It Services

vejledning om quizzer

vejledninger omkring quizzer

 • +

  Sådan opretter du en quiz med de mest almindelige indstillinger

  1. Åben dit kursusrum og klik på rediger under tandhjulet øverst til højre.


    
  2. Tryk på ”Tilføj aktivitet eller materiale” det sted i kurset, hvor du ønsker din quiz skal oprettes, og i popup vinduet vælger du aktiviteten ”Quiz”.  Klik på tilføj.


    
  3. I den øverste sektion "Generelt" giver du din quiz et navn og eventuelt en introduktion/beskrivelse. Hvis introduktionen skal vises på kursets forside, sæt flueben i ”Vis beskrivelse på kursets forside”.

   Sektionen generelt
    
  4. Under sektionen ”tidsindstillinger” sættes det tidsrum, hvor quizzen skal være tilgængelig. Hvis du klikker på Vis mere, så ser sektionen sådan ud:

   Sektionen tidsindstillinger

   Tidsbegrænsning kan sættes her og tydeliggøres på quizzen første side, hvis du klikker aktiver. 

   Hvis du i feltet ”Når tidsfristen udløber” vælger ”Der er tillægstid, hvor åbne besvarelser kan afleveres, men hvor der ikke kan svares på flere spørgsmål”, så bliver feltet ”Tillægstid” aktivt, og du kan sætte i hvor lang tid, brugeren har til aflevering.
  5. Under sektionen ”karakter” kan opsætte indstillinger for karakter. Hvis du klikker på ”Vis mere” i sektionen ”Karakter”, så ses dette:

   Sektionen karakter
    

   Hvis du benytter aktivitets- og kursusgennemførsel, så kan du benytte denne sektion til at sætte hvilken karakter, der skal til for, at quizzen er bestået.

   Du kan også i denne sektion sætte det tilladte antal besvarelser, den studerende må foretage, og hvis du sætter den til mere end en, så vil feltet ”Vurdering ved gentagne forsøg” blive aktivt.

  6. Under sektionen ”Layout” kan du klikke på ”Vis mere”. Her kan du sætte, om der skal være sideskift efter hvert spørgsmål, eller om alle spørgsmålene skal være på en samlet side.

   Sektionen layout
    

  7. Under sektionen ”spørgsmålsindstillinger” kan du indstille hvorledes det enkelte spørgsmål skal fungere. Klik på ”Vis mere” og følgende kan ses:

   sektionen spørgsmålsindstillinger

   - Hvis der er flere svarmuligheder til et spørgsmål, kan du vælge, at de vises i vilkårlig rækkefølge (det skal dog også være sat på selve spørgesmålet).
   - I feltet ”Spørgsmålenes opførsel” kan du fx. sætte, at du ønsker, at den studerende skal have feedback lige umiddelbart efter hvert svar eller som her, at de studerende skal besvare alle spørgsmålene inden de får feedback. Hvis du fx vælger, at den studerende skal have umiddelbar feedback, vil feltet ”Tillad ændring af svar inden for en besvarelse” blive aktiv, og hvis du sætter det til ja, så vil den studerende se en besvar igen-knap og vil kunne besvare spørgsmålet på ny.
   -Ved ”Ja” i ”Hver besvarelse bygger på den forrige” vil det nye svar indeholde svaret fra forrige forsøg.

  8. Under sektionen ”Indstillinger for gennemsyn” kan der styres, hvilke informationer de studerende kan se, når de ser deres svar igennem eller ser quizrapporterne.

   sektion indstillinger for gennemsyn

   - Indstillingerne ”Under besvarelsen” er kun aktiv, hvis der er valgt, at de studerende skal have feedback omgående – se punkt 7.

   - Indstillingerne ”Umiddelbart efter besvarelsen” gælder de første to minutter efter, at der er klikket på ”Indsend og afslut”.

   - Indstillingerne ”Senere, mens quizzen stadig er åben” gælder derefter og indtil quizzen lukker.

   - Indstillingerne ”Efter at quizzen er lukket” gælder efter, at quizzens lukkedato er passeret. Hvis quizzen ikke har nogen lukkedato, nås dette stadie aldrig.

