Artikellister og Accordianlister

HVAD ER EN ARTIKELLISTE?

Når du har oprettet en eller flere artikler, kan de indsættes i en artikelliste. Artikellister viser en oversigt over artikler, som er gemt i en eller flere tilknyttede mapper. Når en mappe tilknyttes en artikelliste, vises alle nye artikler, som oprettes i pågældende mappe, automatisk i listen. Artikellister kan vises på to måder: Som "List View" eller som "Accordion". 

List view (Klik på artikel sender brugeren til ny side)

Accordion (fold ud/fold ind - Brugeren bliver på samme side)

 • +

  Opret en artikelliste (accordion)

  Nedenstående vejledning guider dig igennem opsætningen af en “accordion” artikelliste.

  Denne type artikelliste viser artiklerne i en “drop-down” på samme side, hvor artikellisten er indsat.

  Bemærk at der kan tilknyttes flere content mapper til en artikelliste.

  Trin 1: Indsæt artikellisten

  Som det første skal artikkellisten indsættes på den side, hvor du ønsker at vise listen med artikler.

  Listen kan tilføjes som component på en allerede eksisterende side, eller på en side for sig selv. Hvis du ønsker at oprette en ny side, kan du følge vores vejledning til oprettelse af sider/menupunkter.

  1. Stå i fanebladet “Structure”.
  2. Klik på den side i sidetræet, som artikellisten skal indsættes på.
  3. Du skal nu tilføje en artikellistekomponent. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette komponenten. 
  4. Klik på "Add Component".
  5. Vælg "ArticleList" i det nye vindue, der åbnes.
  6. Et nyt vindue åbnes, her sættes “Choose layout type” til “Accordion”: 
  7. Klik "Save & Exit" og fortsæt til trin 2 for at tilknytte visningsside til artikellisten.

  Trin 2: Tilknyt visningssiden til artikellisten

  1. Højreklik på artikelliste komponenten, som du oprettede i trin 1.
  2. Klik på "Properties".
  3. Klik på "Undefined" ud for teksten "Article Page", som vist nedenfor:
  4. Et nyt vindue åbner. Find og klik på den samme side, som du har indsat artikellisten på.

  Trin 3: TILKNYT MAPPEN INDEHOLDENDE ARTIKLER

  For at vise din artikler, skal mappen hvori du har oprettet artiklerne nu tilknyttes. Bemærk at du sagtens kan tilføje artikler efter du har fulgt denne guide.

  1. Klik på "Undefined" ud for teksten "Article Folder":
  2. Et nyt vindue åbner. Find og klik på den mappe, som du har gemt dine artikler i.
  3. Klik på "Add" og herefter på "Save". Artikellisten er nu opsat.

  Trin 4: Øvrige indstillinger under artikelslistens "properties"

  • Ud for "Headline" kan du angive en overskrift.

  • Ud for "Maximum number of items on list" kan du med et tal angive, hvor mange artikler listen skal vise. Bemærk hvis den står til Undefined vil der maksimalt blive vist 6 artikler i listen. Derudover kan der maksimalt være 18 artikler i én liste.

  • Ud for "Maximum number of items on expandable list" kan du med et tal angive, hvor mange artikler listen skal vise, når brugeren klikker på "Se flere”.

  • Ud for "Images" kan du vælge om der i artikellisten skal vises billeder eller ej.

  • Ud for "Leadin" kan du vælge om der i artikellisten skal vises Leadin-tekst eller ej.

  • Ud for "Colour" kan du vælge om komponenten skal være "White" (hvid) eller "Coloured" (farvet).

  • Ud for "headlineSorted" kan du vælge om listen skal sorteres alfabetisk efter artiklernes titel eller efter artiklernes oprettelsestidspunkt.

 • +

  Opret en artikelliste (list view)

  Nedenstående vejledning guider dig igennem opsætningen af en “list view” artikelliste.

