AAU logo

It Services

Moodle-vejledninger til ansatte

Moodle- og kosmo-hjælp til dig, der er ansat på AAU

Kurserne synliggøres i Moodle fra centralt hold hhv. den 20. januar og 15. august. 

Kurserne kan oprettes i KOSMO fra hhv. 1. marts og 1. oktober.

Find nedenunder vejledninger til:

Moodle-kursusindhold       Rettigheder og format          Kosmo

Vejledninger omkring Moodle-kursusindhold

 • +

  Tilføj en blok

  En blok tilføjer ekstra funktionalitet til dit Moodle. Det kan f.eks. være din kalender, som lægger sig i menuen til venstre.

  1. Log på Moodle og sørg for at du står på dit dashboard.
  2. Klik på 'Rediger denne side'.
  3. Under "Tilføj Blok" i menuen til venstre vælger du i listen den blok, du ønsker at tilføje, f.eks. "Kalender".
  4. Blokken er nu tilføjet din forside. Klik på "Slå redigering fra" øverst til højre.

   

 • +

  kursusindhold - ARRANGER AKTIVITETER I ET KURSUS

  Du kan arrangere dine aktiviteter i den rækkefølge du ønsker. Slå først redigering til ved at klikke på knappen “rediger”.

   

  Når redigering er slået til, vil flytte ikonet med de 4 pile komme frem. Klik på dette ikon og træk din aktivitet derhen hvor du ønsker.

   

  Når du er færdig klikker du blot på “slå redigering fra”.

 • +

  kursusindhold - DOWNLOAD AF MAPPER OG FILER

  Hvis du har mange filer, der skal uploades til et moodle-kursus, kan du med fordel oprette en mappe til dem. Det gør både kurset mere overskueligt, og det giver samtidig kursusdeltagerne mulighed for at hente alle filerne på én gang ved at downloade mappen.

  Når du opretter en mappe, så vær opmærksom på om ”Vis knap til download af mappe” er slået til.

  Når en kursusdeltager åbner mappen, vil de have mulighed for hente hele mappeindholdet i stedet for at hente filerne enkeltvis.

 • +

  kursusindhold - IMPORTER KURSUSINDHOLD

  For at importere indhold fra et kursus til et andet kursus, skal du først sikre dig, at du kender kursus-id'et fra det gamle kursus.

  1. Gå ind i det kursus, du vil importere fra og noter dig kursus-id'et, som du finder i browserens adressefelt.
  2. Gå ind i det tomme kursusrum, som du fik oprettet via KOSMO.
   OBS: Hvis rummet ikke er tomt, bliver det importerede indhold tilføjet til det eksisterende.
  3. Valg Importer under Kursusadministration i Administrationsblokken til venstre.
  4. Indtast kursus-id fra det gamle kursus i søgefeltet og klik på Fortsæt.
  5. Vælg derefter kurset og klik på Fortsæt.
  6.  Vælg hvilke settings samt hvilke kursusgange der skal importeres.
  7. Du kan følge hvor langt du er kommmet i processen øverst på siden.
  8. Er du kommet til trin 6, har du importeret kursusindholdet.
    
 • +

  kursusindhold - KOPIER TEKST FRA ET WORDDOKUMENT

  Når du indsætter tekst fra et Worddokument via den almindelige copy/paste funktion, risikerer du, at dit kursus ikke længere vises korrekt i Moodle.

  Derfor anbefaler vi, at du i stedet for 'paste' (indsæt), bruger Moodles egen funktion "Indsæt fra Word".

 • +

  kursusindhold - OPSÆTNING AF GRUPPEAFLEVERING

  Med aktiviteten "Opgave" kan du under indstillingerne bla. angive om de studerende skal aflevere enkeltvis eller i grupper.

  1. Slå redigering til i det kursus, hvor du vil oprette opgaven.
  2. Klik på "Tilføj aktivitet eller materiale" nederst i den sektion, hvor du vil have opgaven oprettet
  3. Vælg aktiviteten "Opgave" i listen.

