It Services

FAQ

Frequently asked questions

  • +

    studerende skal anmode om tilladelse til at se videoen

    Når de studerende ikke umiddelbart kan se en video, som unmderviseren via panopto har lagt ud på et Moodelkursus, skyldes dette som regel at underviseren har lagt videoen i sin private mappe i stedet for kursusmappen. Se her hvordan man flytter video mellem mapper.

    Men prøv først at reloade siden. I mange tilfælde virker det derefter.

OBS

Panoptoserveren er pt. hård belastet og kan der kan forekomme driftsforstyrrelser indenfor normal arbejdstid.

Der arbejdes på at få løst problemet.