AAU logo

AAU It Services

Opsætningsfakta

Opsætningsfakta

IMAP
Server: mail.aau.dk
Port: 993 (SSL)
POP3
Server: mail.aau.dk
Port: 995 (SSL)
Outgoing mailserver: 
smtp.aau.dk
Port: 587 (TLS)

Godkendelsesmetoden: "Almindelig adgangskode".
Forbindelsessikkerhed:    "SSL/TLS"