Webnetværk på AAU

NETVÆRK FOR WEBANSVARLIGE PÅ AAU

Formålet med netværket er at styrke webarbejdet på AAU samt give de webansvarlige et forum, hvor de kan møde kollegaer med lignende opgaver og udfordringer. Derudover skal netværket sikre at kommunikationen mellem webkoordinatorgruppen og de webansvarlige styrkes, f.eks. ved at netværket informeres, når der sker nye tiltag ift. webområdet.

Roller og ansvar

Der er forskellige roller og ansvarsområder i spil, indenfor weborganiseringen på AAU. De kan opdeles i nedenstående roller.

 • +

  Webansvarlig

  Der bør være 1-2 webansvarlige på hvert fakultet og institut samt for hver afdeling i fælles service. Disse personer fungerer som primære kontaktpersoner ved webrelaterede spørgsmål inden for deres organisatoriske enhed, og den webansvarlige skal derfor have overblik over og kunne tage beslutninger om enhedens hjemmesider. Den webansvarlige skal have webarbejde som en fast del af sit arbejde. Det behøver ikke at være den primære arbejdsopgave, men det er ikke nok kun at være inde og opdatere en webside et par gange om året. Det er vigtigt, at den webansvarliges opgaver og ansvar er afstemt med nærmeste ledelse.

  RETTIGHEDER I INFOGLUE

  Har fuld redigeringsadgang til alle sites under den pågældende enhed, herunder også sites som vedkommende ikke arbejder med i det daglige.

  ANSVARSOMRÅDER

  • Har overblik over alle enhedens websites og informeres ved anmodning om oprettelse af nye sites
  • Godkender redigeringsadgang og uddelegering af ansvar på de sites vedkommende er ansvarlig for
  • Har superbrugerkompetencer i InfoGlue og kan vejlede kolleger i basal brug af Infoglue. Herunder layout- og indholdsmæssige opgaver relateret til webarbejdet, f.eks. beskæring af billeder
  • Er kontaktperson for AAU Kommunikation og ansvarlig for at kommunikere tiltag eller spørgsmål fra gruppen videre til relevante kolleger
  • Er kontaktperson for ITS webkonsulenter f.eks. ved anmodning om nye sites eller adgange samt supporthenvendelser af indholdsmæssig karakter
  • Afklarer spørgsmål vdr. oprettelse af sites og lign. med anmoderen inden de sendes til webkonsulenterne
    

  Gå til Oversigten over webansvarlige på AAU

 • +

  Webredaktør

  Der kan være en eller flere webredaktører på et site og ansvarsområdet kan variere fra udelukkende at vedrøre indhold til også at omfatte struktur alt efter hvad der er aftalt med den webansvarlige.

  RETTIGHEDER I INFOGLUE

  Har hel eller delvis redigeringsadgang til et eller flere sites, som er godkendt af den webansvarlige.

  ANSVARSOMRÅDEr

  • Redigerer indhold og/eller struktur efter aftale med den webansvarlige
  • Har kompetencer til at arbejde med de indholds- og strukturelementer, der svarer til den uddelegerede opgave
  • Kan arbejde med basal indholdsredigering, herunder beskæring af billeder, tekstformatering, indsættelse af links mv.
  • Spørger den webansvarlige til råds ved spørgsmål af basal/indholdsmæssig karakter
  • Afklarer anmodninger om oprettelse af nye sites med den webansvarlige
 • +

  Webkonsulenter

  Webkonsulenterne kan kontaktes via support@its.aau.dk og yder rådgivning og undervisning i Infoglue.

  RETTIGHEDER I INFOGLUE

  Har administratorrettigheder til alle websites i Infoglue

  ANSVARSOMRÅDER

  • Vejleder ift. muligheder i InfoGlue, rådgivning vdr. brugervenlighed, søgemaskineoptimering, Google Analytics, mm.
  • Afholder InfoGlue-kurser og Åbent Kontor en gang om måneden, hvor webansvarlige og webredaktører har mulighed for at deltage
  • Foretager førstegangspublicering og kvalitetstjek af nye sites
  • Vedligeholder overblik over alle AAU websites i InfoGlue
  • Forvalter InfoGlue CMS, herunder udvikling og opgraderinger

  Hvis webkonsulenterne får spørgsmål vdr. oprettelse af sites, adgange eller anmodning om hjælp til at oprette eller redigere indhold, henviser de til den webansvarlige, som varetager dialogen med personen, som har henvendt sig. Det er i udgangspunktet den webansvarlige, der fungerer som kontaktperson til webkonsulenterne, hvilket sikrer at beslutninger vedrørende enhedens websites tages af den webansvarlige, som har overblikket over websites under den pågældende enhed.

 • +

  Indholdsredaktører uddannelsesbeskrivelser

  Ansvaret for uddannelsesbeskrivelser på aau.dk/uddannelser og en.aau.dk/education ligger hos institutterne. 

  ansvarlige for uddannelsesbeskrivelserne