  4. Udfyld sektionerne, der kort indeholder:

   • Generelt: Beskrivelse af opgaven
   • Tilgængelighed: Hvor skal de studerende aflevere?
   • Afleveringstype: Hvilken type skal afleveringen være i og hvor meget må de aflevere?
   • Feedbacktyper: Hvordan vil du give de studerende feedback på opgaven?
   • Afleveringsindstillinger: Må den studerende genåbne en afleveret opgave?
   • Indstillinger for gruppeaflevering

    Hvis du vælger, at de studerende skal aflevere i grupper, så vil sektionen blive udvidet med tre indstillinger:

    "Kræv gruppeaflevering":  hvis du vinger denne mulighed af, kan kun studerende, der er i en Moodle-gruppe, aflevere.  Hvis en studerende, der ikke er i en gruppe, åbner opgaven, vil vedkommende  få denne fejl:


    "Kræv at alle medlemmer af Moodle-gruppen afleverer": Denne mulighed er kun aktiv, hvis du i sektionen Afleveringsindstillinger har vinget "Kræv at studerende klikker på afleveringsknappen" af.

    "Gruppering af studerende": Hvis du har grupperet grupperne (samlet dine Moodle-grupper til een gruppering) kan du vælge denne gruppering her. Moodle vil da benytte gruppe-informationen i grupperingen i forbindelse med afleveringen.

  5. Klik på Gem i bunden af kurset

 • +

  kursusindhold - OPSÆTNING AF TILMELDING TIL VALGFAG

  Hvis dine studerende selv skal tilmelde sig valgfag, så kan du f.eks. benytte Moodle aktiviteten Webside til sætte valgmulighederne op.

  • Start med at åbne 2 browser-vinduer med Moodle. Det er det nemmeste, da du skal kopiere fra en Moodle-side til en anden.
    
  • I det ene vindue:
   • Gå ind i kurset, hvor du ønsker at informere de studerende om valgfagene.
   • Slå redigering til
   • Vælg aktiviteten webside
   • Skriv info til de studerende vedr. valgfagene – hvor mange, hvornår, hvad det indebærer…

   • Skriv dernæst en liste over valgfagene

  • I det andet vindue:

   • klik dig ind i et valgfagskursus ad gangen

   • Kopier linket i browseren

  • Vend tilbage til det første vindue:

   • Marker navnet på faget og klik på ikonet for link

   • Indsæt linket fra det andet vindue, og vælg ”Åbn i nyt vindue”. Klik på knappen Opret link.

  • Gentag med at kopiere link til valgfagene i Vindue 1 og indsætte dem i Vindue 2.

  • Gem siden, når du er færdig, ved at klikke på ”Gem og returner til kurset” i Vindue1.

 • +

  kursusindhold - REGISTRERING AF GENNEMFØRSEL

  I Moodle findes en funktion, der gør det muligt at registrere gennemførsel af enkelte kursus-elementer. Det kan f.eks. være, at den studerende skal skrive et bestemt antal indlæg i et forum, aflevere en opgave eller have læst en bestemt uploaded artikel. Registreringen kan sættes op til, at det er den studerende selv, der markerer, at de har gennemført aktiviteten eller, at det registreres automatisk. Den studerende vil kunne se, hvad de har gennemført og hvad de mangler, og du vil også som underviser kunne se en status.

  Det første, du skal gøre, er at slå aktivering af registering til på selve kurset. Klik på Indstillinger.

  Åbn sektionen ”Registrering af gennemførelse” og vælg Ja i drop-down-menuen. Klik Gem nederst på siden.


  Dernæst skal du slå statusblokken til på kurset. Klik på Rediger.

  Gå til blokken Tilføj blok nederst til venstre og vælg Statusbar i drop-down-menuen.

  I den nye blok vil der stå, at der ikke er nogen aktiviteter eller materialer, hvor gennemførsel er slået til endnu.

