Administrative systemer

workzone - ESDH-system

IRIS - International Relations Information System

JIRA - Supportsystem

PeopleXS - Rekruttering

QlikView - Økonomirapportering

PhDManager

RES - Budgetterings- og planlægningsværktøj

RUS - Rejse- og udlægssystem

ScanPas - Personaleadministration

ScanPas-vejledninger

STADS - Studieadministration

Syge- og fraværssystem

Timesheet – Digitale timesedler

VBN - Forskningsregistrering

ØSS - Økonomistyring