It Services

kursusindhold

vejledninger omkring kursusindhold

 • +

  Kursusindhold - Brug af folder for upload fra studerende

  Hvis du ønsker, at de studerende skal kunne uploade direkte til en folder/mappe, skal du øge deres rettigheder på det ene element. Studerende kan som udgangspunkt kun læse i en folder.

  Vær opmærksom på, at på denne måde har de studerende samme rettighed som underviserne på mappen.

  1. Slå redigering til på kurset
  2. Klik på pilen til højre for Rediger knappen ud for den ønskede mappe
  3. Vælg tildel roller
  4. Klik på Teacher
  5. I boksen til højre vælger du dem, der skal have underviser-rettigheder på mappen og dermed bla. kan uploade til den, og klikker derefter på Tilføj

   

 • +

  Kursusindhold - Tilføj en blok

  En blok tilføjer ekstra funktionalitet til dit Moodle. 

  1. Log på Moodle og gå ind i et kursus.
  2. Slå redigering til på kurset.

    
  3. Klik på  "Tilføj Blok" i menuen til venstre
   Tilføj blok kursus
    
  4. Vælg derefter den ønskede blok i popup-vinduet.

   Tilføj blok liste
    
  5. Husk at "Slå redigering fra" øverst til højre når du er færdig med at filføje bloks. 
    

   

 • +

  kursusindhold - ARRANGER AKTIVITETER I ET KURSUS

  Du kan arrangere dine aktiviteter i den rækkefølge du ønsker. Slå først redigering til ved at klikke “Rediger”.
      

  Når redigering er slået til, vil "flytte-ikonet" med de 4 pile komme frem. Klik på dette ikon, træk lidt mod højre og træk dernæst din aktivitet derhen hvor du ønsker.

  Arranger aktiviteter med drag and drop

   

  Når du er færdig klikker du blot på tandhjulet igen og vælger “Slå redigering fra”.

   

 • +

  kursusindhold - DOWNLOAD AF MAPPER OG FILER

  Hvis du har mange filer, der skal uploades til et moodle-kursus, kan du med fordel oprette en mappe til dem. Det gør både kurset mere overskueligt, og det giver samtidig kursusdeltagerne mulighed for at hente alle filerne på én gang ved at downloade mappen.

  Når du opretter en mappe, så vær opmærksom på om ”Vis knap til download af mappe” er slået til.

  Indstilling mappe til download

  Når en kursusdeltager åbner mappen, vil de have mulighed for hente hele mappeindholdet i stedet for at hente filerne enkeltvis.

  Download mappe

 • +

  kursusindhold - IMPORTER KURSUSINDHOLD

  OBS:

  Hvis du bruger en panopto-video i dit gamle kursus skal du huske at slå panopto-blokken til i det nye kursus FØR du importerer.

   

  For at importere indhold fra et kursus til et andet kursus, skal du først sikre dig, at du kender kursus-id'et fra det gamle kursus og at du er tilmeldt kurset.

  1. Gå ind i det kursus, du vil importere fra og noter dig kursus-id'et, som du finder i browserens adressefelt.
   Moodle kursus id
    
  2. Gå ind i det tomme kursusrum, som du fik oprettet via KOSMO.
   OBS: Hvis rummet ikke er tomt, bliver det importerede indhold tilføjet til det eksisterende.
  3. Klik på tandhjulet (indstillinger) for kurset og vælg Importer.
   Import menu
  4. Indtast kursus-id fra det gamle kursus i søgefeltet og klik på søg.
   søg kursus id
  5. Vælg derefter kurset og klik på Fortsæt.
  6.  Vælg hvilke settings samt hvilke kursusgange der skal importeres.
  7. Du kan følge hvor langt du er kommmet i processen øverst på siden.
   Kursus import steps
  8. Når du er kommet til trin 6, har du importeret kursusindholdet.
    
 • +

  kursusindhold - Import eller Restore - hvad er forskellen?

  • Restore : Overskriver indhold og kalender i kurset
    
  • Import : Tilføjer indhold minus kalender til kurset

  Vær meget varsom med at bruge Restore !!!

