AAU logo

Artikellister og Accordianlister

HVAD ER EN ARTIKELLISTE?

Når du har oprettet en eller flere artikler, kan de indsættes i en artikelliste. Artikellister viser en oversigt over artikler, som er gemt i en eller flere tilknyttede mapper. Når en mappe tilknyttes en artikelliste, vises alle nye artikler, som oprettes i pågældende mappe, automatisk i listen. Artikellister kan vises på to måder: Som "List View" eller som "Accordion". 

List view (Klik på artikel sender brugeren til ny side)

Accordion (fold ud/fold ind - Brugeren bliver på samme side)

 • +

  Opret artikelliste

  Nedenstående vejledning guider dig igennem hele opsætningen af en artikelliste. Vær opmærksom på, at der sagtens kan tilknyttes mere end en mappe til en artikelliste

  Trin 1: Indsæt artikelliste

  Som det første skal artikellisten indsættes på en side. Hvis en ny side skal oprettes til formålet, kan du følge vores vejledning til oprettelse af sider/menupunkter.

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side i sidetræet, som artikellisten skal indsættes på
    
  3. Du skal nu tilføje en artikellistekomponent. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette komponenten. 
    
  4. Klik på "Add Component"
    
  5. Vælg "ArticleList" i det nye vindue, der åbnes. Du har nu tilføjet artikellistekomponenten. Klik "Save & Exit" og fortsæt til trin 2 for at oprette en visningsside til artikellisten

  Trin 2: Opret visningsside

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Højreklik på den side i sidetræet, hvorpå du netop har oprettet artikellistekomponenten
    
  3. Klik på "Create"
    
  4. Vinduet "Create subpage to" åbner. Navngiv siden i feltet "Name"  (kald den eksempelvis "Vis artikel")
    
  5. Vælg den template, der hedder ”Indholdsside uden headline"
    
  6. Afslut ved at klikke "Create"
    
  7. Sørg for, at atikel-komponenten står til "URL" og ikke "Binding" i "Article from" under "Properties".
    
  8. Du har nu oprettet en visningsside til artikellisten. Fortsæt til trin 3 for at tilknytte visningssiden til atrikellistekomponenten

  Trin 3: Tilknyt visningssiden

  1. Højreklik på artikellistekomponenten, som du oprettede i trin 1
    
  2. Klik på "Properties"
    
  3. Klik på "Undefined" ud for teksten "Article Page", som vist nedenfor:


    
  4. Et nyt vindue åbner. Find og klik på den visningsside, som du oprettede i forrige trin og klik på "Save" og fortsæt til trin 4*

   *NB Hvis du ønsker at oprette en according liste, skal 'Article Page' være den samme side, som din liste er placeret på.

  Trin 4: Tilknyt artikelmappen

  Du skal nu tilknytte den mappe, hvori du har oprettet dine artikler

  1. Klik på "Undefined" ud for teksten "Article Folder":


    
  2. Et nyt vindue åbner. Find og klik på den mappe, som du har gemt dine artikler i
    
  3. Klik på "Add" og herefter på "Save". Artikellisten er nu opsat

  Trin 5: Vælg layout type: List view eller accordion

  Artikellister kan vises på to måder: Som list view eller som accordion. Dette vælges under "Choose layout type" i komponentens properties:


  Trin 6: Øvrige indstillinger under artikelslistens "properties"

  • Ud for "Headline" kan du angive en overskrift
    
  • Ud for "Maximum number of items on list" kan du med et tal angive, hvor mange artikler listen skal vise. Bemærk hvis den står til Undefined vil der maksimalt blive vist 6 artikler i listen. Derudover kan der maksimalt være 18 artikler i én liste.