  Der et det tredje, du skal gøre: Slå gennemførsel til på de enkelte aktiviteter og materialer, hvor du ønsker at registrere gennemførsel.

  Behold kurset i redigerings-status. Når du derefter vælger rediger ud for det enkelte element, skal du vælge indstillinger i drop-down-menuen. Her et eksempel med et forum.

  Åbn sektionen Aktivitetsgennemførelse.

  I feltet Registrering af gennemførelse skal du vælge om de studerende selv kan markere om aktiviteten er gennemført, eller om det skal sættes automatisk, når betingelserne er opfyldt.

  Mulige betingelser ses i felterne nedenfor.

  Når du har sat betingelserne og klikket Gem, kommer du tilbage til kursusforsiden, og du vil nu se en tjek-boks til højre for elementet. Alt efter hvad der er sat under Aktivitetsgennemførsel skal den studerende selv klikke der eller det bliver sat automatisk, når kravene er opfyldt.

  Blokken Statusbar vil nu se sådan ud for dig som underviser.

  Og som studerende ser den sådan ud.

  Hvis du sætter gennemførsel på flere elementer, vil den blå bar i statusbaren blive delt op i lige så mange dele, som der er sat gennemførsel på.

   

   

 • +

  kursusindhold - SEND SMS TIL KURSUSDELTAGERE

  I Moodle har du mulighed for at sende en sms til de studerende, som har tilmeldt sig til et bestemt kursus og som har tilføjet deres mobiltelefon-nummer til deres Moodle-profil. 

  Gør flg. for at sende en SMS:

  1. Går ind på det kursus, som du vil sende SMS'sen fra.
  2. Klik på Rediger øverst til højre.
  3. Nederst i venstre spalte fremkommer blokken 'Tilføj blok'. Klik på den lille pil til højre og scroll ned til "SMS sender".
  4. For at sende en SMS klikker du nu blot på "Send SMS til brugere" i den nye blok.
  5. Du får vist en liste med alle tilmeldte, som har opgivet et mobilnummer.
  6. Marker dem du vil sende beskeden til.
  7. Klik på "Vælg..." nederst på siden og vælg "Skriv SMS".
  8. Skriv din besked og klik på "Send SMS til bruger".
 • +

  kursusindhold - SKJUL EMNER, AKTIVITETer ELLER MATERIALE

  For at skjule emner, aktiviteter eller materiale skal redigering først slåes til.

  Når redigering er slået til klikker du på “rediger” ved det du gerne vil skjule. I den lille menu der kommer frem, vælger du “Skjul”

  Emnet, aktiviteten eller materialet er nu skjult for studerende og vil være blevet gråt, samt en lille blå kasse vil dukke op, hvori der står “Skjult for studerende”.

 • +

  kursusindhold - TILFØJ ET BILLEDE I DIT KURSUS

  Gå ind i dit kursus og slå redigering til.

  Klik derefter på rediger der hvor du ønsker, billedet skal være.

  Klik derefter på indsæt billede-ikonet.

  I popup-vinduet klikkes der på “find eller upload et billede”

  Vælg derefter:

  1. “Upload en fil” i menuen til venstre,

  2.“Choose file” Browse dig frem til det ønskede billede

  3. “Upload denne fil”

  Du vil nu se en forhåndsvisning af dit billede. Klik på “Indsæt”.

  Hvis du ikke har givet billedet en beskrivelse, vil et popup-vindue komme frem.

  Klik blot på OK.

   

  Dit billede er nu tilføjet, og du skal nu trykke på Gem.

 • +

  kursusindhold - Ændre antal bilag i et forum

  Som standard er det kun muligt at vedhæfte et bilag i et forum, men det er muligt at ændre det.

  Gå ind i forummet og klik på “Indstillinger” i venstre menu. Gå derefter ned til “Bilag og ordtælling” og udvid denne. Du kan herefter ændre antallet af antal bilag der højest må vedhæftes.