 • +

  kursusindhold - KOPIER TEKST FRA ET WORDDOKUMENT

  Når du indsætter tekst fra et Worddokument via den almindelige copy/paste funktion, risikerer du, at dit kursus ikke længere vises korrekt i Moodle.

  Derfor anbefaler vi, at du i stedet for 'paste' (indsæt), bruger Moodles egen funktion "Paste spcial" og dereftefter "Paste from Word".
  Paste special

  Paste word special

 • +

  kursusindhold - OPSÆTNING AF AFLEVERING

  Med aktiviteten "Opgave" kan du under indstillingerne bla. angive om de studerende skal aflevere enkeltvis eller i grupper.

  1. Slå redigering til i det kursus, hvor du vil oprette opgaven.
  2. Klik på "Tilføj aktivitet eller materiale" nederst i den sektion, hvor du vil have opgaven oprettet
   Tilføj aktivitet
  3. Vælg aktiviteten "Opgave" i listen.

  4. Udfyld sektionerne, der kort indeholder:

   • Generelt: Beskrivelse af opgaven
   • Tilgængelighed: Hvornår skal de studerende aflevere?
   • Afleveringstype: Hvilken type skal afleveringen være i og hvor meget må de aflevere?
   • Feedbacktyper: Hvordan vil du give de studerende feedback på opgaven?
   • Afleveringsindstillinger: Må den studerende genåbne en afleveret opgave?
   • Indstillinger for gruppeaflevering
    Indstillinger for gruppevejledninger
    Hvis du vælger, at de studerende skal aflevere i grupper, så vil sektionen blive udvidet med tre indstillinger:
    Indstillinger for gruppeaflevering
    "Kræv gruppeaflevering":  hvis du vinger denne mulighed af, kan kun studerende, der er i en Moodle-gruppe, aflevere.  Hvis en studerende, der ikke er i en gruppe, åbner opgaven, vil vedkommende  få denne fejl:
    Opmærksomhedspunkt ved aflevering uden gruppe


    "Kræv at alle medlemmer af Moodle-gruppen afleverer": Denne mulighed er kun aktiv, hvis du i sektionen Afleveringsindstillinger har vinget "Kræv at studerende klikker på afleveringsknappen" af.

    "Gruppering af studerende": Hvis du har grupperet grupperne (samlet dine Moodle-grupper til een gruppering) kan du vælge denne gruppering her. Moodle vil da benytte gruppe-informationen i grupperingen i forbindelse med afleveringen.

  5. Klik på Gem i bunden af kurset

 • +

  kursusindhold - OPSÆTNING AF TILMELDING TIL VALGFAG

  Hvis dine studerende selv skal tilmelde sig valgfag, så kan du f.eks. benytte Moodle aktiviteten Webside til sætte valgmulighederne op.

  • Start med at åbne 2 browser-vinduer med Moodle. Det er det nemmeste, da du skal kopiere fra en Moodle-side til en anden.
    
  • I det ene vindue:
   • Gå ind i kurset, hvor du ønsker at informere de studerende om valgfagene.
   • Slå redigering til
   • Vælg aktiviteten webside

     
   • Skriv info til de studerende vedr. valgfagene – hvor mange, hvornår, hvad det indebærer…

   • Skriv dernæst en liste over valgfagene
    Indtast liste

  • I det andet vindue:

   • Find valgfagskurserne én ad gangen

   • Kopier linket fra browseren
    Kopier linket

  • Vend tilbage til det første vindue:

   • Marker navnet på faget og klik på ikonet for link
    Indsæt link

   • Indsæt linket fra det andet vindue, og vælg ”Åbn i nyt vindue”. Klik på knappen Opret link.
    opret link

  • Gentag med at kopiere link til valgfagene i Vindue 1 og indsætte dem i Vindue 2.

  • Gem siden, når du er færdig, ved at klikke på ”Gem og returner til kurset” i Vindue1.

