It Services

calmoodle

Her ser du de basale funktioner i det nye CalMoodle 2.

Har du brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte support@its.aau.dk eller tilmelde dig en af de kommende online introduktioner af løsningen.

Du kan holde dig opdateret mht., hvornår introduktionerne afholdes ved at tilmelde dig forummet i Moodle Informationsrummet .

 • +

  oversigt

  Det nye CalMoodle 2 (herefter CalMoodle) erstatter den hidtidige, gamle løsning og er nu en integreret del af Moodle. Du finder CalMoodle ved at klikke på linket ”CalMoodle” i navigationsmenuen til venstre:

  Bemærk: Brug gerne hjælpeteksterne ved at klikke på -ikonet ved de forskellige elementer.

  1. Topbjælken viser altid, hvad du arbejder på. Hvis der er angivet et skemanavn, er det det aktuelle skema, du arbejder på. Står der ”Kalender”, er der ikke valgt et skema endnu.
  2. Menupunkter til hhv. Skema og Filtre.
  3. Forskellige visninger af skema (semester, måned, uge, dag)
  4. Navigationsknapper frem og tilbage i visningen samt retur til aktuel dato
  5. Selve skemaet (her med visningen ”Uge (tid)”)

 • +

  oprettelse af nyt skema

  Oprettelse af nyt skema

  Oprettelsen af et skema indebærer 1) navngivning af skemaet og 2) tilføjelse af kurser og/eller Moodle-grupper. Klik først på menupunktet ”Skemaer”:

  Navngivning af skema

  Angiv et sigende navn under ”Opret nyt skema”:

  Tilføjelse af kurser til skema

  Tilføj kurser ved at klikke på knappen ”Tilføj kurser”.

  Bemærk: Hvis du ønsker at tilknytte Moodle-grupper til skemaet, skal du afkrydse feltet ”Tilføj/Fjern kursets grupper til skemaet”, inden du tilføjer selve kurserne:

  Filtrer gennem kategorierne for at finde de relevante kurser (her ”Det Humanistiske Fakultet” > ”Institut for Kommunikation og Psykologi” > ”Efterår 2020”) og vælg kurset/kurserne nederst.

  Bemærk: Du kan også søge kurset frem ved at fritekstsøge på kursusnavn eller kursus-id (eks. ”E19-MPACT-COU-31604”). Klik på knappen ”Gem” nederst i vinduet, når du har tilknyttet de relevante kurser til skemaet:

   

  Gem skema

  Opret til sidst skemaet ved at klikke på knappen ”Opret” nederst på siden:

  Dit skema er nu oprettet.

  Bemærk: Navnet på dit nye skema figurerer nu i topbjælken på siden, så du altid ved, hvilket skema du arbejder på. Hvis der i stedet blot står ”Kalender”, så er der ikke valgt et skema. Du kan nu lukke/sammenfolde menupunktet ”Skemaer”:

  Du kan altid hente/indlæse dit skema igen ved at klikke på menupunktet ”Skemaer” og derefter vælge dit skema i feltet ”Vælg eget skema” (se evt: ”Hent og redigering af skema”)

 • +

  oprettelse af begivenhed

  Klik på skemavisningen på det tidspunkt du ønsker at oprette en begivenhed (her: Fredag d. 25.9 kl. 9:00):

  Det fører dig til en ny side, hvor du udfylder information om begivenheden. Bemærk: Minuttallet for starttidspunkt er fokuseret ved indlæsning af siden til hurtig redigering af tid til eks. 9:15:

  Udfyld med start- og sluttidspunkt, om det er en begivenhed, der skal gentages osv., som du kender det fra andre kalenderværktøjer.

   

   

  Tilføjelse af kursus og underviser til begivenhed

  Vælg først det relevante kursus (alternativt gruppe, hvis en eller flere grupper er tilknyttet skemaet), som begivenheden skal tilknyttes. Tilføj herefter underviser. Du kan søge underviseren frem ved at fritekstsøge på hhv. navn og email. Er der tale om en ekstern underviser, der ikke findes i Moodles database, kan vedkommende tilføjes i feltet ”Eksterne undervisere”:

  Bemærk: Hvis kurset vises med en rød markering (eks. ), så betyder det, at du er ved at oprette en begivenhed, der ligger uden for kursets ”vindue” – her ”E19”). Dette kan ikke lade sig gøre.