   Specifik og generel feedback skrives i det enkelte spørgsmål og gives efter det enkelte svar. Den samlede feedback er den, der modtages, når hele quizzen er afsluttet.

  9. I sektionen ”Udseende” kan du vælge om den studerendes billede skal vises under besvarelsen, antal decimaler i karakteren der skal vises og om blokkene i Moodle kurset også skal være synlige inde i quizzen.

   sektionen udseende
    

  10. I sektionen ”Ekstra restriktioner på besvarelser”, hvis ud klikker på ”Vis mere”, vil du under ”Kræv adgangskode” have mulighed for at sætte en adgangskode, som den studerende skal indtaste for at kunne tilgå quizzen, og du kan begrænse adgangen til quizzen til et bestemt netværk via feltet ”Kræv netværksadresse”.

   sektionen ekstra restriktioner på besvarelser

   - Hvis den studerende har flere forsøg, kan du her sætte en tvungen forsinkelse mellem forsøgene.
   - I ”Browsersikkerhed” kan du vælge fuldskærms-pop up med nogen JavaScript-sikkerhed, og så åbnes quizzen i et popup vindue uden navigationsknapper.
   - Med ”Tillad offline quizbesvarelse via mobilapp” kan en studerende downloade quizzen og besvare den offline, såfremt quizzen ikke er tidsbegrænset eller har andet end udskudt feedback ved spørgsmålenes ”opførsel” (Under ”Spørgsmålsindstillinger”).

  11. I sektionen ”Samlet feedback” indstilles det, der vises efter besvarelsen af quizzen. Du kan give forskellig feedback alt efter hvor mange procent, der er svaret rigtigt via pointgrænsen.

   sektionen samlet feedback
    

  12. De resterende sektioner er de samme som på øvrige kursusaktiviteter.

   

 • +

  Spørgsmålstyper – opret et spørgsmål

  Når du skal indsætte spørgsmål i en quiz, skal du enten oprette et nyt spørgsmål, eller du kan hente spørgsmål i din spørgsmålsbank. Der findes en række forskellige spørgsmålstyper, du kan vælge imellem.

  Spørgsmålstyper

  Den meste anvendte type er Multiple choice, og i denne vejledning vises hvorledes, du opretter et Multiple choice spørgsmål. Den generelle sektion under oprettelsen er den samme for alle typerne.

  • Start med at klikke på den quiz, som du ønsker at tilføje spørgsmål til, og du ser et lignende billede

   rediger quiz
    
  • Klik på ”Rediger quiz” og følgende vises:

   redigerer quiz

  • Klik på ”Tilføj” og vælg i menuen ”et nyt spørgsmål”
   Nyt spørgsmål

  • Vælg ”Multiple choice” (MCQ) i listen over hvilken type spørgsmål, du kan oprette. Klik derefter på ”tilføj”.
   Vælg spørgsmålstype

  • I sektionen ”Generelt”, som er fælles for alle spørgsmålstyperne, skal du bl.a. angive selve spørgsmålet samt skrive en evt. generel feedback.
   spørgsmåls sektion generelt
    

   1: Kategori: I hvilken kategori ønsker du, at spørgsmålet gemmes. Læs evt. mere om kategorier under ”Spørgsmålsbank”. Default er selve kurset.

   2. Spørgsmålsnavn: Navnet i spørgsmålsoversigten og ikke formuleringen af spørgsmålet

   3. Spørgsmålstekst: Hver skal du skrive selve spørgsmålet

   4. Hvor mange point skal der gives for spørgsmålet, hvis det er besvaret korrekt

   5. Hvis der skal gives en standard feedback ved besvarelsen af spørgsmålet uafhængigt af svaret, skal det skrives her under Generel feedback

   6. Hvor mange rigtige svar der er, skal angives i feltet ”Et eller flere svar”

   7. Hvis du vælger ”Bland svar?”, så vil svarmuligheder til spørgsmålet komme i vilkårlig rækkefølge.

   8. I ”Nummerer valgmulighederne” skal du vælge hvorledes svarmulighederne skal nummereres eller om der ikke skal være nogen.