 • +

  kursusindhold - REGISTRERING AF GENNEMFØRSEL

  I Moodle findes en funktion, der gør det muligt at registrere gennemførsel af enkelte kursus-elementer. Det kan f.eks. være, at den studerende skal skrive et bestemt antal indlæg i et forum, aflevere en opgave eller have læst en bestemt uploaded artikel. Registreringen kan sættes op til, at det er den studerende selv, der markerer, at de har gennemført aktiviteten eller, at det registreres automatisk. Den studerende vil kunne se, hvad de har gennemført og hvad de mangler, og du vil også som underviser kunne se en status.

  Det første, du skal gøre, er at slå aktivering af registering til på selve kurset. Klik på tandhjulet og vælg Indstillinger.
  Gå til indstillinger

  Scroll ned og åbn sektionen ”Registrering af gennemførelse”. Vælg "Ja" i drop-down-menuen. Klik "Gem" nederst på siden.

  registrering af gennemførelse
  Dernæst skal du slå statusblokken til på kurset.

  Klik på "Rediger".

  Gå til blokken Tilføj blok nederst til venstre og vælg Statusbar i popup vinduet.

  popup vindue

  I den nye blok vil der stå, at der ikke er nogen aktiviteter eller materialer, hvor gennemførsel er slået til endnu.

  Der et det tredje, du skal gøre: Slå gennemførsel til på de enkelte aktiviteter og materialer, hvor du ønsker at registrere gennemførsel.

  Behold kurset i redigerings-status. Når du derefter vælger rediger ud for det enkelte element, skal du vælge indstillinger i drop-down-menuen. Her et eksempel med et forum.

  rediger indstillinger på aktivitet

  Åbn sektionen Aktivitetsgennemførelse.

  I feltet Registrering af gennemførelse skal du vælge om de studerende selv kan markere om aktiviteten er gennemført, eller om det skal sættes automatisk, når betingelserne er opfyldt.

  registrering af gennemførelse

  Mulige betingelser ses i felterne nedenfor.

  betingelser for gennemførelse

  Når du har sat betingelserne og klikket Gem, kommer du tilbage til kursusforsiden, og du vil nu se en tjek-boks til højre for elementet. Alt efter hvad der er sat under Aktivitetsgennemførsel skal den studerende selv klikke der eller det bliver sat automatisk, når kravene er opfyldt.

  status for gennemførelse

  Blokken Statusbar vil nu se sådan ud for dig som underviser.
  statusbar underviser

   

  Og som studerende ser den sådan ud.

  statusbar studerende

  Hvis du sætter gennemførsel på flere elementer, vil den blå bar i statusbaren blive delt op i lige så mange dele, som der er sat gennemførsel på.

   

   

 • +

  kursusindhold - SEND SMS TIL KURSUSDELTAGERE

  I Moodle har du mulighed for at sende en sms til de studerende, som har tilmeldt sig til et bestemt kursus og som har tilføjet deres mobiltelefon-nummer til deres Moodle-profil. 

  Gør flg. for at sende en SMS:

  1. Går ind på det kursus, som du vil sende SMS'sen fra.
  2. Vælg "Rediger" efter du har klikket på tandhjulet øverst til højre.
  3. Nederst i venstre spalte fremkommer blokken 'Tilføj blok'. Klik på den og vælg "SMS sender" i popup vinduet.
   SMS sender blok
  4. For at sende en SMS klikker du nu blot på "Send SMS til brugere" i den nye blok, som nu vises i højre spalte.
  5. Du får vist en liste med alle tilmeldte, som har opgivet et mobilnummer.
  6. Marker dem du vil sende beskeden til.
  7. Klik på "Vælg..." nederst på siden og vælg "Skriv SMS".
  8. Skriv din besked og klik på "Send SMS til bruger".
 • +

  kursusindhold - SKJUL EMNER, AKTIVITETer ELLER MATERIALE

  For at skjule emner, aktiviteter eller materiale skal redigering først slåes til.