  Hvis underviseren vises med en gul markering (eks. ), så betyder det, at underviseren allerede er tilknyttet en begivenhed på det pågældende tidspunkt.

   

  Titel på begivenhed

  Moodle kræver, at begivenheden har en titel. Som standard er feltet udfyldt med ”Kursusgang”, men du kan omdøbe det, hvis det ønskes:

  Du kan desuden indtaste uddybende information i feltet ”Note”.

   

  Tilføjelse af lokale til begivenhed

  Du kan fremsøge AAUs lokaler i feltet ”Lokale”.

  Bemærk: Du kan søge på hhv. ”Rumnummer”, ”Adresse” og ”Kaldenavn” for adresse (her ”38”, ”Fibigerstræde 05” eller ”Fib5”). Vær desuden opmærksom på, at lokaletilknytningen ikke er koblet til Webbook (eller lignende) på nuværende tidspunkt.

  Er der tale om et eksternt lokale, der ikke findes i AAUs database, kan det tilføjes i feltet ”Eksterne lokaler”.

   

  Synliggørelse og autonummerering af begivenhed

  Du kan angive, om begivenheden skal synliggøres i Moodle allerede nu. Alternativt kan du vente og synliggøre samtlige begivenheder i skemaet senere.

  Hvis autonummerering er afkrydset, så indsættes et forløbende nummer på de oprettede begivenheder, eks. Kursusgang 1, Kursusgang 2 osv. Hvis autonummerering er afkrydset, kan du i øvrigt undlade at angive en titel på begivenheden. Titlen vil så blot blive ”1”, ”2” osv.

  Bemærk: Hvis du indsætter en begivenhed mellem eksisterende begivenheder, kan CalMoodle genberegne autonummereringen for hele rækken af begivenheder. Afkryds da feltet ”Genberegn autonummerering”.

   

  Afslut med at klikke på knappen ”Opret” for at gemme begivenheden. Nu er begivenheden at finde i dit skema:

 • +

  arbejde med begivenheder

  Redigering af begivenhed

  Du kan komme til redigeringssiden for begivenheden enten ved først at klikke på selve begivenheden og herefter klikke på knappen ”Rediger” eller ved at klikke på det lille blyant-ikon  i selve begivenheden:

  Tilpasning af begivenhed (tid, dato)

  Du kan flytte begivenheden til et andet tidspunkt eller en anden dato ved at klikke på begivenheden og trække den til det nye tidspunkt:

  Tilsvarende kan du udvide eller reducere begivenhedens tid ved at trække i rammen på  ikonet :

  Kopiering af begivenhed

  Du kan kopiere en begivenhed til andre tidspunkter eller datoer ved at klikke på begivenheden og derefter klikke på linket ”Kopier”:

  Her kan du angive begivenhedens nye tidspunkt. Bemærk: Du kan tilføje ekstra datoer og angive, hvorvidt den/de nye begivenhed(er) skal være en del af en kæde/række af gentagne begivenheder:

  Sletning af begivenhed

  Du sletter en begivenhed ved at klikke på begivenheden og herefter klikke på knappen ”Slet”:

   

 • +

  Synliggørelse af skema

  Når du har tilføjet de begivenheder til dit skema, du ønsker, skal de synliggøres i Moodles kalender for at de studerende kan se dem. Klik på menupunktet ”Skemaer” og klik herefter på knappen ”Synliggør”:

  Bemærk: Begivenhederne i skemaet står nu med sort skriftfarve, der indikerer, at begivenhederne er synliggjort:

  Offentligt skema

  Du kan gøre skemaet offentligt tilgængelig – dvs. at skemaet kan ses, uden at man er logget på Moodle (svarer til ”Offentlig link” i det gamle CalMoodle). Klik på menupunktet ”Skemaer”, afkryds knappen ”Offentlig” og klik på knappen ”Opdater” for at gemme skemaet:

  Hvis du herefter klikker på knappen ”Del og eksporter skema” finder du links til skemaet:

   

 • +

  send skema til undervisere før synliggørelse af kurserne

  Hvis du har brug for at sende linket til skemaet ud til f.eks. undervisere, før kurserne bliver offenliggjort i Moodle, skal du gøre skemaet synlig her:

  Herefter vil alle, der får linket, kunne se begivenhederne i kalenderen. Kurserne vil dog stadig ikke være tilgængelige, før de bliver offentliggjort i Moodle.

