It Services

FAQ om print og kopi

Få svar på dine spørgsmål til Print og Kopi

Har du spørgsmål til Print og kopi på AAU? Måske findes svaret allerede i vores FAQ, hvor vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål. Finder du ikke hvad du leder efter, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os

 • +

  FAQ: AAUcard som kopikort

  Kopikort

  AAUcard er et personlig kopikort - det giver adgang til AAUs kopimaskiner, hvor du kan kopiere og/eller scanne dokumenter samt afhente Follow-You print.

  • Hvis dit AAUcard ikke har påtrykt et medarbejdernummer, kan det ikke benyttes som kopikort.
  • AAU Gæstekort kan ikke benyttes som kopikort.
    
  • Alle ansatte og studerende kan benytte deres AAUcard som kopikort.
  • For ansatte er det er medarbejdernummer, der knytter AAUcard og AAU bruger-id sammen.

  Login på kopimaskine UDEN AAUcard

  Hvis du har glemt dit AAUcard eller ikke har et AAUcard uden medarbejdernummer skal logge ind "manuelt"

  • Du skal benytte "AAU bruger-id" på formen AB23CD@id.aau.dk og det tilhørende password ved login på kopimaskinen. Se A3 poster ved kopimaskinen

  AAUcard pin kode skal være oprettet!

  AAUcard kan først benyttes som kopikort når der er sat en pin kode.

   

  Print og kopi for specielle AAU ansættelsesforhold

  • Ekstern PhD
  • Konsulenter
  • Studentermedhjælper
  • Studievejleder
  • Timeansat

  Det er et decentralt institut-/afdelings ansvar, at få oprettet AAU/AD brugernavne for specielle ansættelsesforhold.

  Udstedelse af AAUcard til ansatte

  Alle ansatte på AAU, med et medarbejdernummer, kan ved henvendelse til betjentfunktionen få udstedt et AAUcard.

  AAU medarbejdernummer knytter automatisk AAU/AD brugernavn og AAUcard sammen.

  Print og kopi krav til AAUcard

  Et AAUcard kan kun benyttes til ét, og kun ét, "AAU bruger ID" / "AD brugernavn".

  Der kan være ansatte, som har mere end et AAU/AD brugernavn. Sådanne brugere vil opleve at de måske printer fra én konto, men låser kopimaskinen op med en anden. Dette kan give genér i forbindelse med Follow-You og Scan-To-Me.

  Ovenstående skyldes at AAU's processer med hensyn til brugeroprettelse i AAU fælles AD er forankret decentralt og ikke centralt. Det er således muligt at en ansat flytter fra et institut eller afdeling til et en anden og får oprettet et nyt brugernavn uden at det gamle bliver nedlagt.

  I sådanne tilfælde må den enkelte ansatte initiere, at det gamle AAU/AD brugernavn nedlægges. Når dette er fuldendt anbefales det brugeren, at ændrer sin PIN kode på sit AAUcard, for herigenem at forudsage en nødvendig opdatering i forhold til print og kopi systemet. AAUcard kan fremover benyttes som kopikort i sammenhæng med AAU/AD brugernavn.

 • +

  FAQ: AAUcard virker ikke

  Hvorfor kan jeg ikke logge på kopimaskinen?

  • Bruger du dit personlige kort? Gæstekort kan ikke bruges.
  • Svipr kun dit AAUcard ikke pengepung taske med fx. Rejsekort/Kreditkort
  • Er det er nyt AAUcard? - husk at
   du skal have valgt en pinkode for at dit AAUcard virker som kopikort:
  • Er dit AAUcard defekt fx. knækket virker det ikke som kopikort - bestil et nyt.
    
  • Får du 'Access denied'? Tjek om du har nok printenheder på dit konto. (kun studerende)
  • Kan du åbne døre med dit AAUkort og pinkode? Hvis ikke, prøv at ændre din pinkode til kortet.
  • Får du en fejlmeddelels, når du prøver at logge på Top Up.

  Hvorfor melder maskinen 'Access Denied'?

