AAU logo

It Services

Wifi

Øvrige gæster

Som gæst kan du henvende dig til en AAU-ansat, som kan oprettet dit device under sit navn.