It Services

Hvad kan eksterne i AAU Zoom

Eksterne deltagere i et AAU Zoom møde

I et AAU Zoom møde får eksterne deltagere en status som “Guest”.

Bemærk, at en AAU-bruger kan få en status som “Guest”, hvis brugeren ikke et logget korrekt ind i zoom app´en.

Login på zoom app og på AAU ZOOM portal   

De eksterne har ikke adgang til AAU Zoom-portalen, ”aaudk.zoom.us”.

 

De eksterne kan:

  • invitere til et Zoom-møde, dog uden en AAU Zoom-host status.
  • vælges som Host af den oprindelige Host.
  • vælges som Co-host af den oprindelige Host
  • invitere andre deltagere under et møde, hvis host har aktiveret funktionen inden mødet.
  • bruge chat, video, fildeling, hvis host har aktiveret funktionen inden mødet.

 

De eksterne kan ikke:

  • vælges som en ”Alternative host”.
  • starte et AAU Zoom møde oprettet af Host.

 

Ovenstående er afprøvet men hold dig orienteret her:

Roles in a meeting – Zoom Help Center

Der sker ofte nyt indenfor roller i Zoom.