It Services

vejledninger omkring rettigheder og format

vejledninger omkring rettigheder og format

 • +

  Tildel straksoprettet rum til det rigtige semester

  Når du straksopretter rum i Kosmo, bliver de ikke automatisk tildelt den rigtige semesterlabel i Moodle.

  Du kan selv tildele dem til det rigtige semester ved at gøre følgende:

  • Log ind på det pågældende kursus
  • Klik på tandhjulet øverst til højre
  • Vælg Indstillinger
  • Scroll ned i bunden
  • Klik på AAU custom field
  • Vælg det rigtige semester
  • klik "Gem og vis".
 • +

  gæst - sådan giver du adgang

  Hvis du ønsker, at personer, der ikke har et brugernavn på Aalborg Universitet, skal kunne tilgå et kursus, skal der åbnes op for gæsteadgang på kurset.

  Der kan ikke gives adgang til én bestemt bruger – der gives generel gæsteadgang til Moodle rummet. Derfor skal du måske overveje at bede om et kodeord på gæsteadgangen.

  Du kan desværre ikke selv gøre det, men klik her: support@its.aau.dk, for at sende os en mail.
  Husk at angive

  • kursus-id (du finder den i browserens adressefelt)
  • samt om gæstene skal angive et kodeord og hvis ja, hvad kodeordet skal være

  OBS:

  • Gæster har kun mulighed for at se kursets forside.
  • Hvis der ligger panopto-videoer i kurset, skal videoernes ophavsmand sørge for at rettighederne på Panopto-serveren er sæt til "Offentlig", ellers vil gæster ikke kunne se dem.
 • +

  gæst - sådan logger du ind

  For at du kan logge på som gæst i et Moodle-kursus kræver det, at kursusadministratoren har åbnet for gæsteadgang.

  1. Når det er sket, så log på Moodle som gæst ved at klikke på "Guest" øverst i menulinjen.
   Fanen Gæst

    
  2. Klik på "Log ind som gæst".
   Log ind som gæst
    
  3. Dernæst skal du indsætte linket til kurset i browserens adressefeltet. 

   

 • +

  kURSUSFORMAT - GRID

  Når der bliver oprettet et kursus i Moodle vises det som udgangspunkt i formatet ”Emneformat” med 10 viste emner.

  Du kan ændre dette inde i kursets indstillinger.


  Åbn undersektionen Kursusformat

  Når du klikker på den lille sorte pil til højre for Emneformat kan du f.eks. vælge Grid format.

  Vælg grid format

  Klik på Gem

  Grid format viser emnerne i et net af små vinduer

  Hvis du slår redigering til på kurset kan du f.eks. sætte billeder på de små vinduer, samt omdøbe sektionerne.

  Se et eksempel her: 

  grid billeder

 • +

  kursusformat - et emne ad gangen

  Sådan ændrer du kursusformat til at få vist et emne ad gangen.

  Når der bliver oprettet et kursus i Moodle vises det som udgangspunkt i formatet ”Emneformat” med 10 viste emner. Hvis du lægger elementer ind i kurset vil de ligge i en lang række f.eks.

  Topic format

  Du kan ændre visningen inde i kursets indstillinger.
  kursus indstillinger

   

  Åbn undersektionen Kursusformat

  Du kan her f.eks. vælge ”Vis en sektion pr side” under kursuslayout.

  kursusformat indstillinger

  Scroll ned og klik på "Gem og Vis".

  Gem og vis

  Dit kursus vil nu vises på nedenstående måde, hvor blot overskriften på emnerne er synlige og hvor man skal klikke sig ind i kursusgangene for at se indholdet. Det kan gøre en kursusforside med mange Moodle elementer mere overskueligt.