  • I ”Svar” sektionen skal du skrive de svarmuligheder, der skal kunne vælges imellem.
   svarmuligheder

   1. I feltet ”Valg” skal du skrive de enkelte svarmuligheder.
   2. Under karakter skal du i procent angive hvor rigtigt/forkert svaret er.
   3. Feltet feedback er det felt, der i quizopsætningen refereres til som specifik feedback. Det er altså en feedback, der afhænger af svaret, der vælges.

  • I sektionen ”Samlet feedback” kan du sætte en standard feedback, der vises ved korrekt, delvis korrekt eller forkert svar.

  • I Sektionen ”Flere forsøg” - Hvis den studerende får flere forsøg for at besvare spørgsmålet (sættes op i quizindstillingerne)-  så kan du her sætte procentvis nedsættelse af point, hvis der svares forkert, og du kan give et hint til det korrekte svar.

  Klik til slut på ”Gem” og du vender tilbage til den oversigt, du fik vist, da du åbnede quizzen og valgte at oprette spørgsmål. Nu står dit spørgsmål på listen.

 • +

  Se resultater af quiz

  Når dine studerende har færdiggjort en quiz, har du mulighed for at se resultaterne. Åbn quizzen og klik på tandhjulet øverst til højre. Vælg under resultater, om du vil se karakter (point), svarene som er afgivet eller en statistik.

  Quiz menu

  Hvis du vælger at se karakter eller svar, vil du blive bedt om at sætte kriterier for, hvad du vil se. Når disse er sat, og du har valgt ”Vis rapport”, vil resultatet blive vist på skærmen, og du vil kunne download det som en .csv-fil.

  Resultat af quiz

 • +

  Import af Quiz

  Du skal bruge Import funktionen,  hvis du ønsker at kopiere en quiz fra et kursus til et andet på samme Moodle. Se hvordan her

   

 • +

  Backup af Quiz

  1. Gå ind i kurset, hvor du har oprettet en quiz, du ønsker at eksportere til et andet Moodle. Hvis det er på samme Moodle, så anvend import funktionen.  
    
  2. Klik på tandhjulpet og vælg "Backup"

    
  3. Ved første step "Backupindstillinger", fravælges "Inkluder deltagere" og derefter klikkes der på "Næste".
   Backupindstillinger
    
  4. I step 2 "Inkluder" skal alt fravælges ved at klikke på "Ingen" 
   Vælg ingen
    
  5. Sæt derefter flueben ved den sektion hvor du ønsker at tage backup(1.) og derefter ved de quizes du ønsker at eksportere (2.)
   Tilvælg quizes
    
  6.  Klik derefter på "Næste" i bunden af siden.
   Klik på næste
  7. Ved step 3. Kontroller det valgte. Giv evt. Backup´en er mere sigende navn. HUSK at filformatet .mbz skal være nævnt efter filnavnet. Klik drefter på "Udfør backup" i bunden af siden. 
   Kontroller, angiv navn og udfør backup
    
  8. Der bliver nu dannet en backup (Dette kan tage et par minutter). Når den er færdig skal du klikke på "Download" ud for den backup du lige har dannet. Den vil lægge sig under "anonymiserede backup".
   Hvis du ikke har angivet dit eget filnavn, vil backuppen have et standard navn, kig derfor under "Tidspunkt" for hvornår backuppen er dannet, for at downloade den korrekte backup. 

   Download backup fil
    
  9. Du har nu en backup fil som er klar til at blive gendannet. Se vejledningen nedenfor. 
 • +

  Gendan af Quiz

  1. Log ind i det kursus på Moodle, hvor du ønsker at lægge en backup af en moodle quiz ind.

  Backup/gendan af Quiz skal du bruge, når du ønsker at kopiere en quiz fra et moodle til et andet. Hvis du vil kopiere quiz ‘en fra et kursus til et andet på samme Moodle, skal du benytte import funktionen

  2. Klik på tandhjulet og vælg Gendan

  3. Træk backupfilen med den ønskede Quiz ind i området Filer (eller browse dig frem til filen via "vælg en fil") og klik på Gendan

  Importer backupfil

  4. Ved første step kan du se, hvad der er i backupfilen, du trak ind. Gå ned i bunden af skærmbilledet og klik på knappen Fortsæt.

