Spring til indhold
ForsideITSM

Problem Management processen

På denne side finder du flere informationer om Problem Management processen i ITSM løsningen, herunder rollebeskrivelser og henvisninger til relevant dokumentation

Problem Management processen

På denne side finder du flere informationer om Problem Management processen i ITSM løsningen, herunder rollebeskrivelser og henvisninger til relevant dokumentation

Formålet med Problem management processen er at finde den bagvedliggende årsag (Root Cause) til fejl/uhensigtsmæssigheder og sikrer, at der skabes permanente løsninger og/eller kvalificerede workarounds.

Problem Manager

Problem manageren er ansvarlig for at:

  • Det overordnede ansvar for alle problems og for løsning af disse.
  • Det operationelle ansvar for processen og sørger for, at medarbejderne følger processen, at processen rapporteres, og at afvigelser håndteres.

Hvis du har input og forbedringsforslag til processen, er det derfor en god idé at kontakte proces manageren, da vedkommende kan bringe forslag til forbedringer i spil.

Problem Procesejer

Incident procesejeren er ansvarlig for at:

  • Processen er effektiv, værdiskabende og tidssvarende.
  • Skabe positiv opmærksomhed og publicity omkring processen.