  • Hvis der ikke er nok printenheder på dit konto. dvs. din 'Allotted and Paid balance' er mindre end det antal prints du har sendt til maskinen, beskeden 'Access denied' vil komme frem.
  • Du kan tjekke dit tilgodehavnde ved at logge på din printkonto og købe flere printenheder i vores Top Up webshop.

  Kan jeg få refunderet nogle printenheder?

  • Hvis dine udskrifter er ødelagt på grund af en fejl på maskinen, kan vi refundere dine printenheder. Kom forbi den nærmeste servicedesk med de ødelagte sider og fortæl os navnet på printeren (se sticker) samt tidpunktet for udskriften.
 • +

  FAQ: Kopimaskiner og printere

  Hvordan logger jeg på kopimaskinerne?

  • Du kan enten bruge dit AAUcard eller din "AAU brugernavn/Username" på formen AB23CB@id.aau.dk samt password til at logge på maskinerne. Det samme brugernavn/Usernavn som benytte til login på AAU.
  • Vi har 2 typer kopimaskiner. Logonproceduren er lidt forskellig - læs A3 poster ved kopimaskinen
    
  • Konica kortlæser
   Kortlæser under panel Kortlæser i sidebord
        
  • Xerox kortlæser
   Kortlæser til venstre Kortlæser til højre - "udvendig"
        

  Papir eller toner mangler

  • Hvis maskinen melder at den magler papir, kan du selv sætte noget nyt i den rette skuffe.
  • Hvis maskinen melder at den mangler toner, kan du også selv skifte patronen.
  • Både papir og reservetoner skulle du kunne finde i samme rum, som maskinen står. Skulle dette ikke være tilfældet, henvend dig til det lokale Facility support team eller AAU IT support.

  Maskinen melder 'paper Jam'

  • Prøv at følge instruktionerne, som vises i maskinens display. Åbn forsigtig den markerede låge og fjern alt papir, der sidder fast. Tryk evt. OK ved display'et for at bekrafte at du har afhjulpen papirstop. Genstart dit job, når maskinen er klar igen.

  Hvor længe opbevares mit printjob på serveren?

  • Når du har sendt dit printjob til Follow-you har du 100 dage til at printe den. Derfter bliver den slettet automatisk .

  Hvorfor kommer der en ekstra side hver gang jeg printer på kopimaskinen og kan jeg forhindre det?

  • Siden kommer kun, hvis du skriver direkte til en kopimaskine. Skriv ud via Follow-you, e-mailprint eller webprint, så sker det ikke.

  Hvorfor kan jeg ikke vælge papirstørrelse A3, når jeg prøver at skrive ud på Follow-you fra min Mac?

  Hvordan kan jeg scanne flere sider til én fil?

  • Xerox: Vælg fanebladet "Job Assembly" og sæt det til ON.
  • Konica Minolta: Vælg Application/Program i nederste højre hjørne af display'et, og sæt  'Separat scan' til ON.

   

   

 • +

  FAQ: mail- og webprint

  Hvad betyder EveryonePrint?

  • EveryonePrint er den service, der bliver brugt, når man udskriver på AAU via mail eller web.

  Hvordan skriver jeg ud på begge sider?

  • Når dokumenter via EveryonePrint bliver sendt til kopimaskinerne, udskrives der som default på begge sider af papiret (dublex).

  Hvilke papirstørrelser kan jeg skrive ud på?

  • Print via mail og web understøtter print på A4 eller A3. Hvis maskinen ikke kan identificere papirformatet ud fra dokumentet, udskriver den som default på A4.
  • 'Fit to paper size' understøttes ikke. Du skal selv sørge for at dokumentet har den rigtige størrelse før du sender det.

  Hvorfor bliver mit dokument ikke udskrvet på A3?

  • For at du kan udskrive i A3 format skal papirstørrelsen være indlejret i selve dokumentet. Billedefiler som jpeg eller png indholder ikke papirstørrelsesinformationer, dvs. at de altid bliver skrevet ud på A4 papir. For at udskrive et billede i A3 kan du indsætte det i f.esk. et Worddokument og indstille papirstørrelse til A3. (Word: vælg en printer, der understøtter A3, vælg Layout, Størrelse, A3)

  Hvor længe opbevares mit printjob på serveren?