  Når redigering er slået til klikker du på “rediger” ved det du gerne vil skjule. I den lille menu der kommer frem, vælger du “Skjul”

  Skjul aktivitet

  Emnet, aktiviteten eller materialet er nu skjult for studerende og vil være blevet gråt, samt en lille blå kasse vil dukke op, hvori der står “Skjult for studerende”.

  Skjult for studerende

 • +

  kursusindhold - TILFØJ ET BILLEDE I DIT KURSUS

  Gå ind i dit kursus og slå redigering til.

  Klik derefter på rediger der hvor du ønsker, billedet skal være.

  Rediger for at tilføje

  Klik derefter på indsæt billede-ikonet.

  Indsæt billede

  I popup-vinduet klikkes der på “Gennemse filarkiver”

  Gennemse filarkiver

  Vælg derefter:

  1. “Upload en fil” i menuen til venstre,

  2.“Choose file” Browse dig frem til det ønskede billede

  3. “Upload denne fil”

  Upload fil

  Du vil nu se en forhåndsvisning af dit billede (1). Giv billedet en beskrivelse eller sæt flueben i "beskrivelse er ikke nødvendig"(2). Klik derefter på "Gem billede" (3).

  Billede preview

  Hvis du ikke har givet billedet en beskrivelse eller sat flueben, vil følgende fejlmeddelelse fremkomme.

  Billede beskrivelse fejler

  Dit billede er nu tilføjet, og du skal nu blot trykke på Gem.

 • +

  kursusindhold - kursusbillede på forsiden (dashboard)

  På Moodleforsiden (dashboard) kan der vælges at kursusoversigten skal vises som Brikker (Cards)

  Der vælges et defaultbillede, hvis der ikke er indsat et fra kurset. På nendestående måde kan du vælge det billede, der skal vises for sit kursus.

  1. Gå ind i kurset
  2. Vælg indstillinger under tandhjulet

    
  3. I sektionen kursusbillede kan du indsætte det billede, du mener kan repræsentere dit kursus. 
  4. Klik på "Gem og vis".

   

 • +

  kursusindhold - Ændre antal bilag i et forum

  Som standard er det kun muligt at vedhæfte eet bilag i et forum, men det er muligt at ændre det.

  Gå ind i forummet og klik tandhjulet og vælg på “Indstillinger”. Gå derefter ned til “Bilag og ordtælling” og udvid denne. Du kan herefter ændre antallet af antal bilag der højest må vedhæftes.

  Bilag i forum

  Når du er færdig med at tilrette indstillingerne, klikker du på “Gem og returner til kurset” eller “Gem og vis” i bunden af siden.

 • +

  videoaflevering i Moodle

  Ønsker du at give dine studerende mulighed for at aflevere videofiler, hvor størrelsen overskrider de 512 Mb som Moodle tillader, kan dette lade sig gøre via Panopto. I Moodle kan du bruge elementerne "Forum" eller "Opgave/Assignment".

  Læs her om den generelle brug af Panopto og hvordan de studerende kan oprette eller uploade deres videoer til Panopto.

  Sørg for at Panoptoblokken i dit Moodlekursus er slået til.

  Opret en opgavemappe i til kurset på Panoptoserveren

  • Klik på Course Settings i Moodles Panoptoblok. Du kommer nu over på Panoptoserveren.
  • Klik på "Oversigt" i menuen til venstre i pop-up-vinduet.
  • Klik på "Opret opgavemappe".

   

  Opgave / Assignment

  I dit Moodlekursus opretter du et element af typen "Opgave/Assignment". Klik dig ind i Opgaven og åbn for Indstillinger. Her skal du sætte flueben ved "Online-tekst" som Afleveringstype.

  Forum

  Ønsker du at dine studerende kan se hinandens videoer, kan du vælge et element af typen "Forum" og tilrette tilladelsen på Panoptoserveren.

  • I Moodle: Klik på "Course Settings" i Panoptoblokken.
  • Klik på "Indstillinger" i menuen til venstre i pop-up-vinduet.
  • Sæt flueben ved "Tillad seere at se hinandens sessioner", for at de studerende kan se hinadens videoer.

   

  Se her, hvordan de studerende kan aflevere deres video.