  Når du er færdig med at tilrette indstillingerne, klikker du på “Gem og returner til kurset” eller “Gem og vis” i bunden af siden.

Vejledninger omkring rettigheder og format

 • +

  gæst - sådan giver du adgang

  Hvis du ønsker, at personer, der ikke har et brugernavn på Aalborg Universitet, skal kunne tilgå et kursus, skal der åbnes op for gæsteadgang på kurset.

  Du kan desværre ikke selv gøre det, men klik her: support@its.aau.dk, for at sende os en mail.
  Husk at angive

  • kursus-id (du finder den i browserens adressefelt)
  • samt om gæstene skal angive et kodeord og hvis ja, hvad kodeordet skal være
 • +

  gæst - sådan logger du ind

  For at du kan logge på som gæst i et Moodle-kursus kræver det, at kursusadministratoren har åbnet for gæsteadgang.

  1. Når det er sket, så log på Moodle som gæst  ved at klikke på "Guest" øverst i menulinjen.


    
  2. Klik på "Log ind som gæst".
    
  3. Dernæst skal du indsætte linket til kurset i browserens adressefeltet.

   

 • +

  kURSUSFORMAT - GRID

  Når der bliver oprettet et kursus i Moodle vises det som udgangspunkt i formatet ”Emneformat” med 10 viste emner.

  Du kan ændre dette inde i kursets indstillinger.

  Åbn undersektionen Kursusformat

   

   

  Når du klikker på den lille sorte pil til højre for Emneformat kan du f.eks. vælge Grid format.

   

  Grid format viser emnerne i et net af små vinduer

  Hvis du slår redigering til på kurset kan du f.eks. sætte billeder på de små vinduer.

 • +

  kursusformat - et emne ad gangen

  Sådan ændrer du kursusformat til at få vist et emne ad gangen.

  Når der bliver oprettet et kursus i Moodle vises det som udgangspunkt i formatet ”Emneformat” med 10 viste emner. Hvis du lægger elementer ind i kurset vil de ligge i en lang række f.eks.

  Du kan ændre visningen inde i kursets indstillinger.

  Åbn undersektionen Kursusformat

  Du kan her f.eks. vælge ”Vis en sektion pr side” under kursuslayout.

  Scroll ned og klik på "Gem og Vis".

  Dit kursus vil nu vises på nedenstående måde, hvor blot overskriften på emnerne er synlige og hvor man skal klikke sig ind i kursusgangene for at se indholdet. Det kan gøre en kursusforside med mange Moodle elementer mere overskueligt.

   

   

 • +

  rettigheder - SKIFT ROLLE FOR BRUGER I MOODLERUM

  1. Klik på Users i Administrationsblokken og derunder på Enroll Users.

  2. Klik på blyanten i kolonnen "Roles" ud for den bruger, du vil ændre rolle for:

  3. Herefter fremsøges ny rolle ved at skrive i tekst feltet. Vælg den ønskede rolle fra rullemenuen:

  4. Bemærk rollen skal stå som en bjælke med blå baggrund over tekstfeltet:

  5. Husk at fjerne den rolle brugeren ikke længere skal bruge ved at klikke på krydset ud for rollen (blå bjælke):

  6. Husk at gemme ved at klikke på disk ikonet under tekstfeltet:

 • +

  rettigheder - TILDEL ADGANG TIL KATEGORIER

  Moodle er bygget op i en hierarkisk struktur. På øverste niveau har vi i dag skolerne, som du kan se ved at klikke på "Rum" øverst i menuen.

  Jo længere du klikker dig ned i hierarkiet, desto mere specifik bliver indholdet, indtil du til sidst ender ved de enkelte kurser.

  Hele vejen igennem kan der tildeles roller til brugerne. Disse roller nedarves fra en overordnet kategori til underliggende.

  Som udgangspunkt kan du kun tildele andre den rolle, som du selv har.