  5. I step 2. "destination" skal du vælge om du vil gendanne backup-filen ind i det kursus, du har åbnet eller om du vil gendanne det i et nyt kursus. Hvis du valgte at åbne det kursus, du vil have quiz’en lagt ind i (pkt1), så skal du vælge Gendan i dette kursus

  gendan i dette kursus

  Klik på knappen Fortsæt

  6. I step 3. gendannelsesindstillinger skal du blot klikke på knappen Næste.

  7. I step 4. kursusindstillinger, skal du vælge, hvad du ønsker at gendanne fra backup-filen. Som udgangspunkt er alt fra backup-filen valgt, men hvis der er noget, du ikke vil gendanne, skal du blot fjerne fluebenet udfor det. Klik på Næste nede i bunden.

  8. I step 5. ses de valg, du har foretaget på forgående side. Hvis alt er korrekt, skal du klikke på Udfør gendannelsen nederst, og quiz’en gendannes i kurset.

 • +

  Moodle spørgsmålsbank inklusiv eksport og import

  Når du opretter et quiz-spørgsmål, skal du angive hvor spørgsmålet skal gemmes (kategori). Du kan vælge mellem om det skal gemmes i kurset eller i en af de kategorier, som kurset ligger i (hierarkiet). Du ejer ikke dine spørgsmål. De vil være tilgængelige for andre, der har underviser/administrativ adgang til det sted, hvor du gemmer spørgsmålet.

  Hvis du fx gemmer dit spørgsmål i kurset, vil det være tilgængeligt for andre undervisere/sekretærer i kurset og hvis du gemmer dit spørgsmål i en kategori, så vil det være tilgængeligt for andre med underviser- eller sekretær-rettigheder i kurser, der ligger i pågældende kategori.

   

  Hvis du har en quiz på et moodle, f.eks. moodle.aau.dk og ønsker at eksportere den og lægge den over på et andet moodle – , så skal du gøre følgende:

   

  • Log på moodlet: (moodle.aau.dk) og gå ind i dit kursus.
  • Klik på tandhjulet og vælg ”Mere”.
  • Under Spørgsmålsbank vælger du ”Eksporter”.
   Spørgsmålsbank
  • Du bliver derefter ført over til ”Eksporter spørgsmål til en fil” som ser således ud:
   Eksporter - valgmuligheder

  • I ”Filformat” vælger du Moodles XML-format

  • Under ”Generelt” og ”Eksporter kategori” skal du vælge, hvad det er, du vil eksportere.  Hvis du klikker på den lille pil til højre, kan du se de forskellige kategorier i det hierarki, som dit kursus ligger i. I parentesen ses det antal spørgsmål der er i den kategori.

  • Lad ”Skriv kategori til fil” og ”Skriv kontekst til fil” være vinget af (default).

  • Klik på ”Eksporter spørgsmål til en fil”.

  Gem filen f.eks. på din harddisk.

  • Log på det moodle, hvortil du ønsker at importere til og går ind på det ønskede kursus.
  • Klik på tandhjulet og vælg ”Mere”.

    
  • Under ”Spørgsmålsbank” vælger du ”Import”.
   Spørgsmålsbank

  • Du bliver derefter ført over til ”Importer spørgsmål fra en fil” som ser således ud:
   import - valgmuligheder

  • I ”Filformat” vælger du Moodles XML-format
  • I ”Generelt” – ”Importer til kategori” skal du vælge i hvilken kategori du vil importere spørgsmålene til. Default er kurset, du står i.
  • Træk filen med de eksportere spørgsmål ind i feltet ”Import spørgsmål fra fil”, eller klik på ”Vælg en fil” og find din fil denvej.
  • Klik på ”Importer”.

  Dine spørgsmål er nu importeret.