en del af gruppen skal man blot besøge gruppens side og trykke på "Join this group".
    
  • Request: Vælger du denne type til din gruppe, betyder det, at alle kan bede om at blive medlemmer. Det er så op til administratorerne af gruppen at bestemme, om de skal accepteres eller have afslag. Dem der har bedt om medlemskab, vil automatisk få besked, om de er kommet med eller ej. For at bede om medlemskab skal man blot besøge gruppens side og trykke ”Request to join this group”.
    
  • Friend invitations: Denne type gruppe er baseret på medlemskab via invitation fra dets medlemmer. Derudover kan en gruppeadministrator altid invitere en eller flere til at blive en del af gruppen. De der bliver inviteret kan så enten acceptere eller afslå tilbuddet.
    
  • Recommendations: fungerer som ekstra funktion til gruppetyperne ”Open” og ”Anmodning”. Dette giver gruppemedlemmer mulighed for, at foreslå en gruppe til deres venner på Mahara. Disse venner får så mulighed for at blive medlem af gruppen eller sende en ansøgning alt efter hvilken gruppetype der er valgt.

  Under ”Content” kan du indstille hvem der har rettigheder til at oprette og redigere sider. 

  Du kan under ”Editability" sætte start og slutdato for redigering.

  Til slut under "General" kan du bestemme om gruppemedlemmer skal modtage en notifikation når der deles noget nyt eller ved feedback. 

  Tryk herefter på knappen ”Save group”

 • +

  Sådan redigere du indstilingerne for en gruppe

  Gå ind under "My Groups" og klik derefter på "Settings".

  Du får nu adgang til indstillingerne for gruppen, hvor du kan ændre indstillingerne. For mere om gruppeindstillinger læs ”Sådan opretter du en gruppe”.

 • +

  Sådan sletter du en gruppe (kun tilgængelig for ejer af gruppe)

  Gå ind under "My Groups" og klik derefter på "Delete".

  Tryk på knappen ”Yes”.

  Gruppen er nu slettet permanent.

Gruppe pages og collections

 • +

  Sådan opretter du group collections

  Group collections er samling af pages, der er linket til hinanden og har de samme adgangstilladelser. Dette er nyttigt i forhold til at koble pages sammen, som eksempelvis seneste status, der er offentligt tilgængeligt. Derved bliver det også nemt at administrere alle sider/visninger på en gang

  For at lave en group collection skal du finde fanen ”Collections” i din gruppe og trykke på knappen ”New collection”.

  Giv din collection en titel og eventuelt en beskrivelse. Du kan også tilføje tags.
  ”Vis navigationslinje” er automatisk slået til og tilføjer en vandret navigations linje til alle visninger i samlingen. 
  Tryk herefter på knappen ”Next: Edit collection pages”. 

  Sæt herefter flueben i de pages du ønskes samlet i din collection og tryk på knappen ”Add pages”.  Bemærk, at en page kun kan bruges i en enkelt collection.

  Herefter er de valgte pages tilføjet din collection.

  Tryk herefter på knappen "Done”.

  Du har nu oprettet en group collection. Vær opmærksom på, at disse som standard er private.  

 • +

  Sådan opretter du group pages

  En page er en måde, for dig eller din gruppe at præsentere indhold på. Du kan tilføje præcis de elementer, du gerne vil til din page. Det kan være en video, et dokument eller andet. Da gruppearbejde er en stor del af studierne på Aalborg Universitet, kan du med fordel benytte pages i studiearbejdet. 
  En page er som udgangspunkt privat, så det er kun dig og gruppen, der kan se det. Det er dog muligt at give bestemte personer som eksempelvis en vejleder adgang til din page. Du kan også gøre det offentligt tilgængeligt, lade det være synligt for venner eller give adgang via en ”Secret URL”. Dette betyder, at din page får en adresse, som man ikke umiddelbart kan gætte sig til. Denne kan du give til de personer, du gerne vil dele din page med, og er en oplagt mulighed overfor eksterne kontakter. Du kan samtidig angive en begrænset periode, hvor dette er synligt. Dette gøres under share. Se evt. guiden "Sådan deler du en enkelt page"

  For at oprette en gruppevisning skal du ind i gruppen og vælge fanen ”Pages”. Tryk herefter på knappen ”Create page”.

  Giv din page en titel og eventuelt en beskrivelse. Du kan også tilføje tags eller sætte kryds i ”locked”, hvis kun gruppeadministrator skal have mulighed for at redigere denne page. Tryk herefter på knappen ”Save”.

  Når du har valgt gem kommer du til fanen ”Edit content”. Her har du mulighed for at ændre til det layout du ønsker, samt at tilføje elementer ved at trække dem derind. For mere information om dette, se guiden "Flytning af element på pages".

  Når du er færdig med at redigere indhold og layout skal du trykke på knappen ”Display page”. Du bliver herefter returneret til oversigten over group pages. 

 • +

  Sådan opsætter du deleindstillinger for en collection

  Der er to former for indstillinger til at dele en collection. Den første er secret URL hvilket er en hemmelig adresse, man ikke umiddelbart kan gætte sig til. Denne kan du dele med eksempelvis eksterne kontakter og samtidig angive en periode, hvor linket er synligt. Vær opmærksom på, at alle der kender denne URL har adgang til at se siden.

