Spring til indhold
ForsideITSM

Service Request Management Processen

På denne side finder du flere informationer om Service Request Management processen i ITSM løsningen, herunder rollebeskrivelser og henvisninger til relevant dokumentation

Service Request Management Processen

På denne side finder du flere informationer om Service Request Management processen i ITSM løsningen, herunder rollebeskrivelser og henvisninger til relevant dokumentation

Formålet med Service Request Management processen skal være med til at sikre en ensartet, struktureret, effektiv og dokumenteret behandling af Service Requests. F.eks. ændringsønsker, bestillinger, hjælp m.m.

Processen skal være gennemskuelig for alle involverede parter. Processen skal understøtte servicekataloget.

Service Request Manager

Service Request manageren har det operationelle ansvar for processen. Det betyder at Service request manageren er ansvarlig for at:

  • Processen gennemføres i praksis
  • Følger op på, at processen fungerer optimalt og at processen bliver fulgt af alle medarbejdere
  • Har ansvaret for at melde tilbage til procesejer, hvis processen ikke fungerer hensigtsmæssigt, og skal i samarbejde med procesejer tilpasse processen

Hvis du har input og forbedringsforslag til processen, er det derfor en god idé at kontakte proces manageren, da vedkommende kan bringe forslag til forbedringer i spil.

Service Request Procesejer

Incident procesejeren er ansvarlig for at:

  • Processen er effektiv, værdiskabende og tidssvarende
  • Skabe positiv opmærksomhed og publicity omkring processen