It Services

vejledninger omkring rettigheder og format

vejledninger omkring rettigheder og format

 • +

  Tildel straksoprettet rum til det rigtige semester

  Når du straksopretter rum i Kosmo, bliver de ikke automatisk tildelt den rigtige semesterlabel i Moodle.

  Du kan selv tildele dem til det rigtige semester ved at gøre følgende:

  • Log ind på det pågældende kursus
  • Klik på tandhjulet øverst til højre
  • Vælg Indstillinger
  • Scroll ned i bunden
  • Klik på AAU custom field
  • Vælg det rigtige semester
  • klik "Gem og vis".
 • +

  gæst - sådan giver du adgang

  Hvis du ønsker, at personer, der ikke har et brugernavn på Aalborg Universitet, skal kunne tilgå et kursus, skal der åbnes op for gæsteadgang på kurset.

  Du kan desværre ikke selv gøre det, men klik her: support@its.aau.dk, for at sende os en mail.
  Husk at angive

  • kursus-id (du finder den i browserens adressefelt)
  • samt om gæstene skal angive et kodeord og hvis ja, hvad kodeordet skal være
 • +

  gæst - sådan logger du ind

  For at du kan logge på som gæst i et Moodle-kursus kræver det, at kursusadministratoren har åbnet for gæsteadgang.

  1. Når det er sket, så log på Moodle som gæst ved at klikke på "Guest" øverst i menulinjen.
   Fanen Gæst

    
  2. Klik på "Log ind som gæst".
   Log ind som gæst
    
  3. Dernæst skal du indsætte linket til kurset i browserens adressefeltet. 

   Indsæt link

   

 • +

  kURSUSFORMAT - GRID

  Når der bliver oprettet et kursus i Moodle vises det som udgangspunkt i formatet ”Emneformat” med 10 viste emner.

  Du kan ændre dette inde i kursets indstillinger.


  Åbn undersektionen Kursusformat

  Når du klikker på den lille sorte pil til højre for Emneformat kan du f.eks. vælge Grid format.

  Vælg grid format

  Klik på Gem

  Grid format viser emnerne i et net af små vinduer

  Hvis du slår redigering til på kurset kan du f.eks. sætte billeder på de små vinduer, samt omdøbe sektionerne.

  Se et eksempel her: 

  grid billeder

 • +

  kursusformat - et emne ad gangen

  Sådan ændrer du kursusformat til at få vist et emne ad gangen.

  Når der bliver oprettet et kursus i Moodle vises det som udgangspunkt i formatet ”Emneformat” med 10 viste emner. Hvis du lægger elementer ind i kurset vil de ligge i en lang række f.eks.

  Topic format

  Du kan ændre visningen inde i kursets indstillinger.
  kursus indstillinger

   

  Åbn undersektionen Kursusformat

  Du kan her f.eks. vælge ”Vis en sektion pr side” under kursuslayout.

  kursusformat indstillinger

  Scroll ned og klik på "Gem og Vis".

  Gem og vis

  Dit kursus vil nu vises på nedenstående måde, hvor blot overskriften på emnerne er synlige og hvor man skal klikke sig ind i kursusgangene for at se indholdet. Det kan gøre en kursusforside med mange Moodle elementer mere overskueligt.

  Emne oversigt

   

  visning af emne

   

 • +

  rettigheder - SKIFT ROLLE FOR BRUGER I MOODLERUM

  1. Klik "Deltagere" i det kursus, hvor du vil skifte rollen for en bruger.
  Kursus menu deltagere

  2. Klik på blyanten i kolonnen "Roller" ud for den bruger, du vil ændre rolle for:

  Kursus deltagere skift rolle

  3. Herefter fremsøges den ønskede rolle fra rullemenuen:
  Kursus skift rolle søg frem

   

  4. Bemærk at når du har valgt rollen, vil den stå med blå baggrund i bjælken over tekstfeltet:
  ny rolle valgt

  5. Husk at fjerne den rolle brugeren ikke længere skal bruge ved at klikke på krydset ud for rollen (blå bjælke):

  6. Husk at gemme ved at klikke på disk ikonet under tekstfeltet:

  gem den nye rolle

 • +

  rettigheder - TILDEL ADGANG TIL KATEGORIER

  Moodle er bygget op i en hierarkisk struktur. På øverste niveau har vi i dag fakulteterne, som du kan se ved at klikke på "Rum" øverst i menuen.

   

  Jo længere du klikker dig ned i hierarkiet, desto mere specifik bliver indholdet, indtil du til sidst ender ved de enkelte kurser.

  Hele vejen igennem kan der tildeles roller til brugerne. Disse roller nedarves fra en overordnet kategori til underliggende.

  Som udgangspunkt kan du kun tildele andre den rolle, som du selv har.

  Følgende roller  kan tildeles på kategori- og kursusniveau  
  - Secretary Har du denne rolle, kan du tildele følgende roller til andre: Sekretær, Administrative personal, Teachers, Non‐Editing Teachers, Students and Guests.
  - Robin Har du denne rolle, modtager du IKKE mails fra fora. Den er beregnet til administrative personer eller studentermedhjælpere, der typisk vil være tilknyttet rigtig mange rum.
  - Koordinator Denne rolle tager udgangspunkt i rollen "non-editing-teacher", men kan tildeles både på kursus- og kategoriniveau. Rollen får ingen forum-mails og kan ikke bedømme studerende.

   

  1. Klik dig frem til kategorien via menuen rum.

    
  2. Klik på tandhjulet og vælg "Tildel roller".

    
  3. Klik på den rolle du vil tildele.
   tilføj rolle
    
  4. Skriv navnet eller e-mailadressen på personen, du vil tildele rollen, i søgefeltet under "Potentielle brugere".
   Søg person frem
    
  5. Klik på navnet i listen og klik på "Tilføj"-knappen.
   Tilføj til rolle
  6. Når brugeren dukker op under "Eksisterende brugere", har vedkommende fået tildelt rollen.

   

  På hvilket niveau skal jeg tildele rettigheder?

  En bruger, der arbejder i få kurser, skal tildeles rettigheder på kursusniveau.

  En bruger, der arbejder med mange eller alle kurser i en kategori, kan tildeles rettigheder på kategorien, som kurserne ligger under.

  OBS: Jo højre i hierarkiet en bruger får tildelt rettigheder, desto flere kurser kommer til at ligge på vedkommendes Dashboard og desto langsommere opleves Moodle.

 • +

  rettigheder - TILMELD BRUGERE TIL MOODLERUM

  Tilmeld brugere

  1. Når du er i dit kursus, så start med at klikke på "Deltagere".
   Kursus menu deltagere
  2. Klik på "Tilmeld brugere". Knapperne ses i højre side af nedenstående billede.
  3. Find den ønskede bruger ved at skrive navnet i feltet "Vælg brugere". 
   Når du har valgt brugeren, vil navn og email stå som et felt med blå baggrund.
  4. Vælg en rolle i feltet "Tildel rolle":

  De øvrige punkter er ikke relevante, så de kan blot springes over.

     5. Klik til sidst på "Tilmeld valgte brugere og brugergrupper"

  Tilmeld brugere