AAU logo

AAU It Services

Sharepoint

SHAREPOINT SERVICEBESKRIVELSE

Som studerende eller ansat har du mulighed for at få oprettet et SharePoint Site. Det gør samarbejde i grupper nemt og effektivt med interne såvel som eksterne parter. Den primære løsning er SharePoint Online (Office 365), men der er også mulighed for Lokal SharePoint, hvis der er behov for det.

Navngivning

SharePoint Online                      https://aaudk.sharepoint.com/<sitenavn>

Lokal SharePoint                        https://<sitenavn>.<institut>.aau.dk eller <sitenavn>.aau.dk