Sharepoint

SharePoint servicebeskrivelse

Basis service

Vi tilbyder at der kan oprettes SharePoint Sites på både dansk og engelsk. Det gør samarbejde i grupper nemt og effektivt med interne såvel som eksterne parter. Den primære løsning er SharePoint Online (Office 365), men der er også mulighed for Lokal SharePoint, hvis der er behov for en feature, som det tilbyder.

Navngivning

SharePoint Online                      https://aaudk.sharepoint.com/<sitenavn>

Lokal SharePoint                        https://<sitenavn>.<institut>.aau.dk eller <sitenavn>.aau.dk