its.aau.dk

AAUtomatisering

AAUtomatisering er Aalborg Universitets specialistcenter for optimering og automatisering af administrative processer. AAUtomatisering bistår Aalborg Universitet med at imødekomme det øgede fokus på optimering og digitalisering af vores daglige arbejdsgange. Har du en idé til en opgave/arbejdsgang du ønsker optimeret eller automatiseret. Klik på knappen og fortæl os mere i denne formular.

Indsend din idé her

AAUtomatisering

AAUtomatisering er Aalborg Universitets specialistcenter for optimering og automatisering af administrative processer. AAUtomatisering bistår Aalborg Universitet med at imødekomme det øgede fokus på optimering og digitalisering af vores daglige arbejdsgange. Har du en idé til en opgave/arbejdsgang du ønsker optimeret eller automatiseret. Klik på knappen og fortæl os mere i denne formular.

Indsend din idé her

Vores arbejde

Målet med det arbejde vi laver i AAUtomatisering er at gøre det nemmere for vores kolleger rundt om på Aalborg Universitet at udføre deres arbejdsopgaver.  Samtidig med at vi fjerner unødige tilbageløb og flaskehalse i processerne, så er vi også med til at sikre færre dobbeltregistreringer af data, højere datakvalitet, bedre overholdelse af lov og frister, mens vi fjerner trivielle og kedelige opgaver fra hverdagen og giver plads til nye spændende opgaver.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvornår bør jeg automatisere en proces?

Som tommelfingerregel kan vi automatisere din proces hvis den passer på et af nedenstående scenarier. I alle tilfælde vil vi gerne tage en dialog med dig om mulighederne for hel eller delvis automatisering af din proces.

  • Processer med høj grad af gentagelse - F.eks. opdatering eller tilføjelse af data i systemer fra andre systemer, formularer, e-mails, mv. 
  • Processer med høje krav til overholdelse af standarder - F.eks. overholdelse af kvalitet, lov og tidsfrister.  
  • Processer med svingende efterspørgsel - F.eks. opgaver som altid sker på bestemte tidspunkter af året (studieoptag, studiestart, eksamen, mv.) 
  • Regelbaserede processer - F.eks. opgaver som indeholder procedurer for opgavens udførelse.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Har du en idé til en procesforbedring, digitalisering eller automatisering?

Har du en idé til en opgave/arbejdsgang du ønsker optimeret eller automatiseret. Klik på knappen og fortæl os mere i denne formular. Ved at svare på denne formular giver du samtykke til, at AAUtomatisering kan bruge oplysningerne om dig og beskrevne arbejdsgang, i sit videre arbejde med denne arbejdsopgave (idé), samt kontakte dig vedrørende den givne arbejdsgang.

Indsend din idé her

Vi er specialister indenfor:

Gevinst ved procesautomatisering på AAU

Den største gevinst ved procesautomatisering på AAU, er uden tvivl at vi kan hjælpe vores kolleger med at slippe for trivielle og gentagne opgaver, som ellers skulle have været udført manuelt. Hernæst er der i flere tilfælde tidmæssige gevinster ved at automatisere en proces, i det at en automatisering kan køre 24/7 og oftest kan udføre en opgave hurtigere end et menneske.

Se mere

Gevinst ved procesautomatisering på AAU

Den største gevinst ved procesautomatisering på AAU, er uden tvivl at vi kan hjælpe vores kolleger med at slippe for trivielle og gentagne opgaver, som ellers skulle have været udført manuelt. Hernæst er der i flere tilfælde tidmæssige gevinster ved at automatisere en proces, i det at en automatisering kan køre 24/7 og oftest kan udføre en opgave hurtigere end et menneske.

Se mere

Nedenfor kan du finde

Videoer og case eksempler

Her kan du se eksempler på nogle af vores cases med henblik på både digitale blanketter, procesoptimeringer og procesautomatisering.