  Følgende roller  kan tildeles på kategori- og kursusniveau  
  - Secretary Har du denne rolle, kan du tildele følgende roller til andre: Sekretær, Administrative personal, Teachers, Non‐Editing Teachers, Students and Guests.
  - Robin Har du denne rolle, modtager du IKKE mails fra fora. Den er beregnet til administrative personer eller studentermedhjælpere, der typisk vil være tilknyttet rigtig mange rum.
  - Koordinator Denne rolle tager udgangspunkt i rollen "non-editing-teacher", men kan tildeles både på kursus- og kategoriniveau. Rollen får ingen forum-mails og kan ikke bedømme studerende.

   

  1. Klik dig frem til kategorien via menuen rum.
  2. Klik på "Tildel roller" i Administrationsblokken til venstre.
  3. Klik på den rolle du vil tildele.

    
  4. Skriv navnet eller e-mailadressen på personen, du vil tildele rollen, i søgefeltet under "Potentielle brugere".

    
  5. Klik på navnet i listen og klik på "Tilføj"-knappen.
  6. Når brugeren dukker op under "Eksisterende brugere", har vedkommende fået tildelt rollen.

   

  På hvilket niveau skal jeg tildele rettigheder?

  En bruger, der arbejder i få kurser, skal tildeles rettigheder på kursusniveau.

  En bruger, der arbejder med mange eller alle kurser i en kategori, kan tildeles rettigheder på kategorien, som kurserne ligger under.

  OBS: Jo højre i hierarkiet en bruger får tildelt rettigheder, desto flere kurser kommer til at ligge på vedkommendes Dashboard og desto langsommere opleves Moodle.

 • +

  rettigheder - TILMELD BRUGERE TIL MOODLERUM

  Tilmeld brugere

  1. Når du er i dit kursus, så start med at vælge Kursusadministration > Brugere > Deltagere

  2. Klik på "Tilmeld brugere". Knapperne ses i højre side af nedenstående billede.

  3.Herefter skal dette vindue udfyldes:

  3. Skriv navnet på den bruger du ønsker at tilføje til kurset i feltet "Vælg brugere" og vælg fra rullemenuen.

  4. Når du har valgt brugeren, vil navn og email stå som et felt med blå baggrund. Og du kan vælge rolle i feltet "Tildel rolle":

  De øvrige punkter er ikke relevante, så de kan blot springes over.

  5. Til sidst klikkes på "Tilmeld valgte brugere og brugergrupper"

Vejledninger til kosmo

 • +

  login i Kosmo

  KOSMO er det system, du skal bruge til at oprette kurser i Moodle og for at tilknytte studerende via STADS-grupper til kurserne.

  For at blive oprettet som bruger i KOSMO, skal du sende en mail til support@its.aau.dk med oplysning om dit fulde navn, AAU-emailadresse samt hvilket studienævn, du skal tilknyttes.

  Når du er oprettet i KOSMO, kan du logge ind på denne adresse: kosmo.moodle.aau.dk

  *OBS* Du skal enten være på AAU´s netværk her på campus eller være tilkoblet via VPN for at få adgang til ovenstående link.

   

 • +

  Opret kursus i det kommende semester

  Begynd med at vælge  [STEP1]:Ret og tilføj rum til nyt semester i menuen til venstre

  Hvis du blot ønsker at oprette dem til kommende semester igen, sætter du flueben ved dem og klikker på den grønne knap "Marker til oprettelse".

  Hvis du vil ændre deres navne, klikker du på navnet til venstre og skriver det nye navn. Husk at klikke på det blå v-tegn til slut.  Sæt flueben ved kurserne og klik på den grønne knap "marker til oprettelse"

  Hvis du vil tilføje helt nye kurser, skal du benytte nederste sektion Tilføj nye rum. Her skriver du navnene på de nye nye kurser i rubrikken Navn og afslutter ved at klikke på det blå v-tegn. Når du har angivet de nye kurser, markerer du dem ved at sætte flueben ved dem og klikke på den gule knap "Marker til nyoprettelse".