  Emne oversigt

   

  visning af emne

   

 • +

  rettigheder - SKIFT ROLLE FOR BRUGER I MOODLERUM

  1. Klik "Deltagere" i det kursus, hvor du vil skifte rollen for en bruger.
  Kursus menu deltagere

  2. Klik på blyanten i kolonnen "Roller" ud for den bruger, du vil ændre rolle for:

  Kursus deltagere skift rolle

  3. Herefter fremsøges den ønskede rolle fra rullemenuen:
  Kursus skift rolle søg frem

   

  4. Bemærk at når du har valgt rollen, vil den stå med blå baggrund i bjælken over tekstfeltet:
  ny rolle valgt

  5. Husk at fjerne den rolle brugeren ikke længere skal bruge ved at klikke på krydset ud for rollen (blå bjælke):

  6. Husk at gemme ved at klikke på disk ikonet under tekstfeltet:

  gem den nye rolle

 • +

  rettigheder - TILMELD BRUGERE TIL MOODLERUM

  Tilmeld brugere

  Vær opmærksom på, at ansatte skal have været logget ind på Moodle mindst én gang før du kan tilknytte dem. 

  Studerende bliver som regel tilmeldt på en af følgende måder: Via KOSMO eller ved selvtilmelding

  1. Når du er i dit kursus, så start med at klikke på "Deltagere".
   Kursus menu deltagere
  2. Klik på "Tilmeld brugere". Knapperne ses i højre side af nedenstående billede.
  3. Find den ønskede bruger ved at skrive navnet i feltet "Vælg brugere". 
   Når du har valgt brugeren, vil navn og email stå som et felt med blå baggrund.
  4. Vælg en rolle i feltet "Tildel rolle":

  De øvrige punkter er ikke relevante, så de kan blot springes over.

     5. Klik til sidst på "Tilmeld valgte brugere og brugergrupper"

 • +

  rettigheder - rollebeskrivelser

  Secretary

  “Sekretær”

  • kan og skal tilknytte undervisere, koordinator, med-undervisere og studerende på kursus niveau
  • rollen må tilknyttes på kursus niveau

  Denne rolle giver mulighed for at tildele roller til andre der skal have rettigheder som Sekretær, Administrative personal, Teachers, Non-­‐Editing Teachers, Students and Guests

  Robin2

  "Assisterende supporter (Robin)” -­ også kaldet ASR:

  • udgangspunkt -­‐ Rollen: “sekretær” med modifikationer
  • ingen mails
  • rollen må tilknyttes på kursus niveau

  Denne rolle giver mulighed for IKKE at modtage mails fra samtlige fora. Den er beregnet på studentermedhjælpere eller administrative personer der typisk vil være tilknyttet rigtig mange rum for at kunne give rettigheder eller lign.

  Master-rolle

  Systemrolle: Med ”master”-rollen kan man klikke sig ind i samtlige kurser på Moodle og tildele sig selv (eller en kollega) rollen som Robin2 eller Sekretær, hvis man har brug for det. Det foregår fuldstændig som normalt, når man tilmelder en bruger i et kursus.

  Skemlægger Systemrolle: Giver adgang til at oprette/editere skemaer m.v. i CalMoodle
  Administrative Staff

  “Administrativt personale”

  • det er en direkte kopi af Teacher

  Kan bruges hvis en person skal have flere rettigheder end Non-­‐Editing teacher, men ikke direkte er underviser på kurset.

  Teacher

  “Underviser”

  • tager udgangspunkt i Teacher rollen i Moodle
  • skrive/editere/slette/vedhæfte i forum
  • editere i topics
  • grade
  • tilføje/fjerne blocks og bruge dem i et rum
  • tilføje/fjerne/editere i ressourcer og aktiviteter

  Teachers can do anything within a course, including changing the activities and grading students.

  Non-­‐editing teacher

  “Med-­underviser”

  • tager udgangspunkt i Student-­‐rollen i Moodle
  • ikke grade
  • read only i kurser
  • vigtigt at de ikke har prædikatet “Student” for at skelne mellem studerende og undervisere m.fl..

  Non-­‐editing teachers can teach in courses, but may not alter activities.

  Koordinator

  “Koordinator”:

  • tager udgangspunkt i rollen “med-­‐underviser” med flg. modifikationer
  • ingen mails fra fora
  • kan ikke grade
  • rollen må tilknyttes på kursus niveau

  Denne rolle er baseret på en kopi af Non-­‐editing Teacher.

  Rollen skal ikke kunne modtage mails fra fora, og ej heller grade.

  Student

  “Studerende ”

  • tager udgangspunkt i student-‐rollen i Moodle
  • read only i kurser
  • deltager i aktiviteter og har adgang til ressourcer
  • skrive i forum
  Guest

  “Guest”

  • read only i kurser