AAU logo

AAU It Services

Slet navn fra autofuldførelse

Slet et navn fra autofuldførelseslisten

Autofuldførelseslisten viser forslag for navne og e-mailadresser, når du starter at skrive dem i 'Til...', 'Cc...' eller 'Bcc...' felterne. Forslagene kommer fra e-mails, du tidligere har sendt.

Hvis du vil slette et navn fra listen, f.eks. fordi e-mailadressen ikke længere er gyldig, gør følgende:

  • Vælg det uønskede navn eller e-mailadresse ved hjælp af tasterne PIL-OP eller PIL-NED.
  • Klik på  eller tryk på Delete-tasten.

Hvis du vil slette alle navne fra Autofuldførelseslisten, gør følgende:

  • Klik på fanebladet 'Filer'
  • Klik på 'Indstillinger'.
  • Klik på 'Mail'
  • Under overskriften 'Send meddelelser', klik på knappen 'Tøm listen til autofuldførelse'.