Spring til indhold
ForsideITSM

Major incident Mangement processen

På denne side finder du flere informationer om Major incident Mangement processen i ITSM løsningen, herunder rollebeskrivelser og henvisninger til relevant dokumentation

Major incident Mangement processen

På denne side finder du flere informationer om Major incident Mangement processen i ITSM løsningen, herunder rollebeskrivelser og henvisninger til relevant dokumentation

Formålet med Major incident Mangement er den proces som behandler alvorlige drifsforstyrrelser,  som ikke kan løses umiddelbart via kendt viden og dokumentation.

  • Der er tale om ekstraordinære situationer, som kræver ekstraordinære handlinger.
  • Major incident processen kan iværksættes af major incident manager. Iværksættelse sker på baggrund af anmodning fra enten Support Level 1, Support Level 2, teamleder eller øvrigt personel, som vurderer behov herfor.

Formålet med major incident processen er, at sikre styring mod etablering af normal drift efter major incidents.

Major Incident Manager

Major Incident manageren har det operationelle ansvar for processen. det betyder at manageren er ansvarlig for at:

  •  Processen gennemføres i praksis at følge op på at processen fungerer optimalt og at processen bliver fulgt af alle medarbejdere.
  • At melde tilbage til proces ejer, hvis processen ikke fungerer hensigtsmæssigt, og skal i samarbejde med proces ejer tilpasse processen.
  •  Sammensætning af taskforce‐gruppen.
  • Gennemfører major incident proces faserne.

Hvis du har input og forbedringsforslag til processen, er det derfor en god idé at kontakte proces manageren, da vedkommende kan bringe forslag til forbedringer i spil.

Major Incident Procesejer

Major incident procesejeren er ansvarlig for at:

  • Major Incident processen er effektiv, værdiskabende og tidssvarende.
  • Skabe positiv opmærksomhed og publicity omkring processen.