  • Ud for "Maximum number of items on expandable list" kan du med et tal angive, hvor mange artikler listen skal vise, når brugeren klikker på "Se flere"

  • Ud for "Images" kan du vælge om der i artikellisten skal vises billeder eller ej
    
  • Ud for "Leadin" kan du vælge om der i artikellisten skal vises Leadin-tekst eller ej
    
  • Ud for "Colour" kan du vælge om komponenten skal være "White" (hvid) eller "Coloured" (farvet)
    
  • Ud for "headlineSorted" kan du vælge om listen skal sorteres alfabetisk efter artiklernes titel eller efter artiklernes oprettelsestidspunkt
 • +

  Lav en brugerdefineret rækkefølge af artiklerne i artikellisten

  Artikellister kan sorteres efter 2 måder, enten alfabetisk eller efter publiserings dato. Hvis man ønsker en brugerdefineret rækkefølge af artiklerne, så kan man indstille artikellist-komponenten til at sortere efter dato, og derefter gå ind og ændre på publiseringsdatoen af alle artiklerne i artikellisten, således de matcher den ønskede rækkefølge. De nyeste publiserede datoer kommer til at ligge øverst. Nedenfor er beskrevet en step-for-step guide til at gøre dette.

   

  Trin 1: Ændrer publiceringsdato for artiklerne

  1. Stå i Content og naviger ind til mappen, hvori artiklerne, som er tilknyttet artikellisten, ligger.

  2. Tryk på den artikel, som skal ligge øverst i artikellsiten.

  3. Klik på fanen "Content cover"

  4. Sæt "Publish date" til at være i dag (se nedenstående billede)

  5. Tryk "Save and exit"

  6. Klik på den artikel, som skal ligge næst øverst i artikellisten

  7. Sæt "Publish date" for denne til at være igår, og tryk "Save and Exit"

  8. Artikel nummer 3 skal således have "Publish date" sat til i forgårs, Artikel 4 skal være dagen før det, osv.

  9. Publicer alle artiklerne

   

  Trin 2: Ændrer indstilling for sortering af artikellisten

  1. Stå i Structure og naviger hen til siden, hvorpå artikellisten befinder sig

  2. Højreklik på artikellisten og vælg "Properties"

  3. Ændrer indstilling "headlineSorted" til at være "dateSorted" (se nedenstående billede)'

  4. Afslut med at trykke "Save and exit"

  5. Publicer siden.

   

  Sortering efter alfabetisk

  Ved at navngive sine artikler startende med et tal, kan man sortere i rækkefølgen. Laveste tal kommer først. Det anbefales at bruge formatet 01, 02, 03 osv. 

   

  Trin 1: Ændre navnet for artiklen

  1. Gå til Content og tryk på artiklen der skal navngives (hvis den allerede er oprettet).
    
  2. Vælg fanebladet "content cover" og brug feltet "name" til at redigere navnet.
    
  3. Indsæt nu et tal i starten af navnet. F.eks. "01". Rækkefølgen af artiklerne i mappen vil nu afspejle hvordan rækkefølgen i accordionlisten vil se ud.

   accordion liste sortere efter alfabetisk
    
  4. Tryk "safe and exit" for at gemme ændringen.
    
  5.  Publicér artiklen

   

  Trin 2: ÆNDRER INDSTILLING FOR SORTERING AF ARTIKELLISTEN

  1. Stå i Structure og naviger hen til siden, hvorpå artikellisten befinder sig.
    
  2. Højreklik på artikellisten og vælg "Properties".
    
  3. Ændrer indstilling "headlineSorted" til at være "headlineSorted".
    
  4. Afslut med at trykke "Save and exit".
    
  5. Publicer siden.

   

  Obs. Det fungerer på samme måde om layout typen er "Accordion" eller "List view".

   

 • +

  Send et anker-link til en specifik artikel i en accordion-liste

  For at lave en URL, der henviser til en specifik artikel i en accordion-liste, skal man skrive "#" + "Content-ID'et for den specifikke artikel" i enden af URL'en for den side, hvor accordion-listen er på. Dette vil gøre, at når man åbner linket, vil den specifikke artikel være foldet ud i accordion-listen (se nedenstående billede)

  Sådan gør du:

  1. Find den artikel i content, som du gerne vil sende en direkte henvisning til
    
  2. Klik på fanen "Content cover" for artiklen
    
  3. Kopiér "Content ID" for artiklen (se billedet nedenfor)

    
  4. Skriv '#' + 'Content-Id'et' i enden af url'en til siden, hvorpå accordion-listen befinder sig. Eksempel: www.testsite.aau.dk/accordion-sitenode/#123456

    
  5. Herefter kan hele url'en kopieres og sendes.