AAU logo

Den gode brugeroplevelse

SAMMENHÆNGEN MELLEM BRUGERVENLIGHED, INDHOLD OG UDSEENDE

Brugeroplevelsen af et givent website afhænger af en række forskellige faktorer, som overordnet set kan inddeles i tre kategorier - brugervenlighed, indhold, og udseende. Et website kan eksempelvis virke visuelt indbydende men samtidig være vanskeligt at finde rundt på. Et website kan ligeledes være brugervenligt og pænt men fyldt med irrelevante tekster, som ikke møder målgruppens informationsbehov. 

Under opbygningen eller omstruktuereringen af et website er det vigtigt at have fokus på alle tre kategorier. De påvirker og understøtter nemlig hinanden og har i samspil indflydelse på brugernes overordnede oplevelse af dit site. I det følgende gennemgår vi en række parametre, som bidrager til en bedre brugeroplevelse inden for rammerne af InfoGlue.

 • +

  Brugervenlighed (Usability)

  På web handler brugervenlighed eller usability om, hvorvidt et website er nemt at navigere på og om brugerne kan finde den information, de søger. I InfoGlues design er en række beslutninger vedrørende bl.a. navigation vedtaget på forhånd. Det er dog stadig op til de enkelte webredaktører at sikre, at navigationen er overskuelig, at kategoriseringen af indhold er meningsfuld og at menupunkter og links navngives retvisende.

  Navigation I InfoGlue

  I InfoGlue er der to forskellige former for menuer, som kan bruges til navigation på et site. Lokalmenuen figurerer som default altid lige over eller under titlen på sitet i forbindelse med brødkrummestien, hvorimod linklister kan placeres hvor som helst på sitet. Du kan herunder læse nogle grundlæggende anbefalinger, som gør det nemmere for brugeren at orientere sig på dit site:

  • Vær konsistent i din anvendelse af navigation -  overvej om du vil bruge lokalmenuen eller højremenuer

  • Indsæt maksimalt 10 menupunkter i menuen - hvis du benytter lokalmenuen anbefales det, at du indsætter færre, da menuen hurtigt fremstår overfyldt
    
  • Link gerne til "Forside" ("Home") som det første menupunkt i din menu, så brugeren altid kan navigere tilbage til startsiden
    
  • Undgå at linke til andre websites i dit sites primære navigation - dette kan eventuelt gøres fra en seperat menu
    
  • Der bør som udgangspunkt maksimalt være tre klik fra forsiden frem til den information, brugerne søger. Gennemtænk derfor din menustruktur og overvej, hvorvidt et ekstra niveau er nødvendigt eller om informationen bør placeres under et eksisterende menupunkt

  Navngivning af menupunkter og links

  Kategoriseringen af indhold og navngivningen af menupunkter har stor indflydelse på, om brugerne kan finde frem til den information, de søger. Sørg derfor for at:

  • Dine menupunkter navngives præcist. Undgå interne termer og forkortelser, som ikke er alment kendte
  • Titlen på dine menupunkter afspejler det indhold, der findes under dem
  • Øvrige links navngives efter det indhold, de linker til (undgå intetsigende linktitler som "Klik her" eller "Læs mere")

  Test dit websites brugervenlighed

  Det kan være en god idé at teste dit sites usability med en eller flere brugere, som ikke er bekendt med sitet på forhånd. Ved at iagttage, hvordan de løser konkrete opgaver, kan du bl.a. få et indblik i, om navigationen fungerer optimalt og om brugerne kan finde den information, de søger. Undersøg eksempelvis, om brugerne kan gennemføre de fem vigtigste tasks på dit website - dette kan bl.a. indebære lokalisering af noget bestemt indhold eller tilmelding til et arrangement.

 • +

  indhold

  Webtekster adskiller sig fra tekster til andre medier. Du har sjældent brugerens fulde opmærksomhed i længere tid ad gangen, og mange brugere skimmer blot sitets indhold kortvarigt, før de har klikket sig videre. Det stiller krav til dine evner til at fremhæve sitets vigtigste budskaber og fange brugernes opmærksomhed. Gode webtekster resulterer desuden i forbedret SEO, så brugerne får nemmere ved at fremsøge dit site. Weboptimer dit indhold med følgende tjekliste:

  • Benyt dig af fængende og sigende overskrifter - overskrifterne skal indeholde de vigtigste nøgleord og afspejle afsnittenes indhold
    
  • Opdel din tekst i mindre afsnit og brug uddybende underoverskrifter
    
  • Sørg for, at dine tekster er letlæselige, præcise og skrevet i et sprog, som afspejler målgruppen
    
  • Brug udvalgte nøgleord i brødteksten
    
  • Overvej rækkefølgen af dit indhold - hvad vil du gerne have, at brugerne ser først? En typisk bruger scanner dit website i et Z-forløb og starter øverst til venstre og ender nederst til højre
    
  • Hav tydelige "calls to action" - sørg for at fremhæve over for brugerne, hvad du gerne vil have dem til. Et call to action kan eksempelvis være en tilmeldingsknap til et arrangement eller et link til en uddannelse 
    
  • Benyt dig af indholdsfortegnelser (via ankre) og punktopstillinger i længere tekster
    
  • Brug gerne billeder, filmklip og illustrationer. Husk at uploade filerne i det rigtige format og navngive dem præcist 
    
  • Opdater dit indhold - et website skal vedligeholdes og opdateres, så det ikke forgår. Forældede nyhedslister og kontaktoplysninger fremstår uprofessionelt og utroværdigt, og det er derfor vigtigt, at der afsættes ressourcer til opdatering
 • +

  Udseende

  Dit websites udseende er vigtigt - brugernes oplevelse af det visuelle design påvirker deres opfattelse af sitet og har også indflydelse på deres videre motivation til at anvende det. Det er derfor vigtigt, at der lægges nogle tanker i sitets æstetiske udtryk. I InfoGlue er en række designbeslutninger vedtaget på forhånd, som skal sikre ensartethed på tværs af AAU's websites. Der er dog fortsat en række områder, som de enkelte webredaktører kan påvirke og tilpasse efter behov:

  • Det visuelle design skal tilpasses websitegenren og målgruppen. En stor del af AAU's websites kan klassificeres under den informerende websitegenre, hvor brugerne forventer, at den ønskede information præsenteres hurtigt og effektivt. Billeder, illustrationer, animationer og filmklip skal anvendes meningsfuldt - brug gerne grafisk materiale, men overvej, om det bidrager til den oplevelse, sitet skal give den besøgende
    
  • Tænk over farvevalg - som webredaktør kan du selv ændre farven på bl.a. tekst, indholdsbokse og knapper. Det kan eksempelvis være en god idé at tilpasse sitets grundfarve til det valgte baggrundsbillede. Undgå dog stærke neonfarver eller lyse tekstfarver i længere tekstpassager, da læsevenligheden forringes markant. Fokuser i stedet på et roligt farvespil, som stresser øjnene mindst muligt
    
  • Det er en god idé at anvende billeder og andet grafisk materiale til at understøtte websitets budskab. Billeder kan fungere som blikfang og henlede brugerens opmærksomhed på områder, som du ønsker at fremhæve. Det er dog vigtigt for sitets professionelle udtryk, at det valgte billedmateriale er ensartet, af god kvalitet og at det formateres efter InfoGlues standarder. Navngiv også gerne dine billeder efter, hvad der faktisk vises på billederne