  Denne type artikelliste kræver dels en artikelliste på den side, som du ønsker at vise artikellisten på, samt en visningsside som kræves for at vise artiklen på en seperat side.

  Bemærk at der kan tilknyttes flere content mapper til en artikelliste.

  Trin 1: Indsæt artikellisten

  Som det første skal artikkellisten indsættes på den side, hvor du ønsker at vise listen med artikler.

  Listen kan tilføjes som component på en allerede eksisterende side, eller på en side for sig selv. Hvis du ønsker at oprette en ny side, kan du følge vores vejledning til oprettelse af sider/menupunkter.

  1. Stå i fanebladet “Structure”.

  2. Klik på den side i sidetræet, som artikellisten skal indsættes på.

  3. Du skal nu tilføje en artikellistekomponent. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette komponenten. 

  4. Klik på "Add Component".

  5. Vælg "ArticleList" i det nye vindue, der åbnes. Du har nu tilføjet artikellistekomponenten. Klik "Save & Exit" og fortsæt til trin 2 for at oprette en visningsside til artikellisten.

  Trin 2: Opret en visningsside

  1. Stå i fanebladet "Structure".

  2. Højreklik på den side i sidetræet, hvorpå du netop har oprettet artikellistekomponenten

  3. Klik på "Create".

  4. Vinduet "Create subpage to" åbner. Navngiv siden i feltet "Name"  (kald den eksempelvis "Vis artikel").

  5. Vælg templaten kaldt ”Indholdsside uden headline".

  6. Afslut ved at klikke "Create".

  7. Sørg for, at atikel-komponenten står til "URL" og ikke "Binding" i "Article from" under "Properties".

  Du har nu oprettet en visningsside til artikellisten. Fortsæt til trin 3 for at tilknytte visningssiden til artikellistekomponenten.

  Trin 3: TILKNYT VISNINGSSIDEN TIL ARTIKELLISTEN

  Gå nu tilbage til siden hvorpå du oprettede artikelliste komponenten i trin 1.

  1. Højreklik på artikelliste komponenten, som du oprettede i trin 1.
  2. Klik på "Properties".
  3. Klik på "Undefined" ud for teksten "Article Page", som vist nedenfor:
  4. Et nyt vindue åbner. Find og klik på den visningsside, som du oprettede i forrige trin og klik på "Save" og fortsæt til trin 4.

  Trin 4: Tilknyt mappen indeholdende artikler

  For at vise din artikler, skal mappen hvori du har oprettet artiklerne nu tilknyttes. Bemærk at du sagtens kan tilføje artikler efter du har fulgt denne guide.

  1. Klik på "Undefined" ud for teksten "Article Folder":
  2. Et nyt vindue åbner. Find og klik på den mappe, som du har gemt dine artikler i.
  3. Klik på "Add" og herefter på "Save". Artikellisten er nu opsat.


  Trin 5: Øvrige indstillinger under artikelslistens "properties"

  • Ud for "Headline" kan du angive en overskrift.

  • Ud for "Maximum number of items on list" kan du med et tal angive, hvor mange artikler listen skal vise. Bemærk hvis den står til Undefined vil der maksimalt blive vist 6 artikler i listen. Derudover kan der maksimalt være 18 artikler i én liste.

  • Ud for "Maximum number of items on expandable list" kan du med et tal angive, hvor mange artikler listen skal vise, når brugeren klikker på "Se flere”.

  • Ud for "Images" kan du vælge om der i artikellisten skal vises billeder eller ej.

  • Ud for "Leadin" kan du vælge om der i artikellisten skal vises Leadin-tekst eller ej.

  • Ud for "Colour" kan du vælge om komponenten skal være "White" (hvid) eller "Coloured" (farvet).

  • Ud for "headlineSorted" kan du vælge om listen skal sorteres alfabetisk efter artiklernes titel eller efter artiklernes oprettelsestidspunkt.