   
 • +

  Hent og redigering af skema

  Har du brug for at få vist eller redigere dit skema kan du altid finde det frem ved at klikke på linket ”CalMoodle” i navigationsmenuen til venstre, dernæst på menupunktet ”Skemaer” og finde dit skema i menuen under ”Hent skema”:

  Opdater herefter indstillingerne (tilføj eller fjern kurser, Moodle-grupper osv.) og klik på knappen ”Opdater” nederst, når du er færdig:

  Skjul skema

  Du kan vælge at skjule dit skema, så din liste af skemaer (feltet ”Vælg eget skema”) ikke bliver overfyldt. Hent først det relevante skema og afkryds så feltet ”skema skjult”. Gem derefter skemaet ved at klikke på knappen ”Opdater”:

  Nu figurerer skemaet ikke længere i din liste af skemaer (feltet ”Vælg eget skema”). Du kan dog stadig få det vist ved at afkrydse feltet ”Vis skjulte skemaer”:

  Skemaet kan nu igen findes i din liste af skemaer (feltet ”Vælg eget skema”). Bemærk: Skemaet er angivet med kursiv, der indikerer, at det er et skjult skema.

   

  Slet skema

  Kun skjulte skemaer kan slettes. Når du henter et skjult skema i din liste af skemaer (feltet ”Vælg eget skema”), kan du efterfølgende slette skemaet ved at klikke på knappen ”Slet” nederst. Bemærk: Dette kan ikke omgøres.

   

 • +

  Skemavisninger (semester, måned, uge, dag)

  Du kan få vist skemaet på forskellige måder ved at klikke på de skemavisningsknapperne øverst. Bemærk: Du kan udvide skemaet med hhv. weekender og resten af dagen ved at afkrydse felterne nederst til højre.

  Print af skema

  Du printer skemaet ved at bruge browserens indbyggede print-funktion. Klik på ”Ctrl”+”P” eller menuen i browseren > ”Udskriv”. Bemærk: Du kan tilføje/fjerne skjulte begivenheder i dit print ved at afkrydse feltet ”Vis skjulte begivenheder ved print” nederst til højre, inden du printer:

 • +

  Redigering af kollegas skema

  Det er muligt at fremsøge en kollegas skema og tilpasse det (eksempelvis ved sygdom el. lign.). Klik på menupunktet ”Skemaer” og søg herefter skemaet frem i feltet ”Søg blandt alle skemaer”. Bemærk: Du kan søge på hhv. kollegas navn, email og navn på skema:

  Du kan nu tilføje/slette/tilpasse begivenheder i skemaet. Du kan dog ikke tilpasse skema, tilføje kurser etc. uden at overtage ejerskabet for skemaet – se mere nedenfor.

   

  Overtag ejerskab af kollegas skema

  Hvis du har behov for at tilpasse selve skemaet, skal du overtage ejerskabet ved at klikke på knappen ”Overtag Ejerskab” nederst:

  Herefter kan du tilpasse skemaet, og det fremgår nu også i din liste under ”Vælg eget skema”.

 • +

  dobbeltbookinger

  CalMoodle tjekker, om du dobbeltbooker hhv. lokale og/eller underviser. I nedenstående eksempel flyttes en begivenhed til at ligge fredag 11:30 til 12:30, hvor der allerede ligger en kursusgang fra 09:00 til 12:00.

  Fordi den samme underviser er tilknyttet begge begivenheder, kommer CalMoodle med en advarsel:

  Hvis dobbeltbookingen er korrekt, kan du fortsætte ved at afkrydse feltet ”Aftale: der er aftalt dobbeltbookning med de involverede parter” og klikke på knappen ”OK”.

  Bemærk: CalMoodle fortæller dig, hvad ”konflikten” består i; at det er underviseren ”Test User”, det drejer sig om. Tilsvarende med lokale.

   

 • +

  filtre

  Du kan bruge CalMoodles nye filtre til at få vist skemaet kun med specifikke undervisere eller lokaler på. Klik på menupunktet ”Filtre” og filtrer på hhv. underviser eller lokale:

  Nu viser skemaet kun de begivenheder, hvor det valgte lokale (her ”001 (Seminar 80), Fibigerstræde 04 (Fib4)”) er tilknyttet (tilsvarende med underviser):

   

Vejledninger til