  • EveryonePrint sender jobs til Follow-You - du har 100 timer til at printe dem. Derfter bliver de automatisk slettet.

  Hvorfor vises mit printjob ikke i Follow-you køen?

  • Det tager lidt tid mens dit job bliver bearbejdet på EveryonePrint-serveren og derefter på Follow-You. Prøv igen om 1-2 minutter.

  mit printjob vises stadig ikke i follow-you køen

  • Tjek jobstatus i Everyoneprint webinterface (webprint.aau.dk)
   • 'Awaiting release/Afventer frigivelse' betyder at du skal vælge en af de 2 printere follow-you-blackwhite eller follow-you-color.
   • 'Awaiting procession/Afventer behandling' betyder at jobbet stadig bliver bearbejdet på EveryonePrint-serveren.
   • 'Printet' betyder at dit dokumente ligger klar til frigivelse i din personlige Follow-youkø
  • Hvis jobbet efter et par minutter stadig ikke er dukket op, tjek om du har brugt en ikke understøttet filetype.

  Hvilke filtyper understøttes af EveryonePrint?

  • Image files: gif, png, jpeg/jpg, tif, bmp, pdf
  • Text files: html, htm, txt, rtf, csv, log
  • Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx and e-mail body
  • Open Office: odt, ods, odp

  Hvis du vedhæfter en usupporteret filtype i en mail til EveryonePrint-serveren, får du en mail herom tilbage.
  Hvis du prøver at uploade en usupportert filtype via webprint, vises en fejlmeddelelse.

  Hvordan kan jeg udskrive en ikke-understøttet fltype?

  • Du er nødt til at konvertere filen til en supporteret filtype.

  Hvorfor er der et ekstra printjob uden navn i listen?

  • Både din vedhæftede fil, dit mailindhold samt evt. billeder i signaturen bliver konverteret til selvstændige printjobs. Med mindre du ønsker at udskrive mailen, kan du slette de ekstra printjob. Ellers bliver de automatisk slettet efter 100 dage.

  Jeg bruger pages/numbers/keynote på en mac. Hvordan konverterer jeg til en understøttet filtype?

  • De oprindelige filtyper for Pages, Numbers og Keynote på OSX er ikke understøttet af EveryonePrint. For at opnå de bedste printresultater via EveryonPrint, benyt export-funktionen i File-menuen og vælg PDF-format. På denne måde opretter du en kopi af filen i pdf-formatet, som du kan sende til EveryonePrint.

  Hvorfor står mit printjob til 'awaiting release/afventer frigivelse'?

  • Efter du har uploaded et dokument skal du frigive det til en af de 2 printere 'follow-you-blackwhite' eller 'follow-you-color'.

  Dobbelsidet eller ensidet print?

  • Per default udskrives der på begge sider (dublex) fra EveryonePrint.
  • For at  udskrive enkeltsidet, log ind på https://webprint.aau.dk og sæt flueben under 'Avanceret' ved dit printjob og vælg 'Ingen'.

  Hvorfor får jeg en email om 'Print job email not processed - too large'?

  • Du har send en email til EveryonePrint med et vedhæftet dokument, som er større end de tilladte 20 Mb. Brug webprint i stedet for.

  Hvorfor får jeg meddelelsen 'cancelled - failed processing'?

  • Vær sikker på at navnet på dit dokument ikke indeholder nogle af disse karakter: \ / : * ?  " <> |

  Hvorfor kan jeg ikke udskrive fra en password-beskyttet hjemmeside?

  • Der skal være offentlig adgang til den URL, så EveryonePrint kan tilgå siden.

  EveryonePrint App virker ikke

  • EveryonePrint virker kun, hvis du er forbundet til AAU's netværk. Se guides her.

  Hvordan kan jeg printe fra ChromeBook?

  • Der findes ikke en APP til Chromebook. Gem i stedet dit dokument som pdf-fil og brug mail- eller webprint