 • +

  Lav en brugerdefineret rækkefølge af artiklerne i artikellisten

  Artikellister kan sorteres efter 2 måder, enten alfabetisk eller efter publiserings dato. Nedenfor er en guide til henholdsvis alfabetisk sortering og sortering efter publiceringsdato.

  Bemærk at det kan være nemmere at holde styr på den alfabetiske sortering, frem for sorteringen baseret på publiceringsdatoer.

  Alfabetisk sortering af Artikellisten

  Ved at navngive sine artikler startende med et tal, kan man sortere i rækkefølgen som artiklerne vises i på en side.
  Artiklen navngivet med det laveste tal, vises først i artikelliste. Det anbefales at bruge formatet 01, 02, 03 osv. 

  Den følgende guide viser hvordan du sorterer på navngivning i en artikelliste.
  OBS: Det fungerer på samme måde om layout typen er "Accordion" eller "List view".

  Trin 1: Ændre navnet for artiklen

  1. Gå til Content og tryk på artiklen der skal navngives (hvis den allerede er oprettet).
    
  2. Vælg fanebladet "Content cover" og brug feltet "Name" til at redigere navnet.
    
  3. Indsæt nu et tal i starten af navnet. F.eks. "01", "02" osv. 
   Rækkefølgen af artiklerne i mappen vil nu afspejle hvordan rækkefølgen i accordionlisten vil se ud.

   accordion liste sortere efter alfabetisk
    
  4. Tryk "Save and Exit" for at gemme ændringen.
    
  5.  Publicér artiklen

   

  SORTERING EFTER PUBLICERINGSDATO

  Ved at ændre publiceringsdatoen for sine artikler, kan man sortere i rækkefølgen som artiklerne vises i på en side.
  Artiklen med den mest nylige publiceringsdato vises først i artikellisten. 

  Trin 1: Ændrer publiceringsdato for artiklerne

  1. Stå i fanebladet "Content" og naviger ind til mappen, hvori artiklerne, som er tilknyttet artikellisten, ligger.

  2. Tryk på den artikel, som skal ligge øverst i artikellsiten.

  3. Klik på fanen "Content cover"

  4. Sæt "Publish date" til at være i dag (se nedenstående billede)

  5. Tryk "Save and exit"

  6. Klik på den artikel, som skal ligge næst øverst i artikellisten

  7. Sæt "Publish date" for denne til at være igår, og tryk "Save and Exit"

  8. Artikel nummer 3 skal således have "Publish date" sat til i forgårs, Artikel 4 skal være dagen før det, osv.

  9. Publicer alle artiklerne

   

  Trin 2: Ændrer indstilling for sortering af artikellisten

  1. Stå i Structure og naviger hen til siden, hvorpå artikellisten befinder sig

  2. Højreklik på artikellisten og vælg "Properties"

  3. Ændrer indstilling "headlineSorted" til at være "dateSorted" (se nedenstående billede)'

  4. Afslut med at trykke "Save and exit"

  5. Publicer siden.

 • +

  Send et anker-link til en specifik artikel i en accordion-liste

  For at lave en URL, der henviser til en specifik artikel i en accordion-liste, skal man skrive "#" + "Content-ID'et for den specifikke artikel" i enden af URL'en for den side, hvor accordion-listen er på. Dette vil gøre, at når man åbner linket, vil den specifikke artikel være foldet ud i accordion-listen (se nedenstående billede)

  Sådan gør du:

  1. Find den artikel i content, som du gerne vil sende en direkte henvisning til
    
  2. Klik på fanen "Content cover" for artiklen
    
  3. Kopiér "Content ID" for artiklen (se billedet nedenfor)

    
  4. Skriv '#' + 'Content-Id'et' i enden af url'en til siden, hvorpå accordion-listen befinder sig. Eksempel: www.testsite.aau.dk/accordion-sitenode/#123456

    
  5. Herefter kan hele url'en kopieres og sendes.