AAU logo

Indsæt tabel

TABELLER VS SKÆRMLÆSER

På grund af EU lovgivningen om webtilgængelighed, frarådes det at anvende tabeller på hjemmesider, da disse ikke er kompatible med en skærmlæser.

Har du indhold i tabeller anbefaler vi derfor, at  du vælger et andet layout til indholdet i denne hvis det er muligt.

 • +

  Indsæt tabel

  Denne guide forudsætter, at du allerede har oprettet en artikel, hvor tabellen skal indsættes.

  OBS! Vær opmærksom på at tabeller let kan blive en udfordring ift mobilvenlighed, og at brugen af tabeller derfor helst skal undgås så vidt muligt. Er det strengt nødvendigt at indsætte en tabel, er her en vejledning til hvordan det gøres.

  1. Stå i "Content"
    
  2. Klik på artiklen, hvori tabellen skal oprettes
    
  3. Klik på "Table" i værktøjslinjen, som vist nedenfor:


    
  4. Vinduet "Table Properties" åbner. Her indtastes det ønskede antal kolonner (Columns) og rækker (Rows), som vist nedenfor. Vær pmærksom på at Infoglue som default vil vælge at sætte bredden til en fast bredde på 500 pixels. Dette vil bryde layout på en smart phone, og dermed have negativ indvirkning på mobilvenligheden. Indtast i stedet '100%' derved tilpasser tabellen sig den bredde der er til rådighed på den skærm hvor den vises. Dette sikrer en mobilvenlig side:


    
  5. Afslut ved at klikke på "OK". Tabellen med den ønskede opsætning er nu indsat i artiklen og klar til dine indtastninger
  6. Klik på "Save" og husk at publicere dine ændringer
 • +

  Rediger eksisterende tabel

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Klik på artiklen hvori pågældende tabel er indsat
    
  3. Højreklik indenfor tabellen. Nedenstående valgmuligheder fremkommer:


    
  4. I "Cell" er det muligt at forbigå konsistens i rækker og kolonner ved at indsætte en enkelt celle ud for én række/kolonne
    
  5. I "Row" er det muligt at indsætte en række før eller efter den række, som man har højreklikket på. Det er også muligt at slette pågældende række
    
  6. I 'Column' er det muligt at indsætte en kolonne før eller efter den kolonne, som man har højreklikket på. Det er også muligt at slette pågældende kolonne
    
  7. I "Table Properties" er det muligt at ændre den pågældende tabels placering i artiklen (venstre, centreret, højre) og tilføje tabeltekst (Caption) og/eller overskrift (Headers)
    
  8. Klik på "Save" når de ønskede ændringer er foretaget og husk at publicere dine ændringer
 • +

  Skjul tabelkanten

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Klik på artiklen hvori pågældende tabel er indsat
    
  3. Marker hele tabellen eller de dele af tabellen hvor tabelkanten ønskes skjult og højreklik. Nedenstående valgmuligheder opstår:


    
  4. Naviger til "Cell" og "Cell Properties", og udfyld "Border Color" feltet med farvekoden "#ffffff", og afslut med "OK"


    
  5. Klik på "Save" når de ønskede ændringer er foretaget og husk at publicere dine ændringer