  Den anden form for indstillinger er de generelle, der giver større mulighed for at specificerer, hvem der har adgang til visningen.

   

  Secret url

  Vælg fanen ”Share” inde i gruppen og klik herefter på globusen under feltet ”Secret URLS”

  Tryk på knappen ”New secret URL”

  Du får nu genereret en secret URL som du kan kopiere og dele med dem, der skal have adgang til indholdet. Du kan tilføje en periode hvor URL er aktiv ved at klippe på blyanten, og udfylde datofelterne. Tryk derefter på "Save".

  Husk at slette din secret URL, når denne ikke længere skal benyttes. Tryk på ”skraldespands” ikonet til højre for at slette din URL.

   

  Generel deling

  For at lave en generel deling af din collection, skal du trykke på ”nøgle” ikonet.

  Du kan herefter vælge hvem der skal have adgang til din collection ved at vælge i drop down menuen "Share with". Hvis du vælger ”Public” kan alle få adgang til din collection, også selvom de ikke har en profil på Mahara. Denne adgang gives ved at kopiere og dele det direkte link til din collection. Derudover kan du dele din collection eller visning med brugere der er logget ind, din institution og dine grupper. 
  Der er mulighed for at sætte en tidsbegrænsning på hvornår materiale skal være tilgængeligt, eksempelvis i forbindelse med et vejledermøde. Hvis felterne efterlades blanke, er der ingen tidsbegrænsning. Tryk til slut på "Save".

   

   

   

Gruppefora

 • +

  Individuel frameldelse af forum abonnement

  Som abonnement på et forum, modtager du en mail for hvert nyt forum indlæg. Hvis du skulle ønske ikke at modtage disse mails, kan du framelde dig som abonnement.

  Der er to måder at framelde sig et forum.

  1. Enten kan du fra fora forsiden trykke på knappen ”Afmeld abonnement” ud for det forum du ikke ønske at modtage mails fra. 

    
  2. Alternativt kan du gå ind i det ønskede fora og trykke på knappen ”Afmeldt fra forum abonnement”.

   

   

   

 • +

  Lav et emne

  Når du har oprette dit fora vil dette til start være tomt. For at oprette et nyt indlæg skal du inde i forummet trykke på knappen ”New topic”.

  Tilføj et "subject" og en "Message" til dit forum.

  Du har herefter tre muligheder for yderligere indstillinger:

  1. "Sticky" – funktionen kan bruges hvis man eksempelvis har et fora til faste dagsordner som altid skal være øverst
  2. "Closed" – dette benyttes hvis man ikke ønsker at menige gruppemedlemmer kan deltage i debatten. Et eksempel på et lukket emne er, at man giver praktiske oplysninger om eks. et fora hvor man ikke ønsker at alle kan deltage i debatten
  3. Send message now – send øjeblikkeligt en email til gruppens medlemmer omkring oprettelsen af dette emne

  Klik til slut på "post" for at poste dit forum indlæg.

 • +

  Oprettelse af nyt fora

  Under fanen ”Forums” kan du som administrator af en gruppe oprette et nyt forum ved at trykke på knappen ”New forum”

  Tilføj herefter en titel og en beskrivelse til dit forum. Under ”Forum indent mode” kan du bestemme, hvordan emner i et forum skal indrykkes, eksempelvis hvis der kommer svar på en forumtråd.  

  Du kan finde flere indstillingsmuligheder ved at udvide dropdown menuen "Forum settings”. Her kan du bestemme om brugere automatisk skal abonnere på dit nye forum og hvor i rækkefølgen det skal stå på oversigtssiden for fora. Et eksempel herpå er, hvis du har tre fora og ønsker at ”General discussion” skal stå øverst i rækkefølgen. 

  Du kan også tildele moderator status til gruppemedlemmer, som derved får udvidede tilladelser i dit forum. I feltet ”Potential moderators” finder du en liste over alle medlemmer i gruppen. Hvis der er tilmeldt mange medlemmer, kan du indsnævre dette ved at søge på personens navn og trykke på knappen ”Search”. Når du har fundet det ønskede gruppemedlem skal du markere navnet og flytte personen over vha. pilen. På samme måde kan du fjerne en nuværende moderator ved at markere denne og trykke på nederste pil. Derved flyttes vedkommende over i feltet ”Potential moderators” igen. 

  Til slut kan du bestemme hvem der kan oprette emner samt om nye emner som standard skal være lukkede. Hvis denne funktion aktiveres kan kun moderatorer og administratorer tilføjer nye svar.  Når du er færdig med at opsætte dit nye forum skal du trykke på knappen ”Save”. 

 • +

  Sletning af fora

  Hvis du sletter er fora vil alle data derfra permanent gå tabt

  For at slette et gruppe fora, skal du finde det i forum oversigten for den relevante gruppe. Tryk på ”skraldespands” ikonet i højre side.  Vær opmærksom på, at kun en gruppeadministrator kan slette fora.

  Bekræft herefter sletning.

 • +

  Sådan svarer du på et emne

  For at svare på et emne skal du vælge forums og derefter det forum du ønsker at besvare. Klik derefter på knappen ”Reply”.

  Hvis "Reply" knappen ikke er der, er forumet ikke åbent for besvarelse.

  Skriv dit svar og tryk herefter på knappen ”Post”.