  Du kan sagtens vende tilbage og oprette flere kurser.

  Klik nu på [STEP2]: Opret valgte rum i nyt semester. Her ser du en oversigt over de rum, du har markeret til oprettelse fra [STEP1].

  Hvis der er et af rummene, du alligevel ikke ville oprette, klikker du i feltet "klar til oprettelse" og vælger Fortryd oprettelse og klikker på det blå v-tegn. Så forsvinder kurset fra listen.

  Når du vil oprette rummene, markerer du dem ved at sætte flueben, og klikker på den røde knap "Opret rum".

  Efter du har klikket på "Opret rum" vises en status over oprettelserne.

 • +

  opret et kursus i indeværende semester

  Hvis du vil oprette et kursus i indeværende semester skal du vælge punktet "Straks-oprettelse af rum" i menuen til venstre.

  Du vil til højre nu se hvilke kurser, der er oprettet i nuværende semester kategori.

  Klik dig ned igennem semestret til du finder det sted, hvor du vil oprette kurset.  Indtast kursets navn i feltet Rummets navn og klik på den den grønne knap "Opret rum", hvorefter du vil se en status over oprettelsen af rummet som ved oprettelse i kommende semester.

   

 • +

  tilføj studerende via STADS-grupper

  Når du vil tilknytte grupper af studerende (grupper oprettet i STADS) til rum oprettet i KOSMO, skal du benytte punktet "Tilføj STADS-grupper til oprettede rum". 

  Du vil til højre nu se hvilke kurser, der er oprettet i nuværende semester kategori. 

  Klik dig frem til de kurser/rum, du vil sætte STADS-grupper på. Du kan både klikke dig ned og op i strukturen. I feltet STADS koder skriver du navnet på den STADS-gruppe, vil tilføje. KOSMO vil vise dig en liste over de STADS-grupper, der matcher det, du taster ind. Vælg på listen, KOSMO viser, den korrekte STADS-gruppe.

  KOSMO kvitterer ved at vise dig STADS-gruppen på denne måde, når du har valgt den.

  Når du har tilknyttet de ønskede STADS-grupper, skal du sætte flueben ved kurserne og klikke på den grønne knap "Tryk her for at gemme stadsgrupper for markerede rum".

  En gang i døgnet kører et natligt job, der løber KOSMO igennem, og tilknytter de studerende i STADS-grupperne til Moodle kurserne. DVS. du kan ikke se de studerende i kurset før efter kørslen den følgende nat.

  Vær opmærksoim på at kørelsen kun tilføjer studerende, ikke fjerner dem.

   

 • +

  slå op , hvilke studerende der er i en bestemt STADS-gruppe

  Hvis du vil checke hvilke studerende, der er i en bestemt STADS-gruppe, så benyt punktet "Studerende i STADS-grupper" i menuen til venstre. 

  Indtast den ønskede STADS-gruppe, og KOSMO vil vise dig en liste over STADS-grupper, der matcher det, du taster ind. Vælg den ønske stads-gruppe på listen, KOSMO viser.

  Du vil da få vist en oversigt over de studerende i gruppen og en information om hvor mange af de studerende, der endnu ikke har været logget på Moodle.

 • +

  skift mellem workflow (hvis der er flere)

  Er du tilknyttet flere skoler (workflows)  i KOSMO, kan du skifte mellem dem på følgende måde. Oppe i den sorte menu øverst på skærmbilledet klikker du på din mailadresse.

  Du får nu vist din brugerprofil. Klik på Workflowet:

  Et lille popup vindue kommer frem med en dropdown menu, vælg det ønskede workflow fra dropdown menuen og tryk på fluebenet:

  Du har nu skiftet workflow, og det vil være det workflow, du derefter vil arbejde i, når du vælger [STEP1] og [STEP2] mm. 

  Du kan til en hver tid skifte imellem de workflows du er tilknyttet. 

   

It Services
Moodle